Система за обмен на лични данни

Като администратор на лични данни, ОмегаСофт ООД следва да прилага изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Във връзка с това, ОмегаСофт ООД разработи специализирана система за обмен на лични данни.
Тази система е единственият начин за предаване и приемане на информация и документи, съдържащи лични данни, между Вашата организация и ОмегаСофт ООД.

Всеки наш клиент има възможност да получи достъп до системата. За целта е необходимо да се регистрира в нея и да изпрати попълнена декларация за регистрация в WORD / PDF формат до e-mail-адрес pdmuseradmin@omegasoft.bg.
ОмегаСофт ООД предупреждава, че лични данни, които не са получени през системата, няма да бъдат обработвани и ще бъдат унищожавани.

За Ваше улеснение:
Вход в системата за обмен на лични данни
Декларация за регистрация в системата:
В Word формат, за да попълните и запазите като PDF и да подпишете с КЕП
или
PDF, който да разпечатaте и попълните на ръка, сканирате и изпратите на pdmuseradmin@omegasoft.bg и в оригинал на хартиен носител на адрес: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 51, ет. 6, офис А10..

Декларация за премахване на достъп на дадено лице до PDM в PDF или WORD формати.

Декларация за спиране на достъп на дадено/и лице/а и предоставяне на достъп на друго/и лице/а в PDF или WORD формати.

Инструкция за работа със системата
Общи условия за обработка на лични данни от ОмегаСофт ООД
За повече информация относно защитата на лични данни:
Комисия за защита на личните данни-официален сайт