Социална отговорност

Помощ за благотворителността в България

ОмегаСофт ООД присъства на българския софтуерен пазар повече от двадесет и една години. За това време ние осъзнахме не само бизнес нуждите на своите клиенти, но и потребностите на обществото за неговото пълноценно и достойно съществуване.

Грижата за подрастващите членове на това общество е пример за такава обществена необходимост. Ние добре знаем, че не всички деца в България се радват на родителски грижи за тяхното здраве и образование.

За да сме полезни на тези млади хора в неравностойно положение, ние се присъединихме към призива на фондация "Помощ за благотворителността в България" за ефективно дарителство чрез инициативата "Колкото повече - толкова повече".

Капачки в действие

Активната ни подкрепа има и инициативата "Капачки в действие" на фондация "Идея в действие". За всеки един тон пластмасови капачки - събрани и предадени за рециклиране, фондацията дарява по един електроуред на център за настаняване от семеен тип за деца, лишени от родителска грижа. Това, което сме направили като поддръжници на инициативата, са две картонени кутии, които сами облицовахме в бяла хартия и украсихме със стикери на каузата, поставихме ги в двата офиса на компанията и вече няколко пъти ги пълним и носим събраните капачки в един от пунктовете за събиране. Кампанията е без краен срок и всички ние от екипа на ОмегаСофт ООД сме единодушни в желанието си да продължим да подпомагаме.

ЕкоПак и в нашия офис

Разбираме колко голямо влияние оказваме върху хората с нашите действия и се стремим да бъдем отговорен корпоративен гражданин, като в своята работа непрекъснато минимизираме ефекта, който бизнесът ни оказва върху околната среда. Един от начините, по които изразяваме своята дългосрочна ангажираност, е с активно разделно събиране. С безвъзмездната помощ на ЕкоПак, които ни предоставиха няколко комплекта контейнери за разделно изхвърляне на хартия и пластмаса, различни информативни брошури и плакати и регулярните вътрешни мейли за повишаване на екологичното съзнание, ние изградихме модел за подражание на служителите ни, а именно да приемат рециклирането като начин на живот. Доказателството на тази теза е тяхната самоинициатива за създаване и поставяне на информативни стикери по контейнерите, както и тяхното подменяне, когато е нужно.

Поставихме допълнително и контейнери за събиране на електрически и електронни отпадъци, включващи домашни и офис електроуреди, аудио, видео и компютърна техника, телефони, конзоли и др. Това се случва благодарение на нашите сертифицирани партньори в тази идея Макметал Холдинг АД, които освен с предоставяне на специални контейнери за събиране са и изпълнител на цялостния процес по извозване, товарене и рециклиране на събраните от нас отпадъци. Отново с подкрепата на Макметал Холдинг АД осигурихме специализирани съдове за събиране на негодни за употреба портативни батерии.

Друга част от постиженията на ОмегаСофт ООД, свързани със „Зелената култура” са:

- Предаваме за рециклиране на сертифицирани партньори непотребните луминесцентни лампи и осветителни тела, съдържащи живак;

- Отказахме се от хартиени документи навсякъде, където можем да ги заменим с електронни;

- Когато печатаме, използваме хартията двустранно;

- Работим само с рециклирана хартия;

- Печатната реклама, която използваме, е под 30% от обема на цялата ни реклама;

- Връщаме празните тонери за рециклиране;

- Продуктите, които разработваме, са изцяло ориентирани към генериране, обмен и обработка на електронни документи;

- Максимално ефективно използваме енергийните и природните ресурси, в частност използването на електрическа енергия: изключваме компютрите си, когато не работим с тях, използваме оптимално климатиците, не оставяме светещи лампи или включени електроуреди, когато не ги ползваме и др.

- Електронната ни система за съпорт на клиенти е с приоритет пред телефонните разговори. Уведомяваме клиентите ни за промени и новини около компанията по имейл;

- Плащаме онлайн;

- Отглеждаме зелени растения в офиса;

- Стараем се да използваме керамични съдове в офиса, а не еднократни.

Открито поехме тези отговорни ангажименти, като станахме част от "Зеленият кръг" на Списание "Мениджър" и GLOBUL.

Ние, от ОмегаСофт ООД, няма да спрем дотук. Готови сме да развиваме и промотираме идеите, които подкрепяме, защото вярваме, че за да има смисъл, трябва да се дава гласност на такива инициативи. В този процес е ангажиран всеки наш служител, като живее природосъобразно, участва в различни кампании в помощ на нуждаещи се или дарява доброволно време, знания и средства за социални каузи в полза на обществото.