Омекс® 2000 – стандартни обучения

АЛФА

95€ / 7 часа

26 и 27 януари 2022 г.

БЕТА

95€ / 7 часа

Очаквайте нови дати

ОМЕГА

95€ / 7 часа

Очаквайте нови дати

АЛФА + БЕТА

125€ / 14 часа

Очаквайте нови дати

АЛФА + ОМЕГА

125€ / 14 часа

Очаквайте нови дати

БЕТА + ОМЕГА

125€ / 14 часа

Очаквайте нови дати

АЛФА + БЕТА + ОМЕГА

195€ / 21 часа

Очаквайте нови дати

Изпит само за сертификат

Без преминаване на обучение

25€

РАБОТА С БОЛНИЧНИ

65€ / 4 часа

30.09.2021 г.

СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ

65€ / 4 часа

27.09.2021 г

ОМЕКС® ХОНОРАРИ

65€ / 4 часа

28.09.2021 г