Омекс® 2000 – стандартни обучения

АЛФА

95€ / 7 часа

13.12.2022 г.

БЕТА

95€ / 7 часа

14.12.2022 г.

ОМЕГА

95€ / 7 часа

15.12.2022 г.

АЛФА + БЕТА

125€ / 14 часа

13 и 14.12.2022 г.

АЛФА + ОМЕГА

125€ / 14 часа

13 и 15.12.2022 г.

БЕТА + ОМЕГА

125€ / 14 часа

14 и 15.12.2022 г.

АЛФА + БЕТА + ОМЕГА

195€ / 21 часа

13, 14 и 15.12.2022 г.

Изпит само за сертификат

Без преминаване на обучение

25€

РАБОТА С БОЛНИЧНИ

65€ / 4 часа

16.12.2022 г.

СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ

65€ / 4 часа

19.12.2022 г.

ОМЕКС® ХОНОРАРИ

65€ / 4 часа

Очаквайте нова дата