Социална отговорност

Помощ за благотворителността в България

ОмегаСофт ООД присъства на българския софтуерен пазар повече от двадесет и една години. За това време ние осъзнахме не само бизнес нуждите на своите клиенти, но и потребностите на обществото за неговото пълноценно и достойно съществуване.

Грижата за подрастващите членове на това общество е пример за такава обществена необходимост. Ние добре знаем, че не всички деца в България се радват на родителски грижи за тяхното здраве и образование.

За да сме полезни на тези млади хора в неравностойно положение, ние се присъединихме към призива на фондация "Помощ за благотворителността в България" за ефективно дарителство чрез инициативата "Колкото повече - толкова повече".

ЕкоПак и в нашия офис

Разбираме колко голямо влияние оказваме върху хората с нашите действия и се стремим да бъдем отговорен корпоративен гражданин, като в своята работа непрекъснато минимизираме ефекта, който бизнесът ни оказва върху околната среда. Един от начините, по които изразяваме своята дългосрочна ангажираност, е с активно разделно събиране. С безвъзмездната помощ на ЕкоПак, които ни предоставиха няколко комплекта контейнери за разделно изхвърляне на хартия и пластмаса, различни информативни брошури и плакати и регулярните вътрешни мейли за повишаване на екологичното съзнание, ние изградихме модел за подражание на служителите ни, а именно да приемат рециклирането като начин на живот. Доказателството на тази теза е тяхната самоинициатива за създаване и поставяне на информативни стикери по контейнерите, както и тяхното подменяне, когато е нужно.

Поставихме допълнително и контейнери за събиране на електрически и електронни отпадъци, включващи домашни и офис електроуреди, аудио, видео и компютърна техника, телефони, конзоли и др. Това се случва благодарение на нашите сертифицирани партньори в тази идея Макметал Холдинг АД, които освен с предоставяне на специални контейнери за събиране са и изпълнител на цялостния процес по извозване, товарене и рециклиране на събраните от нас отпадъци. Отново с подкрепата на Макметал Холдинг АД осигурихме специализирани съдове за събиране на негодни за употреба портативни батерии.

Друга част от постиженията на ОмегаСофт ООД, свързани със „Зелената култура” са:

- Предаваме за рециклиране на сертифицирани партньори непотребните луминесцентни лампи и осветителни тела, съдържащи живак;

- Отказахме се от хартиени документи навсякъде, където можем да ги заменим с електронни;

- Когато печатаме, използваме хартията двустранно;

- Работим само с рециклирана хартия;

- Печатната реклама, която използваме, е под 30% от обема на цялата ни реклама;

- Връщаме празните тонери за рециклиране;

- Продуктите, които разработваме, са изцяло ориентирани към генериране, обмен и обработка на електронни документи;

- Максимално ефективно използваме енергийните и природните ресурси, в частност използването на електрическа енергия: изключваме компютрите си, когато не работим с тях, използваме оптимално климатиците, не оставяме светещи лампи или включени електроуреди, когато не ги ползваме и др.

- Електронната ни система за съпорт на клиенти е с приоритет пред телефонните разговори. Уведомяваме клиентите ни за промени и новини около компанията по имейл;

- Плащаме онлайн;

- Отглеждаме зелени растения в офиса;

- Стараем се да използваме керамични съдове в офиса, а не еднократни.

Открито поехме тези отговорни ангажименти, като станахме част от "Зеленият кръг" на Списание "Мениджър" и GLOBUL.

Ние, от ОмегаСофт ООД, няма да спрем дотук. Готови сме да развиваме и промотираме идеите, които подкрепяме, защото вярваме, че за да има смисъл, трябва да се дава гласност на такива инициативи. В този процес е ангажиран всеки наш служител, като живее природосъобразно, участва в различни кампании в помощ на нуждаещи се или дарява доброволно време, знания и средства за социални каузи в полза на обществото.