Login

 

За да можете да пишете във форумите , трябва да се регистрирате като потребител.  
Ако вече имате такъв можете да влезете от тук

Уважаеми клиенти,
 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума.

ОмегаСофт Форум  

HomeHomeОмегаСофтОмегаСофтОмекс 2000Омекс 2000Изчисляване на извънреден трудИзчисляване на извънреден труд
Previous
 
Next
New Post
2/21/2008 11:44 AM
 
Здравейте, моля да решите следния проблем, свързан с изчисляването на извънредния труд. Ние сме фирма, в която се работи на смени, въведено е сумирано изчисляване на работното време и изравняването става всеки месец, т.е. всеки месец заплащаме часовете над норматив. Преди 01.07.2007г. извънредния труд се изчисляваше както следва: Основна заплата - 500лв работни часове по календар - 168 часа работни часове по график -176 часа Заплащане на извънредния труд 500/168часа =2,98лв*/176-168=8часа/*1,5=35,76часа След 01.07.2007г за база се взема не онсовната, а брутната заплата и Омекс изчислява извънредния труд по следния начин Брутна заплата делено на 176часа, а не на 168часа Защо се получава така? Може ли по някакъв начин да се настрои програмата, така че за база да се вземат отново работните часове по официален календар, а не часовете по график.
 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
2/25/2008 10:47 AM
Accepted Answer 

 

За реализацията в ОМЕКС на различни варианти за пресмятане на часова база прочетете следното мнение:

http://212.116.151.204/Support/Forum/tabid/191/forumid/6/threadid/412/scope/posts/Default.aspx

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
Previous
 
Next
HomeHomeОмегаСофтОмегаСофтОмекс 2000Омекс 2000Изчисляване на извънреден трудИзчисляване на извънреден труд


Copyright 2007 OmegaSoft Ltd.