Версия [download_data id=“2624″ data=“version“] от [download_data id=“2624″ data=“file_date“], размер [download_data id=“2624″ data=“filesize“], свален [download_data id=“2624″ data=“download_count“]

Версия [download_data id=“2633″ data=“version“] от [download_data id=“2633″ data=“file_date“], размер [download_data id=“2633″ data=“filesize“], свален [download_data id=“2633″ data=“download_count“]

  блабла

  June 2020
  M T W T F S S
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  

  этдтеаэън

  BackgroundImage

  еааУ

  BackgroundImage
  SELF SERVICE

  Консултиране на клиенти относно мярката “60/40”

  Уважаеми клиенти,

  Във връзка с прилагането на мярката 60/40 в софтуерната система Омекс, Ви уведомяваме, че „ОмегаСофт“ ООД предоставя консултации относно предварително избран от клиента начин за прилагането ѝ

  Поради липса на консистентност в прилежащото законодателство, не можем да се ангажираме с препоръка на конкретна методология. Последното отбелязваме с огромно съжаление, но същевременно сме уверени, че заемаме единствено възможната отговорна позиция към компаниите, които се доверяват на нашите продукти и услуги. Разбира се, при промяна на необходимите нормативни актове, екипът на „ОмегаСофт“ ООД ще преразгледа позицията си по този въпрос.

  Бъдете здрави!

   // https://www.omegasoft.bg/services/services-request/ // Performs GET to OmegasoftSiteController.AccountRequest()

   Становище НАП 20-00-111/13.07.2020 г. относно попълване на декларация обр. № 1 за хотелиерство и ресторантьорство в сила от 01.07.2020 г.

   Становище № 20-00-71/21.04.2020 г. относно срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и прилагане на чл. 6, ал. 9 от КСО, във връзка с извънредното положение.

   ПМС № 55 ОТ 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение.

   Въпроси и отговори по реализацията на ПМС 55/2020 г.

   Увеличен несеквестируем доход по ДОПК

   Становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2020 г

   Заповед РД01-815/23.12.2019 г. НКПД 2011

   ПМС № 350 от 19.12. 2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната

   Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2020 г.

   Осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2020 г.

   Становище № 20-00-13/15.01.2020 г. по прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г

   „Списък на длъжностите в НКПД 2011, в сила от 01.01.2019 г.“

   „Становище относно прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС) в сила от 1 януари 2019 г.“

   Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2019 г.

   Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ – 2019 г.

   Постановление № 320 от 20 декември 2018 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

   Заповед РД01-1093/19.12.2018 г. НКПД 2011

   Становище 20-00-22 от 29.01.2019 г. относно промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица.

   Писмо на НАП изх.№ 92-00-1299#2/04.10.2017.

   Разяснително писмо 26-О-20/01.09.2017 на НАП за СИРВ.

   Промени в НПОПДОО от 01.06.2017 г.

   Постановление № 95 от 18.05.2017 г. НРВПО

   Заповед на министъра на труда и социалната политика № 01-300 от 25.04.2017 г.

   Информация за промени в уведомленията за сключени трудови договори от 01.04.2017 г.

   Уведомление по чл.62 от КТ

   Указания за попълване на уведомление по чл. 62 от КТ

   Уведомление за промяна на работодател

   Указания за попълване на уведомление по чл. 123 от КТ

   Код за прекратяване според основанията от КТ

   Указания за попълване на Декларация 6 за 2017 г.

   Указания за попълване на Декларация 1 за 2017 г.

   Декларация 1 за 2017 г. – образец

   Таблица с размера на осигурителните вноски за 2017 г.

   Становище на НАП № 20-00-1 от 04.01.2017 г.

   Становище на НАП № 20-00-26 от 02.02.2017 г.

   Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-919 от 28.12.2016 г.

   Промени в осигуряването през 2017 г.

   Постановление № 22 от 26.01.2017 г. МРЗ 2017 г.

   Приложение 1 МОД 2017 г.

   Приложение 2 ТЗПБ за 2017 г.