Register     Login

Новини  

Версия 3.6.1 на Омекс 2000 от 17.12.2014 г
Wednesday, December 17, 2014

Публикувана е версия 3.6.1 на Омекс 2000 от 17.12.2014

В нея са отстранени следните проблеми:

- проблем при стартиране на Омекс 2000 под СУБД Microsoft SQL Server в средата на операционните системи Windows XP и Windows 2003 Server, свързан с промяна на комуникацията между Омекс 2000 и SQL Server.
НАПОМНЯМЕ, че Windows XP e спрян от поддръжка и предстои спиране на поддръжката на Windows 2003 Server от Microsoft на 14.07.2015.
- проблем с отчитане на минимални осигурителни прагове в бюджетни предприятия.
- Коригирани са макети "Справка ДДФЛ напуснал" и "Справка ДДФЛ напускащ" (оставен доход само в код 101). Трябва да се разархивират през меню Документи ->Разархивиране на образци и да се избере NEWTEMPLATES_361.ZIP.

 read more ...

Версия 3.6.1 на Омекс 2000 от 16.12.2014
Tuesday, December 16, 2014

Публикувана е версия 3.6.1 на Омекс 2000 на 16.12.2014 г.
 

В нея са отстранени следните проблеми:
- Съдържание и печат на платежни документи от меню Общо осчетоводяване;
- Извеждане на степента на завършено образование, учебното заведение и специалността в документите "Трудов договор и "Допълнително споразумение" на екран и при печат в модул Кадри.
- Добавяне на хонорари с Групова операция и избрана опция "осиг. конфигурация на служителя".
- Пресичане на период при въвеждане на отсъствие, започващо в предходния месец.
- Актуализиране на клиентска инсталация чрез инсталиращата програма (Omeks2000Setup.exe).
- Липсващи редове в генерираните файлове от експорти 16, 82 и 116.
- Грешка "The handle is invalid" при стартиране на Омекс 2000.

 

 read more ...

Работното време на Омега Софт на 13.12.2014
Monday, December 15, 2014

Уважаеми клиенти,

уважаеми партньори,

 на 13.12.2014 г. телефонни консултации ще се извършват до 14:30 часа.

Пожелаваме ви приятен ден.

 read more ...

Версия 3.6.1 на Омекс 2000 от 13.12.2014
Saturday, December 13, 2014

Публикувана е версия 3.6.1 на Омекс 2000 на 13.12.2014 г.
В нея е отстранен проблем  във функционалността Компенсиране на данъци за пера.

 read more ...

На 16 януари 2015г. няма да има консултации
Friday, December 12, 2014

Уважаеми клиенти,
На 16 януари 2015г. ОмегаСофт ще проведе вече традиционния семинар, насочен към нормативните промени за предстоящата година, на който ще присъстват всички наши консултанти. За нас е удоволствие да Ви поканим да се включите към това събитие.  read more ...

Омекс® 2000, версия 3.6.1 от 12.12.2014
Thursday, December 11, 2014

Промени и новости – версия 3.6.1

 • Модул Заплати/Документи - Добавени са образци на Справки ДДФЛ 2014 г. (служебни бележки по чл. 45, ал.1 и ал.2, т.4 и чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ), публикувани от НАП.
 • Модул Заплати – добавена е нова функционалност за фирми, които изплащат възнагражденията си в следващ месец, която обединява в една Декларация 6 осигурителните вноски за текущ месец и ДДФЛ от предходен месец.
 • Модул Заплати – В рекапитулациите преди формата „Отсъствия-дни” е добавена нова секция „Разплащателни пера – мерни единици”.
 • Модул Заплати - във връзка с приетите изменения в НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В НОИ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И РЕШЕНИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО ИМ (НРПНОИДИБЛРО), приета с ПМС № 241 от 4.08.2014 г., обн., ДВ, бр. 67 от 12.08.2014 г.,  след 01.01.2015 г, при изготвяне на файл за НОИ,  се генерерират два комплекта от файлове.
 • Модул Заплати – във връзка със спирането на обработката на Хонорари в модул Заплати от 1-ви януари 2015г., е необходимо потребителите, които са начислявали хонорари в модул Заплати след влизане в календарна година 2015 текущ месец Януари, задължително да напуснат тези служители и да не им начисляват суми.
 • Модул Заплати – Добавена „Таблична ведомост заплати” (меню Документи – Ведомости”).
 • Модул Заплати – Отстранени проблеми в УП-2 и УП-3

 

 read more ...

Актуализация на ценовата листа
Wednesday, December 10, 2014

Уважаеми клиенти,
Считано от 01 януари 2015г., в сила влиза нова ценова листа.
Промените са направени с цел повишаване качеството на продукта.  read more ...

Сряда, 03-12-2014г. -Телефонни консултации до 16:30 часа
Tuesday, December 2, 2014

Уважаеми клиенти,

На 3 декември 2014 г. (сряда), консултантите на ОмегаСофт ще са на Ваше разположение до 16:30 часа.

Благодарим Ви за разбирането.  read more ...

