Register     Login

 

За да можете да пишете във форумите , трябва да се регистрирате като потребител.  
Ако вече имате такъв можете да влезете от тук

Омегасофт Форум  

 
  ОмегаСофт Форум  ОмегаСофт  Омекс 2000  Изчисляване на извънреден труд
Previous Previous
 
Next Next
New Post 2/21/2008 11:44 AM
Resolved
User is offline Avi_JK
1 posts
Редник


Изчисляване на извънреден труд 
Здравейте, моля да решите следния проблем, свързан с изчисляването на извънредния труд. Ние сме фирма, в която се работи на смени, въведено е сумирано изчисляване на работното време и изравняването става всеки месец, т.е. всеки месец заплащаме часовете над норматив. Преди 01.07.2007г. извънредния труд се изчисляваше както следва: Основна заплата - 500лв работни часове по календар - 168 часа работни часове по график -176 часа Заплащане на извънредния труд 500/168часа =2,98лв*/176-168=8часа/*1,5=35,76часа След 01.07.2007г за база се взема не онсовната, а брутната заплата и Омекс изчислява извънредния труд по следния начин Брутна заплата делено на 176часа, а не на 168часа Защо се получава така? Може ли по някакъв начин да се настрои програмата, така че за база да се вземат отново работните часове по официален календар, а не часовете по график.
 
New Post 2/25/2008 10:47 AM
Accepted Answer 
User is offline Благо
283 posts
Старшина
Re: Изчисляване на извънреден труд 

 

За реализацията в ОМЕКС на различни варианти за пресмятане на часова база прочетете следното мнение:

http://212.116.151.204/Support/Forum/tabid/191/forumid/6/threadid/412/scope/posts/Default.aspx

 
Previous Previous
 
Next Next
  ОмегаСофт Форум  ОмегаСофт  Омекс 2000  Изчисляване на извънреден труд
Copyright 2007 OmegaSoft Ltd.