Уебинари и уъркшопи през 2023 г.

тел: +359 2 439 6811; e-mail: events@omegasoft.bg

УЕБИНАРИ през 2023 г.

УЪРКШОПИ