За нас

През 1994 г. трима ентусиазирани младежи започнаха да пишат софтуер за заплати. 

Днес по-голямата част от бизнеса в България обработва възнаграждения с този софтуер. 

Това е нашата 25-годишна история накратко.

Управители
Развоен отдел
QA
Финанси
Консултантски отдел
Търговски отдел

Сертификат ISO 9001:2015

Сертификат ISO 27001:2013.