2017-12-20

Краят на годината е времето на равносметките. Преглеждаме свършеното през изминалите дванадесет месеца, претегляме постиженията и провалите, съпоставяме очакваното с постигнатото.

Коледните и Новогодишни празници са моментът, в който засвидителстваме своите уважение, признателност и благодарност към близки, приятели и партньори.

В този контекст е неизбежно засягането на темата за Коледните бонуси.

Коледните бонуси са изражението на постигнатите резултати, генерираните печалби, признателността към служителите и благодарността за тяхната ангажираност към общите цели.

Много важен е подходът на работодателя към раздаването на Коледни бонуси. Когато този инструмент за повишаване на мотивацията е използван по ефективен и стратегически обмислен начин, той има потенциала дори да надскочи основната си цел и да допринесе допълнителна стойност за организацията.

Да разгледаме няколко стратегически подхода към раздаване на Коледни бонуси и да анализираме ефектите от тях.

Коледният бонус не е разход, а инвестиция

Е, да, финансово погледнато е разход. Но ако обърнем поглед в перспектива, задоволството и мотивацията на служителите са основни стълбове на ефективната работа и високите резултати. А, каквото и да си говорим, парите са най-същественият мотиватор.

Коледният бонус е най-подходящият начин за засвидетелстване на признателност за добре свършената работа. Служителите виждат в него не само подпомагане на бюджета си, но и изражение на това, че са ценени и че работодателят отдава значение на техния принос за компанията. Това създава чувство на полезност, а както е известно, то също е силен мотиватор.

Коледният бонус не трябва да е на общо основание

Честа практика е работодателят да даде еднакъв по размер Коледен бонус на всички служители. Това е лесен за изпълнение начин. Но е лишен от лично отношение. Личното отношение значително допринася за постигане на ефекта, който цели даването на бонуси и премии, а именно признателност за добре свършена работа. В големите компании е доста трудно за осъществяване, но в малките и средни фирми личният подход е напълно приложим.

Факт е, че във всяка организация има служители, които са „двигатели“ и са устремени към постигане на високи резултати, както и такива, които по никакъв начин не прекрачват задълженията си по длъжностна характеристика. Ефектът от получаването на еднакъв по размер Коледен бонус ще демотивира първия тип, но няма да мотивира втория. Защото, съвсем естествено, ще се прокрадне съзнанието, че няма значение кой колко и какви резултати е постигнал – парите са едни и същи.

Още по-демотивираща за инициативните служители е практиката за раздаване на бонуси в размер на еднакъв процент от основната заплата на всеки служител. На този принцип служителите с по-висока заплата ще вземат по-голям бонус, в сравнение с тези с по-ниска заплата. Обаче не винаги размерът на заплатата отговаря на ефективността на служителя и неговия принос за организацията. Затова тази практика може единствено да донесе демотивация и чувство за несправедливост. Подобни емоции подлагат на риск бъдещата резултатност.  

Раздаването на индивидуални по размер бонуси, отговарящи на представянето на служителя през годината, е начинът за постигане на удовлетвореност и лична ангажираност. По-сложно е за изпълнение, но резултатът си заслужава.

Поднасяне с финес

Често Коледните бонуси просто биват превеждани по сметките. Служителите разбират за тях от фишовете си, когато проверят наличността си или когато получат известие за транзакцията.

По-добрият вариант е когато работодателят извести, че служителите ще получат премии в знак на благодарност за постигнатото през годината.

Най-ефективната практика отново е личното отношение. Рядкост е, но все пак се случва, работодателят да изпрати персонален имейл или да съобщи в личен разговор на конкретния служител, че получава Коледния бонус в знак на признателност на конкретни негови постижения и отношение към работата. Този подход гарантира повишаването на мотивацията на служителите и тяхната ангажираност към целите на компанията.

Най-общо казано, чрез Коледния бонус бизнесът плаща за мотивацията и ангажираността на своите служители. А това, от своя страна, се отплаща с повишаване на печалбата и подобряване на вътрешнофирмения климат.

Финалът, както обикновено, ще реферира към нас.

С Коледната ни кампания ние помагаме да спестите суми, които да пренасочите към засвидетелстване на признание на служителите си.

Освен това, когато им предоставите нова функционалност, която ще улесни работата им, ще повишите техните ефективност и удовлетвореност от добре свършената работа.

Автор: Нетка Коева