Login

 

За да можете да пишете във форумите , трябва да се регистрирате като потребител.  
Ако вече имате такъв можете да влезете от тук

Омегасофт Форум  

HomeHomeОмегаСофтОмегаСофтОмекс 2000Омекс 2000Изчисляване на извънреден трудИзчисляване на извънреден труд
Previous
 
Next
New Post
2/21/2008 10:44 AM
 
Здравейте, моля да решите следния проблем, свързан с изчисляването на извънредния труд. Ние сме фирма, в която се работи на смени, въведено е сумирано изчисляване на работното време и изравняването става всеки месец, т.е. всеки месец заплащаме часовете над норматив. Преди 01.07.2007г. извънредния труд се изчисляваше както следва: Основна заплата - 500лв работни часове по календар - 168 часа работни часове по график -176 часа Заплащане на извънредния труд 500/168часа =2,98лв*/176-168=8часа/*1,5=35,76часа След 01.07.2007г за база се взема не онсовната, а брутната заплата и Омекс изчислява извънредния труд по следния начин Брутна заплата делено на 176часа, а не на 168часа Защо се получава така? Може ли по някакъв начин да се настрои програмата, така че за база да се вземат отново работните часове по официален календар, а не часовете по график.
 
New Post
2/25/2008 9:47 AM
Accepted Answer 

 

За реализацията в ОМЕКС на различни варианти за пресмятане на часова база прочетете следното мнение:

http://212.116.151.204/Support/Forum/tabid/191/forumid/6/threadid/412/scope/posts/Default.aspx

 
Previous
 
Next
HomeHomeОмегаСофтОмегаСофтОмекс 2000Омекс 2000Изчисляване на извънреден трудИзчисляване на извънреден труд


Copyright 2007 OmegaSoft Ltd.