Трудово и осигурително законодателство през 2021 г.

Дати:


13 януари 2021 г., начало 10:00 ч., целодневен
15 януари 2021 г., начало 10:00 ч., целодневен
18 януари 2021 г., начало 10:00 ч., целодневен
22 януари 2021 г., начало 10:00 ч., целодневен
25 януари 2021 г., начало 10:00 ч., целодневен

27 януари 2021 г., начало 10:00 ч., целодневен


Лектори: Румяна Станчева, Малина Панайотова, експерти от ОмегаСофт


РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Закон за данъците върху доходите на физическите лица и Закон за данък върху добавената стойност през 2021 г.

Дата:


03 февруари 2021 г., начало 09:00 ч., целодневен


Лектори: Лорета Цветкова и Валентина ВасилеваРЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Закон за корпоративното подоходно облагане през 2020 и 2021 г. Годишно приключване на 2020 г.

Дата:


04 февруари 2021 г., начало 09:00 ч., целодневен


Лектор: Димитър ВойновРЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

ЗАПИСВАНЕ ЦЕНА в лв. без ДДС
Ранни записвания до 22.12.2020 г. включително 100
Записване след 22.12.2020 г. 120

Всички цени са в български лева без включен ДДС.


Анулиране на участие в семинар от страна на участника и неустойки:

До 15 календарни дни преди датата на семинара - без неустойка.

Между 15 и 10 календарни дни преди датата на семинара - неустойка в размер на 50% от цената.

10 и по-малко календарни дни преди датата на семинара - неустойка в размер на 100% от цената.