Версия 4.3.4a от 28/09/2022, размер , свален 1646


Версия 1.34 от 19/09/2022, размер 111 MB, свален 94

Версия 4.3.4 от 19/09/2022, размер 6 MB, свален 92

Инструкции за работа с Омекс® 2000

Авансово ползване на данъчни облекчения за деца
Ваучери за храна за минал месец
Ваучери за храна
Генериране на рекапитулации за период
Годишна провизия неизползван отпуск
Грешки при некоректни данни за Д1
Подневна работа
Дистанционна работа
Карти за спорт
Годишно преизчисляване на ДДФЛ
Работа с роли на потребителите
Инструмент за ИТ одит
Инструкция за смяна на лиценз
Импорт на данни в Омекс®
Сумирано изчисляване на работното време
Изпращане на системна информация
Връщане на работа на майка
Отчитане на нощен труд
Актуализация професии НКПД
Разпадане на сума ОЗ и клас
Самоосигурен с личен труд
Работен ден за професия под 8 часа
Погрешно приключен месец
Заключване на операции
Съхраняване на документи в базата данни и файловата система
Клас прослужено време
Базова заплата Брутно
Чужденец без здравни осигуровки
Клониране
Назначаване по чл.114
Обезщетение по чл.222 ал.1
Обезщетение по чл.331
Морски лица
Осиновяване на дете до 5-годишна възраст
Пресмятане на квотно разпределение по проекти
Данъчни облекчения за деца