АПРИЛ

„ЗБУТ - трудови злополуки и професионални болести"

ПРОГРАМА

5 април 2019 г.

Лектор: Владислава Кирова

 ПРИКЛЮЧИЛ

МАЙ

„Актуални въпроси и промени в социалното и здравно осигуряване"

ПРОГРАМА

15-17 май 2019 г.

Лектори: Р. Станчева и М. Панайотова

 ПРИКЛЮЧИЛИ ЗАПИСВАНИЯ

ЮНИ

„СИРВ, сезонна заетост, наемане на чужденци"

ПРОГРАМА

7 юни 2019 г.

Лектор: Владислава Кирова

 ПРИКЛЮЧИЛ

ЮЛИ

„Условия и документи за изплащане на обезщетения за болнични и майчинство. Промени при пенсиониране 2019 г."

ПРОГРАМА

5 юли 2019 г.

Лектори: Р. Станчева и Е. Атанасова

 ПРИКЛЮЧИЛ

СЕПТЕМВРИ

„Актуални нормативни промени през 2019 г. и предстоящи през 2020 г."

 

ПРОГРАМА

13 септември 2019 г.

Лектор: Радина Паунова-Маринова

 ПРИКЛЮЧИЛ

ОКТОМВРИ

„Приключване на данъчна година. Предстоящи промени в ЗДДФЛ през 2020 г." и Закон за хората с увреждания-прилагане в трудовите правоотношения" 

ПРОГРАМА

25 октомври 2019 г.

Лектор: Лорета Цветкова

Лектор: инж. Владислава Кирова

Форма за заявка


ПАКЕТИ ЦЕНА в лв. без ДДС
Два полудневни семинара по избор 215
Три полудневни семинара по избор 315
Четири полудневни семинара по избор 415
Пет полудневни семинара 495
Двудневен + полудневен Самостоятелно настаняване 575
Двудневен + полудневен Двойно настаняване 545
Двудневен семинар, гр. Банско Самостоятелно настаняване 485
Двудневен семинар, гр. Банско Двойно настаняване 455
ПЪЛЕН ПАКЕТ 935
Полудневен семинар 120
Целодневен семинар 175

ОмегаСофт ООД

Високотехнологична компания, която работи в бързопроменяща се бизнес среда. Създаваме и развиваме оригинален софтуер в областта на управлението на човешкия капитал.

Оферта

Изпратете ни запитване за оферта, а ние ще се свържем с Вас веднага.

Изпрати

Препоръчайте ни

Препоръчайте Омекс® и ще Ви се отблагодарим.

Контакти

1712, гр. София, ж.к. Младост,

бул. Александър Малинов 51,

вход А, етаж 6, офис А10,

e-mail: office@omegasoft.bg,

тел.: +359 2 439 68 60,

тел: 0700 45654

www.omegasoft.bg