АПРИЛ

„ЗБУТ - трудови злополуки и професионални болести"

ПРОГРАМА

5 април 2019 г.

Лектор: Владислава Кирова

 ПРИКЛЮЧИЛ

МАЙ

„Актуални въпроси и промени в социалното и здравно осигуряване"

ПРОГРАМА

15-17 май 2019 г.

Лектори: Р. Станчева и М. Панайотова

 ПРИКЛЮЧИЛИ ЗАПИСВАНИЯ

ЮНИ

„СИРВ, сезонна заетост, наемане на чужденци"

ПРОГРАМА

7 юни 2019 г.

Лектор: Владислава Кирова

 ПРИКЛЮЧИЛ

ЮЛИ

„Условия и документи за изплащане на обезщетения за болнични и майчинство. Промени при пенсиониране 2019 г."

ПРОГРАМА

5 юли 2019 г.

Лектори: Р. Станчева и Е. Атанасова

 ПРИКЛЮЧИЛ

СЕПТЕМВРИ

„Актуални нормативни промени през 2019 г. и предстоящи през 2020 г."

 

ПРОГРАМА

13 септември 2019 г.

Лектор: Радина Паунова-Маринова

Единична заявка Пакетна заявка

ОКТОМВРИ

„Приключване на данъчна година. Предстоящи промени в ЗДДФЛ през 2020 г."

ПРОГРАМА

25 октомври 2019 г.

Лектор: Лорета Цветкова

Единична заявка Пакетна заявка


ПАКЕТИ ЦЕНА в лв. без ДДС
Два полудневни семинара по избор 215
Три полудневни семинара по избор 315
Четири полудневни семинара по избор 415
Пет полудневни семинара 495
Двудневен + полудневен Самостоятелно настаняване 575
Двудневен + полудневен Двойно настаняване 545
Двудневен семинар, гр. Банско Самостоятелно настаняване 485
Двудневен семинар, гр. Банско Двойно настаняване 455
ПЪЛЕН ПАКЕТ 935
Полудневен семинар 120

ОмегаСофт ООД

Високотехнологична компания, която работи в бързопроменяща се бизнес среда. Създаваме и развиваме оригинален софтуер в областта на управлението на човешкия капитал.

Оферта

Изпратете ни запитване за оферта, а ние ще се свържем с Вас веднага.

Изпрати

Препоръчайте ни

Препоръчайте Омекс® и ще Ви се отблагодарим.

Контакти

1712, гр. София, ж.к. Младост,

бул. Александър Малинов 51,

вход А, етаж 6, офис А10,

e-mail: office@omegasoft.bg,

тел.: +359 2 439 68 60,

тел: 0700 45654

www.omegasoft.bg