Омекс® 2000 – стандартни обучения

АЛФА

95€ / 7 часа

26.05.2022 г.

28.06.2022 г.

БЕТА

95€ / 7 часа

27.05.2022 г.

29.06.2022 г.

ОМЕГА

95€ / 7 часа

30.05.2022 г.

30.06.2022 г.

АЛФА + БЕТА

125€ / 14 часа

26 и 27.05.2022 г.

28 и 29.06.2022 г.

АЛФА + ОМЕГА

125€ / 14 часа

26 и 30.05.2022 г.

28 и 30.06.2022 г.

БЕТА + ОМЕГА

125€ / 14 часа

27 и 30.05.2022 г.

29 и 30.06.2022 г.

АЛФА + БЕТА + ОМЕГА

195€ / 21 часа

26, 27 и 30.05.2022 г.

28, 29 и 30.06.2022 г.

Изпит само за сертификат

Без преминаване на обучение

25€

РАБОТА С БОЛНИЧНИ

65€ / 4 часа

16.06.2022 г.

СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ

65€ / 4 часа

18.05.2022 г

16.06.2022 г.

ОМЕКС® ХОНОРАРИ

65€ / 4 часа

Очаквайте нова дата