Norm_promeni

Най-важното за един софтуерен продукт за администриране на човешки ресурси е да бъде в пълно съответствие със законодателството.

Нормативните промени следват горе-долу установен ритъм – в началото на всяка календарна година, а често и в края на първото шестмесечие. Понякога се случват и изменения в различни от стандартните периоди.

На какво залагаме ние, за да бъде Омекс® 2000 в пълно съответствие с нормативните изисквания?

Информираност и добра подготовка

За да сме подготвени и за да реагираме ефективно, следим стриктно тематичните източници и средствата за масова информация за очаквани изменения в нормативната уредба. При поява на информация за бъдещи промени, извършваме анализ и правим предварителна оценка на необходимите промени в програмния код и структурата на базите данни, както и на ресурсите, необходими за извършването им. Приготвяме проект на промените, включително изготвяне на нови алгоритми, екранен интерфейс и др.

Висок приоритет на целта

За периодите, в които е предвидено реализиране на нормативни промени, не планираме разработване на нови функционалности или други задачи, чието изпълнение би могло да затрудни отразяването на тези промени в най-кратък срок. Задачите по проекта са стриктно разпределени между колегите и работата е оптимизирана до съвършенство.

Качествена работа

Начало на работата по промените поставяме с тяхното обнародване.

Работим съгласно изискванията, които всяка институция, извършваща промени, предоставя на софтуерните разработчици. На всяка стъпка съгласуваме работата си със съответната институция.

Самата работа по реализиране на нормативни промени в Омекс® 2000 е един дълъг и сложен цикъл от писане на код и тестване – пишем код, тестваме, коригираме, обсъждаме с институцията, пак пишем, пак тестваме… И така, докато постигнем пълно съответствие с изискванията.

Спазени срокове

Понякога се случва броени дни преди влизането в сила на промяната, институцията да модифицира някое изискване или да се окаже, че има пропуск в тестовата ѝ програма. Ето в тези моменти настъпва „голямата забава“. Налага се да работим дори денонощно, за да сме изрядни в срок.

А срокът е именно датата, от която е в сила изменението.

И го спазваме. На всякаква цена.

Автор: Нетка Коева