Информираме Ви, че в ОмегаСофт ООД са приложени всички необходими технически и организационни мерки с цел обезпечаване сигурността на личните данни, подлежащи на обработка в предприятието.

Предприети са действия по подсигуряване на много нива на ключови системи, през които протичат данните. Гарантирана е поверителността на системите за обработка, като така се предотвратява неразрешеното разкриване и неразрешения достъп до информацията.

Въведени са, също така, редица физически мерки за контрол, засягащи достъпа до офиси и системи.

Мерките гарантират наличността и целостта на системите и услугите, като за целта се извършват проследяване на операциите по обработка под форми, зависещи от естеството на отделните системи и услуги.

Операциите в ОмегаСофт ООД са с гарантирано своевременно възстановяване и подлежат на редовно изпитване.

ОмегаСофт ООД поддържа, чрез редовни ресертификационни одити, система за управление сигурността на информацията съгласно ISO 27001:2013, като по този начин поддържа ниво на защита много по-високо от законово изискуемото.

ВАЖНО!

Публикуваната информация не може и не трябва да бъде използвана в качеството на юридически съвет.

Надзорният орган по Регламент 2016/679 е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Регламентът създава възможност за консултации с надзорния орган, който да издаде препоръки по предприемане на мерки.

За Ваше спокойствие!

 

Във връзка с постъпила в Комисията за защита на личните данни информация относно провеждане на обучения по Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR), КЗЛД информира администраторите и гражданите, че тя не е оторизирала нито една компания или обучителен център да провежда обучения в областта на защитата на личните данни, нито е одобрила обучителни програми за това. Администраторите нямат задължение да участват в такива обучения. Евентуалното участие на администратори в обучения е решение и отговорност на самите администратори.

Източник: КЗЛД