Няколко думи за ОмегаСофт, заплати и…още нещо

Повече от двадесет години правим система за „управление на човешките ресурси“, или „човешкия капитал“, ако предпочитате. Казано по нашенски – пишем ТРЗ програма за пресмятане за заплатите на трудещите се. Или, пак, ако предпочитате – „за изчисляване на трудовите възнаграждения“.

За това време се утвърдихме като фирма-надежден партньор, която знае всичко за патологичното законотворчество в областта на труда през последните две десетилетия и „цепи стотинката на две“ по декларации и рекапитулации.

Е, дойде време да вкараме нов елемент в ежедневието си. С този блог ще се опитаме да покажем, че дори в сухата и стриктна област на парите, може да има забава и любопитство. 

Това е. Да пожелаем успех и дълъг живот на начинанието ни, а на вас – полезни и приятни минути с блога на ОмегаСофт.    


ОМЕГАСОФТ БЛОГ

20 ноември 2017 г.
Safety-GDPRЕдна от най-актуалните в момента теми е новият Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (GDPR). Целта на GDPR е да засили защитата на личната информация на физическите лица в Европейския съюз и да въведе единна регулаторна рамка на територията на съюза. Регламентът влиза в сила от 25 май 2018 г.

Действащата в момента в България правна рамка са Законът за защита на личните данни, Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, Правилник за дейността на Комисията по защита на личните данни и нейната администрация...
16 ноември 2017 г.
Омекс® и светлото бъдеще

Повече от 25-годишна история и над 700 000 (седемстотин хиляди!) „омексзависими“ в цялата страна.

Това е кратката биографична справка на продукта, с който ежедневно се идентифицира ОмегаСофт ООД. За много от клиентите си ние сме „хората от Омекс-а“. Всъщност, когато си направил нещо полезно и запомнящо се, тази оценка е вид комплимент.

В това писание няма да стане дума за отговорността и грижата пред многобройните потребители на Омекс®. Ще се опитаме да разкажем простичко и сбито какво правим, за да продължаваме да бъдем „хората от Омекс-а“, т.е. да държим интереса на клиентите ни буден.

Днес и най-взискателните ни клиенти признават, че системата Омекс® прави всичко (или почти всичко) в областта на изчисляване на трудовите възнаграждения. Трудно се намира аналогичен софтуер, който покрива обхвата на Омекс®, когато става дума за изчисления, справки и изходни документи....
13 ноември 2017 г.
За най-честите въпроси при интервю за работа, с чувство за хумор  

 

 

Интервюто за работа е процес, през който всеки работещ човек е преминал поне веднъж. Някои  от нас са стояли и от двете му страни – на интервюиращия и на интервюирания. Добрата подготовка и на двете роли е от изключителна важност, тъй като интервюто е ключов елемент на подбора.

Макар методите и инструментите за подбор непрекъснато да еволюират, все още в интервюто за работа се преминава през няколко въпроса, които от години са задължителна част от него.

Съгласни сме, че отговорите на тези въпроси носят важна информация на експертите по човешки ресурси. Но нека ги погледнем от една по-различна и забавна гледна точка. А именно – какви мисли преминават през главата на интервюирания и какво всъщност отговаря.

Следващите сценарии не са се случили в действителност, а са измислени, в следствие на събрани мнения от интервюирани. И целят единствено и само забавление.

...
09 ноември 2017 г.
Как реализираме нормативни промени в Омекс® 2000

 

Най-важното за един софтуерен продукт за администриране на човешки ресурси е да бъде в пълно съответствие със законодателството.

Нормативните промени следват горе-долу установен ритъм – в началото на всяка календарна година, а често и в края на първото шестмесечие. Понякога се случват и изменения в различни от стандартните периоди.

На какво залагаме ние, за да бъде Омекс® 2000 в пълно съответствие с нормативните изисквания?

Информираност и добра подготовка

За да сме подготвени и за да реагираме ефективно, следим стриктно тематичните източници и средствата за масова информация за очаквани изменения в нормативната уредба. При поява на информация за бъдещи промени, извършваме анализ и правим предварителна оценка на необходимите промени в програмния код и структурата...
06 ноември 2017 г.
Колегата, без когото не можемС колегите си прекарваме почти толкова време, колкото със семейството си. Ежедневно се срещаме по коридорите, разговаряме, вършим работа заедно, а понякога дори създаваме приятелства.

Но колко често сме се замисляли дали познаваме работата на колегите си? Дали знаем детайли за ежедневните им дейности? Имаме ли представа за техните професионални знания и умения? Един от тези наши колеги, за работата на които често не си даваме сметка, е този, чиято длъжност в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) е дефинирана “Експерт/Специалист, труд и работна заплата”. Накратко го наричаме “ ТРЗ-то”. Понякога го срещаме забързан и натоварен с купища документи, а друг път не го виждаме с дни, защото се е затворил в офиса и не вдига глава от работа. Сещаме се за него около датата за заплата или когато трябва да му предадем болничен лист и молба за отпуск....