Софтуерни и хардуерни изисквания за работа на Омекс® 2000

Поддържани операционни системи (ОС):

Microsoft Windows 11,10, 8.1, Windows Server 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 32-(където е приложимо) и 64-битови версии.

Важно:

 • От 14.01.2020 г. Microsoft спря поддръжката на операционните системи Windows 7 и Windows Server 2008 (вкл. R2). Поради тази причина след 1.08.2020 г. ОмегаСофт няма да гарантира правилна и надеждна работа на „Омекс® 2000″ под тези операционни системи и не препоръчва използването им;
 • От 11.04.2017 г. Microsoft спря поддръжката на операционна система Windows Vista, поради което от 01.01.2018 г. ОмегаСофт не гарантира правилна и надеждна работа на „Омекс® 2000″ под тази операционна система, съответно не препоръчва използването ѝ;
 • От 2016 г. ОмегаСофт не гарантира правилна и надеждна работа на „Омекс® 2000″ под Microsoft Windows Server 2003 и Microsoft Windows XP, и не препоръчва използването им.

Ползването на продукта под изброените версии на операционната система Microsoft Windows остава на отговорността на клиента.

Задължително е регионалните и езикови настройки на машините да са за България и български език.

Минималната разрешаваща способност на мониторите трябва да бъде 1024х768
При процесориIntelс hyper-threading, последният трябва да бъде изключен.
Приложението Омекс® Сървър трябва да работи на машината, на която е инсталирана СУБД.

Поддържани СУБД:
 • MS SQL Server 2012 и по-високи версии, препоръчително поне 2016
 • Firebird 1.5.5 до Firebird 2.5 включително.

Важно:

 • От 12.04.2016 г. Microsoft спря поддръжката на MS SQL Server 2005, поради което от 01.10.2016 г. ОмегаСофт не гарантира правилна и надеждна работа на „Омекс® 2000″ под тази СУБД и не препоръчва използването ѝ; 
 • От 09.07.2019 г. Microsoft спря поддръжката на MS SQL Server 2008 (вкл.R2), поради което след 1.02.2020 г. горните забележки ще се отнасят и за този продукт.

За еднопотребителска конфигурация:

Изискванията са валидни за единично работно място с 1 база с до 300 служители.
1. Минимални изисквания:
 • Компютър с двуядрен процесор Intel / AMD с работна честота ≥1800 MHz, 4096 MB RAM
 • MS Windows 8.1
 • Поне 20 GB свободно дисково пространство.
2. Препоръчителна конфигурация:
 • Компютър с четириядрен процесор Intel / AMD с работна честота ≥3000 MHz , ≥4096 MB RAM
 • MS Windows 10
 • Поне 50 GB свободно дисково пространство.
 

Изисквания към печатащото устройство:

1. Минимални изисквания:
 • Мастилено-струен принтер А4, 360 dpi
2. Препоръчителна конфигурация:
 • Лазерен принтер А4, 600 dpi с възможност за печат портрет / пейзаж
Изисквания към локалната мрежа за многопотребителска работа:
1.Минимални изисквания:
 • Работещ TCP/IP v4 протокол и отворени портове за връзка при наличие на Firewall или Router
 • Ethernet 100 MBit
2. Препоръчителна конфигурация:
 • Gigabit Ethernet 1000 MBit
 
 

За многопотребителска (мрежова) работа:

Изискванията са валидни за сървър с 3 клиентски машини и 1 база с до 300 служители.
1. Минимални изисквания:

Сървър:

 • Компютър с двуядрен процесор Intel / AMD с работна честота ≥2000 MHz, 6144 MB RAM,
 •  MS Windows 10
 • Поне 50 GB свободно дисково пространство.

Клиент:

 • Компютър с двуядрен процесор Intel / AMD с работна честота ≥1800 MHz, 4096 MB RAM,
 • MS Windows 10
 • Поне 2 GB свободно дисково пространство.
2. Препоръчителна конфигурация:

Сървър:

 • Компютър с четири- или повече ядрен процесор Intel / AMD с работна честота ≥3000 MHz , ≥6144 MB
 • MS Windows 10, MS Windows Server 2016, 2019
 • Около 100 GB свободно дисково пространство.

Клиент:

 • Компютър с четириядрен процесор Intel / AMD с работна честота ≥2400 MHz, 4096 MB 
 • MS Windows 10
 • Поне 2 GB свободно дисково пространство.