Омекс® 2000, версия 3.60b от 19.11.2014 г.
Wednesday, November 19, 2014

Промени и новости – версия 3.6.0b от 19.11.2014

Отразена е промяната в разместването на почивните дни през 2015 г., приета с Решение № 748 от 5 ноември 2014г. (ДВ 94/14.11.2014г) както следва:
 

 • 2 януари (петък) -  почивен ден, а 24 януари (събота) -  работен ден.
 • 2 март (понеделник) -  почивен ден, а 21 март (събота) -  работен ден.
 • 21 септември (понеделник) -  почивен ден, а 12 септември (събота) -  работен ден.
 • 31 декември (четвъртък) - почивен ден, а 12 декември (събота) -  работен ден.
 read more ...

Нови обучения през декември, гр. София
Tuesday, November 18, 2014

4 - 5.12.2014г..  Алфа

15.12.2014г.      Омега

17.12.2014г.      Сумарно отчитане

 

 

 read more ...

Омекс® 2000, версия 3.6.0a от 16.10.2014
Thursday, October 16, 2014

Уважаеми клиенти,

на 16.10.2014 г. е публикувана версия 3.6.0а на Омекс 2000.

Промените в нея са следните:

 

 • Отстранен проблем при печат на платежни нареждания.
 • Отстранен проблем с невалидни символи (буква „Ч”) при печат на Документи по образец – Заповед за отпуск, Болнични и Болнични през месеца (OTPUSK2.rtf, SICK.rtf и ALLABS.rtf).
 • Отстранен проблем при Групови операции с Документи за НОИ.
   
 read more ...

Вторник, 14.10.2014 г. - Телефонни консултации до 17:00 часа
Tuesday, October 14, 2014

Уважаеми клиенти,

На 14 октомври 2014 г. (вторник), консултантите на ОмегаСофт ще са на Ваше разположение до 17:00 часа.

Благодарим Ви за разбирането.

 read more ...

Нови обучения през октомври, гр. София
Monday, October 13, 2014

16-17.10.2014г.  Алфа

21.10.2014г.       Омега

23-24.10.2014г.  Алфа

23.10.2014г.       Сумарно отчитане
 read more ...

Омекс® 2000, версия 3.6.0a
Monday, October 13, 2014

Уважаеми клиенти,

на 13.10.2014 г. е публикувана версия 3.6.0а на Омекс 2000.

Промените в нея са следните:

 • Отстранен проблем при групова операция върху данни за заплата - задаване на нова заплата.
 • Отстранен проблем при отчитане на часове работа на официален празник.
 • Отстранен проблем с разлика между Д1 и Д6, появяваща се при промени минал месец в случаи, когато за месеца на промяната служителите имат и суми по социална програма.
 • Отстранен проблем, проявяащ се при случаи, когато промяната за минал месец върху ФРЗ променя и базата за неплатен отпуск поради достигане на осигурителния таван.
 read more ...

Четвъртък, 09.10.2014 г. - Телефонни консултации до 16:00 часа
Thursday, October 9, 2014

Уважаеми клиенти,

На 09 октомври 2014 г. (четвъртък), консултантите на ОмегаСофт ще са на Ваше разположение до 16:00 часа.

Благодарим Ви за разбирането.

 read more ...

Петък, 03.10.2014 г. - работа с клиенти до 16:30 часа
Friday, October 3, 2014

Уважаеми клиенти,

В петък, 03.10.2014 г., ОмегаСофт ООД няма да работи с клиенти след 16.30 часа.

Благодарим ви за разбирането!

 read more ...

Семинар - обучение 17.10.2014г. - София
Thursday, October 2, 2014

Вземете участие в следващия семинар - обучение и разберете повече за:

 • Годишен график отпуски за 2015 година
 • Провизиране на отпуски
 • Изплащане на хонорари през четвърто тримесечие
 • Годишно преизчисление на ДДФЛ
 • Видове корекции на Д1 и Д6 в Омекс® 2000 Заплати и Хoнорари - администриране и подаване
 • Сумирано изчисляване на работното време

За повече информация, моля, свържете се с нас на тел.: 02 439 68 60
Очакваме ви!

 read more ...

Омекс® 2000, версия 3.6.0
Tuesday, September 30, 2014

 Уважаеми клиенти,

 
на 30.09.2014г е публикувана версия 3.60 на Омекс 2000.
 
Промени и новости:
 
• Модул Кадри / Заплати - Отстранен проблем при групови операции с Документи (Трудов договор и Допълнително споразумение).
• Модул Хонорари – При изплащане на хонорари през четвърто тримесечие на годината, програмата не начислява и удържа авансов данък от лицата.
• Модул Производство - Отстранени проблеми свързани с дневно задаване на сума за бригада, в меню „Бригади”.
• Отстранени проблеми свързани с бутон „Пренос” в меню „Бригадни карти”.
• Модул B-ling – Отстранен проблем при извеждане на информацията от допълнителни полета от тип „Избор” и „Списък” на втори език в документи и таблици.
• Модул B-ling – Добавена възможност за попълване на информация за степен и вид образование и специалност по диплома на втори език.
 read more ...

