Уебинари и уъркшопи през 2023 г.

тел: +359 2 439 6811; e-mail: events@omegasoft.bg

УЕБИНАРИ през 2023 г.

УЪРКШОПИ

МИНАЛО СЪБИТИЕ
МИНАЛО СЪБИТИЕ
МИНАЛО СЪБИТИЕ

ПРИКЛЮЧИЛИ УЕБИНАРИ през 2023 г.

МИНАЛО СЪБИТИЕ
МИНАЛО СЪБИТИЕ
МИНАЛО СЪБИТИЕ
МИНАЛО СЪБИТИЕ
МИНАЛО СЪБИТИЕ
МИНАЛО СЪБИТИЕ
МИНАЛО СЪБИТИЕ

Всички цени са в български лева без включен ДДС.

Анулиране на участие в семинар от страна на участника и неустойки:
До 15 календарни дни преди датата на семинара – без неустойка.
Между 15 и 10 календарни дни преди датата на семинара – неустойка в размер на 50% от цената.
10 и по-малко календарни дни преди датата на семинара – неустойка в размер на 100% от цената.