Happy24B-day

Имало едно време една компания. Всъщност си я има и досега. Казва се ОмегаСофт и се пръкна на бял свят (или, ако предпочитате, в икономическото пространство на Република България) на 01 април 1994 година. Майтап, майтап, ама не съвсем – нейното учредяване беше продиктувано от ясната амбиция на основателите да заемат водещо място сред производителите на софтуер за управление на човешки ресурси в страната.

Създателите на ОмегаСофт смятаха, че:

а) това им е по силите

И

б) им се полага.

И така, „плюха“ си на клавиатурите и се захванаха за работа.

Първите години минаха в развитие на софтуерните платформи, създаване на продукти, получаване и обработване на обратната връзка от клиентите на фирмата. Само 17 месеца след създаването на ОмегаСофт ООД, през септември 1995 година,

продуктът Омекс® спечели златен медал на Международния Пловдивски панаир.

Въпреки, че тези години не бяха лесни – неориентирано трудово законодателство, създавано на принципа на махалото, пукането на банковите балони през 1997, огромен дял на сивата икономика (всъщност думата „далавера“ като че ли е по-точна за онези години) и други малки и големи, обективни и субективни препятствия, компанията бързо печелеше нови клиенти най-вече благодарение на функционалното богатство на софтуера, стриктно изпълнение на поетите ангажименти към клиентите и ясна ценова политика. През този период от значение беше и „модерният“ външен вид на продуктите на фирмата – падащи менюта, бързи клавишни комбинации, стандартизирана работа с клавиатурата.

Апетитът идва с яденето. ОмегаСофт искаше нейните продукти да достигнат до всяко селце и паланка на територията на България. Затова през следващите години отдели сериозно внимание на създаването на партньорска мрежа. Този процес завърши към 2003 година. Успехът на начинанието беше налице и в не малка степен се дължеше на стратегическото споразумение с „Бонев Софт“ за съвместно разпространение на продуктите на двете фирми. Днес, седемнадесет години след подписването му, това споразумение продължава да действа и да носи определени преимущества на предприятията, избрали „Ажур“ и Омекс® за подходящите решения. А компетентните ни партньори в цялата страна гарантират един сигурен и надежден канал за разпространение на предлаганите от нас продукти и услуги. За което, най-искрено и сърдечно, казваме „Благодарим ви!“

През цялото си съществуване ОмегаСофт се е старала да бъде технологична компания. Всички хора, които следят индустрията отблизо знаят, че този път е опасен. Непрекъснато трябва да се следи баланса между естеството на произвеждания софтуер и използването на дадена нашумяла и модерна технология. Това е единственият начин да сме убедени, че технологията е в помощ на клиента и не се използва заради самата нея. Резултатите на фирмата говорят сами за себе си – днес на продукта Омекс® се доверяват над 12000 (дванадесет хиляди) компании с обща численост на персонала повече от 600000 (шестстотин хиляди) служители.

През тези двадесет и четири години освен, че наложи продукта Омекс® като своего рода индустриален стандарт сред софтуерните системи за управление на човешките ресурси, ОмегаСофт е автор и на следните нововъведения при създаването, поддръжката и разпространението на продукти с икономическа насоченост:

  • Продажба на софтуер без съпровождащи услуги (1994);
  • Въвеждане на абонаментна система за нови версии (1995);
  • Обявяване на цени във валута (1996);
  • Въвеждане на понятието „осигурителна конфигурация“ в продуктите за изчисление на трудовите възнаграждения;
  • и още десетки, а може би и стотици дребни иновации, които съпътстват успешното почти четвъртвековно развитие на една фирма.

Хм. Това писание стана дълго. И много хвалебствено. За което пък нямам никакви угризения, защото написаното е вярно и може да бъде потвърдено от клиентите и партньорите ни. Сега и за в бъдеще.

Автор: Веселин Гергинов

Торта