ЗБУТ

УЕБИНАР ЗБУТ

„Covid-19 и организацията на дейността по безопасност и здраве при работа. Организация на работа в пандемична обстановка. Нормативни промени и законови изисквания.“

Дата:

17 март 2021 г., начало 10:00 ч., целодневен

Цена: 100 лв. без ДДС

Лектор: Инж. Владислава Кирова – Главен специалист по здравословни и безопасни условия на труд

ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Уебинарите се провеждат в платформа

https://zoom.us/

Трудово и осигурително законодателство през 2021 г. 

 

ПРОГРАМА

 


Лектори: Румяна Станчева, Малина Панайотова / Радина Паунова - Маринова, експерти от ОмегаСофт

МИНАЛО СЪБИТИЕ

Закон за данъците върху доходите на физическите лица и Закон за данък върху добавената стойност през 2021 г.

Дата:

03 февруари 2021 г., начало 09:00 ч., целодневен

ПРОГРАМА

Лектори: Лорета Цветкова и Валентина Василева

МИНАЛО СЪБИТИЕ

Закон за корпоративното подоходно облагане през 2020 и 2021 г. Годишно приключване на 2020 г.Дата:

04 февруари 2021 г., начало 09:00 ч., целодневен

ПРОГРАМА

Лектор: Димитър Войнов

МИНАЛО СЪБИТИЕ

ЗАПИСВАНЕ ЦЕНА в лв. без ДДС
Уебинар ЗБУТ 17.03.2021 г. 100

ОмегаСофт ООД

Високотехнологична компания, която работи в бързопроменяща се бизнес среда. Създаваме и развиваме оригинален софтуер в областта на управлението на човешкия капитал.

Оферта

Изпратете ни запитване за оферта, а ние ще се свържем с Вас веднага.

Изпрати

Препоръчайте ни

Препоръчайте Омекс® и ще Ви се отблагодарим.

Контакти

1712, гр. София, ж.к. Младост,

бул. Александър Малинов 51,

вход А, етаж 6, офис А10,

e-mail: office@omegasoft.bg,

тел.: +359 2 439 68 60,

тел: 0700 45654

www.omegasoft.bg