Омекс® 2000 е иновативен интегриран софтуер за автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения.

Защо Омекс® 2000 е предпочитаният програмен продукт?