Харта на клиента

Настоящата Харта на клиента е израз на нашия стремеж да предоставим на своите клиенти високо професионално ниво на обслужване.

Като клиент на ОмегаСофт ООД, можете да очаквате от нас:

 • Вашите интереси да бъдат наш приоритет.
 • Да получите безпристрастно и непредубедено отношение.
 • Да бъдем отзивчиви към Вашите нужди.
 • Да предоставим професионални и навременни услуги.
 • Своевременно да предоставяме решения и съвети на постъпилите по телефон и e-mail Ваши запитвания и сигнали за съдействие.
 • Непрекъснато да оптимизираме процесите по обслужване на клиенти, с цел повишаване на Вашата удовлетвореност.
 • Да повишаваме своята квалификация, за да поддържаме винаги високо ниво на професионализъм.
 • Да запазим Вашата конфиденциалност и да спазим изискванията за защита на предоставените ни от Вас данни и лична информация.

В замяна на това, очакваме от Вас:

 • Да се отнасяте към нас с уважение.
 • Да предоставяте пълна и точна информация за услугата, която желаете и да ни предоставите допълнителна информация, когато това е наложително.
 • Да дефинирате ясно и точно казусите, за които търсите съдействие от нас.
 • Да прилагате стриктно получените от нас инструкции за разрешаване на възникналите ситуации.
 • Да бъдете търпеливи, в случай, че се налага да изчакате за свързване с наш служител или за получаване на решение по Ваш казус.
 • Да сте запознати с Лицензионното споразумение за ползване на нашите продукти и с Регламента за предоставяните от нас услуги.
 • Винаги да ни предоставяте данни и информация единствено през нашата Система за обмен на лични данни.

Настоящата Харта на клиента е рамката на нашия общ ангажимент за професионални и колегиални отношения.

Периодично Хартата на клиента ще се актуализира, за да бъде в съответствие с настъпилите изменения в нашите дейности и за да отговаря на променящите се потребности на нашите клиенти.

Право на ползване и право на гаранционно обслужване на продуктите от семейство „Омекс® 2000″