Тук ще намерите последни версии на продуктите, както и важни документи и инструкции за работа с Омекс® 2000

 

Моля, прочетете лицензионното споразумение за ползваните от Вас продукти на ОмегаСофт ООД. Със зареждането на продукт от уеб сайта на ОмегаСофт ООД, Вие приемате условията на лицензионното му споразумение.

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНАТА СИСТЕМА ОМЕКС® 2000

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ- версия за печат

Информация за версиите и последните промени в Омекс® 2000 можете да откриете в нашите форуми в секция Какво ново

Важно:

За да можете да достъпите фирмените документи, Вие трябва да сте клиент с активен абонамент - т.е. да имате абонамент към днешна дата. - Влезте в системата и попълнете валиден булстат в профила си. Или - Ако не сте влезли в системата, трябва да въведете валиден булстат при опит да свалите документ.

Зареждане на Омекс®

 TitleCategoryModified DateCreated DateClicks
Омекс®20004.0.514.1.2019 г.23.12.2015 г.1659

Зареждане за стари версии

 TitleModified DateCreated Date
WinHlp32 за Windows 8.1 (64-bit)24.2.2016 г.24.2.2016 г.
WinHlp32 за Windows 8.1 (32-bit)24.2.2016 г.24.2.2016 г.
WinHlp32.exe за Windows 7 (Vista)24.2.2016 г.24.2.2016 г.
WinHlp32.exe за Windows 7 (Vista, Server 2008) - 64-bit24.2.2016 г.24.2.2016 г.

Макети на документи

 TitleModified DateCreated Date
Декларации по чл.49, ал.4, т.8 от ЗДДФЛ28.11.2017 г.27.11.2017 г.

Ръководства

Основни ръководства за работа с програмата и модулите

Практическа документация

Общи инструкции
 TitleModified DateCreated Date
Нетно трудово възнаграждение в екран „Суми за минали месеци“29.5.2017 г.29.5.2017 г.
Подневна работа11.6.2018 г.10.5.2018 г.
Годишно преизчисляване на ДДФЛ12.11.2018 г.15.11.2016 г.
Работа с роли на потребителите10.2.2017 г.15.11.2016 г.
Инструмент за ИТ одит10.2.2017 г.30.11.2016 г.
Инструкция за смяна на лиценз15.11.2016 г.23.12.2015 г.
Импорт на данни в Омекс® 17.10.2017 г.23.12.2015 г.
Данъчни облекчения за деца 15.11.2016 г.25.1.2016 г.
Сумирано изчисляване на работното време 25.7.2018 г.23.12.2015 г.
Изпращане на системна информация15.11.2016 г.6.7.2016 г.
Връщане на работа на майка25.7.2018 г.25.1.2016 г.
Актуализация професии НКПД15.11.2016 г.23.12.2015 г.
Клас прослужено време15.11.2016 г.23.12.2015 г.
Разпадане на сума ОЗ и клас15.11.2016 г.9.2.2016 г.
Клониране15.11.2016 г.23.12.2015 г.
Изплащане на неизплатени дни на новоназначен15.11.2016 г.9.2.2016 г.
Заключване на операции15.11.2016 г.13.5.2016 г.
Базова заплата Брутно15.11.2016 г.9.2.2016 г.
Погрешно приключен месец15.11.2016 г.9.2.2016 г.
Чужденец без здравни осигуровки15.11.2016 г.9.2.2016 г.
Отчитане на нощен труд15.11.2016 г.23.12.2015 г.
Работен ден за професия под 8 часа15.11.2016 г.23.12.2015 г.
Разпадане на отпуск по пера15.11.2016 г.23.12.2015 г.
Съхраняване на документи в базата данни и файловата система15.11.2016 г.9.2.2016 г.
Самоосигурен с личен труд15.11.2016 г.23.12.2015 г.
Назначаване по чл.11415.11.2016 г.6.7.2016 г.
Обезщетение по чл.222 ал.120.12.2016 г.23.12.2015 г.
Обезщетение по чл.33115.11.2016 г.23.12.2015 г.
Морски лица15.11.2016 г.23.12.2015 г.
Осиновяване на дете до 5-годишна възраст23.7.2018 г.15.7.2016 г.
Пресмятане на квотно разпределение по проекти25.8.2017 г.25.8.2017 г.

Отсъствия

Инструкции за работа с отсъствия. Инструкции за изготвяне на приложения към болнични за НОИ.

ОмегаСофт ООД

Високотехнологична компания, която работи в бързопроменяща се бизнес среда. Създаваме и развиваме оригинален софтуер в областта на управлението на човешкия капитал.

Оферта

Изпратете ни запитване за оферта, а ние ще се свържем с Вас веднага.

Изпрати

Препоръчайте ни

Препоръчайте Омекс® и ще Ви се отблагодарим.

Контакти

1712, гр. София, ж.к. Младост,

бул. Александър Малинов 51,

вход А, етаж 6, офис А10,

e-mail: office@omegasoft.bg,

тел.: +359 2 439 68 60,

тел: 0700 45654

www.omegasoft.bg