Омекс® 2000
Size: 184 MB
Version: 4.4.6a
Published: 25/06/2024
Омекс® REST
Size: 6 MB
Version: 4.4.6
Published: 18/06/2024
Омекс® Web
Size: 182 MB
Version: 1.4.6
Published: 18/06/2024

Инструкции за работа с Омекс® 2000

Авансово ползване на данъчни облекчения за деца
Дуална форма на обучение
Работа със селекции в  Омекс®2000
Добавка при отпуск по чл.21 от НСОРЗ
Работа с аванси в Омекс®2000
Ваучери за храна за минал месец
Ваучери за храна
Генериране на рекапитулации за период
Годишна провизия неизползван отпуск
Грешки при некоректни данни за Д1
Подневна работа
Дистанционна работа
Запори
Карти за спорт
Годишно преизчисляване на ДДФЛ
Работа с роли на потребителите
Работещ пенсионер
Инструмент за ИТ одит
Импорт на данни в Омекс®
Сумирано изчисляване на работното време
Изпращане на системна информация
Връщане на работа на майка
Отчитане на нощен труд
Актуализация професии НКПД
Разпадане на сума ОЗ и клас
Самоосигурен с личен труд
Работен ден за професия под 8 часа
Погрешно приключен месец
Заключване на операции
Съхраняване на документи в базата данни и файловата система
Клас прослужено време
Базова заплата Брутно
Чужденец без здравни осигуровки
Клониране
Назначаване по чл.114
Обезщетение по чл.222 ал.1
Обезщетение за неизползван отпуск
Обезщетение по чл.331
Морски лица
Осиновяване на дете до 5-годишна възраст
Пресмятане на квотно разпределение по проекти
Данъчни облекчения за деца
Корекция на атестация от контролиращ ръководител и обжалване на атестации