ЯНУАРИ

"Промени в осигурителното законодателство през 2020 г."

ПРОГРАМА

15 януари 2020 г.

Лектори:Р. Станчева и М. Панайотова

МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ

ЯНУАРИ

"Промени в ЗДДФЛ през 2020 г." - полудневен

ПРОГРАМА

29 януари 2020 г.

Лектори:Лорета Цветкова

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

ФЕВРУАРИ

"Промени в осигурителното законодателство през 2020 г."

ПРОГРАМА

5 февруари 2020 г.

Лектори: Р. Станчева и Р. Паунова

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

ФЕВРУАРИ

"СПРАВКИ ПО ЧЛ.73, АЛ.1 И АЛ.6 ОТ ЗДДФЛ" - полудневен

ПРОГРАМА

14 февруари 2020 г.

Лектор: Радина Паунова - Маринова

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

ФЕВРУАРИ

ДВУДНЕВЕН

"Нормативни промени в трудовото и осигурителното законодателство през 2020 г."

ПРОГРАМА

19-21 февруари 2020 г.

Лектори: Р. Станчева и Р. Паунова

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

МАЙ

"Задължително пенсионно осигуряване" - полудневен

ПРОГРАМА

15 май 2020 г.

Лектор: Елка Атанасова

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

ФЕВРУАРИ

Модул I - "Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2020 г."

ПРОГРАМА

27 февруари 2020 г.

Лектор: Валентина Василева

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

ФЕВРУАРИ

Модул II - "Промени в ЗКПО през 2020 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г."

ПРОГРАМА

28 февруари 2020 г.

Лектор: Димитър Войнов

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

ПАКЕТИ ЦЕНА в лв. без ДДС
Двудневен семинар, гр. Смолян Самостоятелно настаняване 510
Двудневен семинар, гр. Смолян Двойно настаняване 480
Полудневен семинар 100
Целодневен семинар 185

ОмегаСофт ООД

Високотехнологична компания, която работи в бързопроменяща се бизнес среда. Създаваме и развиваме оригинален софтуер в областта на управлението на човешкия капитал.

Оферта

Изпратете ни запитване за оферта, а ние ще се свържем с Вас веднага.

Изпрати

Препоръчайте ни

Препоръчайте Омекс® и ще Ви се отблагодарим.

Контакти

1712, гр. София, ж.к. Младост,

бул. Александър Малинов 51,

вход А, етаж 6, офис А10,

e-mail: office@omegasoft.bg,

тел.: +359 2 439 68 60,

тел: 0700 45654

www.omegasoft.bg