Хонорари през четвърто тримесечие
Thursday, September 25, 2014

Уважаеми клиенти,
до края на месец септември, ще бъде публикувана версия, във връзка с изплащането на хонорари през четвърто тримесечие на годината. Задължително е всички клиенти, изплащащи хонорари, да обновят инсталацията си с новата версия.

Благодарим за разбирането!

 read more ...

Омекс® 2000, версия 3.5.9
Friday, September 5, 2014

На 05.09.2014 е публикувана версия 3.5.9 на Омекс 2000.

Промени и новости:

 • Модул Заплати -  Отстранен проблем при групови операции с допълнителни полета.
 • Модул Заплати - меню Документи -  Отстранен проблем при използване на поле „Специфичен календар” в меню „Таблици”.
 • Модул Заплати - Отстранена е неправилната визуализация на дата на напускане в календарите с отсътвията на служителите (екран Отсъствия, бутон „Календар”).
 • Модул Производство:
  • Отстранени проблеми  свързани с бутон „Пренос” и редактиране на служител в меню „Бригади”.
  • Отстранени проблеми  свързани с добавяне на операция към детайл в меню „Детайли”.
  • В меню „Бригади”, е добавена възможност за задаване на идентификатор на Бригади.
 read more ...

Важно за в. 3.5.9
Thursday, September 4, 2014

Уважаеми клиенти,
Във версия 3.59 беше установен проблем с групови операции върху допълнителните полета на служителите. Моля не използвайте тази функционалност до публикуване на версия на Омекс® 2000 с отстранен проблем утре сутрин.
Благодарим за разбирането!

 read more ...

Омекс® 2000, версия 3.5.9
Monday, August 25, 2014

Публикувана е версия 3.5.9 от 25.08.2014 г.

Във версията от 25.08.2014 г. е отстранен проблем при визуализация на текущо избрания месец в модул Омекс® 2000 Хонорари при генериране на Декларация 6 в случаи, когато хонорарите обхващат период от няколко месеца.

 read more ...

Омекс® 2000, версия 3.5.9
Friday, August 22, 2014

Публикувана е версия 3.5.9 от 22.08.2014 г.

Нанесени са корекции в групови операции "Добавяне на персонални пера" и "Добавяне или промяна на персонални пера".

 read more ...

Омекс® 2000, версия 3.5.9
Thursday, August 21, 2014

Публикувана е версия 3.5.9 от 21.08.2014 г.

Във версия 3.5.9. от 21.08.2014 е поправен проблем с липсваща запетайка за код на плащане 8 във файла на Декларация 6.

 read more ...

Омекс® 2000, версия 3.5.9
Thursday, August 14, 2014

 Публикувана е версия 3.5.9 на "Омекс2000". Основните новости в нея са:

 • Импорт на данни (прост) работи и по персонален номер.
 • Добавен импорт 2.1.2 Персонални: Основни данни 2-ри език.  Импортният файл трябва да съдържа следните полета: ЕГН, Първо име, Второ име, Трето име, Адрес, Паспорт МВР.
 • Добавен нов импорт 2.5.2 ”Производство - импорт от GeoCon”. Импортният файл трябва да съдържа следните полета: ЕГН, дата, Бригада (идентификатор), отработени часове.
 • Нови таблици в рекапитулациите за помесечни осигурителни вноски и бази - В стандартна рекапитулация и рекапитулация по селектори е добавена разбивка на осигурителните бази по месеци, в случаите когато има такива (генерирани от стари отсъствия или от промени за минал месец).
 • При генериране на файловете за болнични към НОИ се генерира приложение 9 с попълнен опис на болничните.

Инсталационният пакет на версията е достъпен в секция "Зареждане".

 read more ...

Семинар - обучение 22.08.2014г. - София
Tuesday, August 5, 2014

Включете се в полудневния семинар - обучение и намерете решение на казусите си.
Темите на дискусията, както и останалите детайли ще намерите в ПОКАНАТА.
Очакваме ви!

 read more ...

Нови обучения през септември, гр. София
Monday, July 28, 2014

5.09.2014г.          Сумарно отчитане
12.09.2014г.        Сумарно отчитане

17.09.2014г.        Омега
18-19.09.2014г.  Алфа

 read more ...

Понеделник, 28.07.2014 г. - работа с клиенти до 16:30 часа
Monday, July 28, 2014

Уважаеми клиенти,

В понеделник, 28.07.2014 г., ОмегаСофт ООД няма да работи с клиенти след 16.30 часа.

Благодарим ви за разбирането!

 read more ...

Омекс® 2000, версия 3.5.8
Monday, July 21, 2014

Уважаеми клиенти,

във версия 3.5.8 на Омекс 2000 от 21.07.2014 е отстранен проблем в модул Хонорари, проявяващ се при генериране на Декларация 6 за месец, различен от текущия.

 read more ...

Омекс®2000, версия 3.5.8
Thursday, July 10, 2014

Уважаеми клиенти,

 
ако обновявате сървърна инсталация на Омекс®2000 от версия 3.57 към в.3.58, трябва да  извършите ръчно обновяване на програмата и на клиентските машини. То се извършва, като стартирате Omeks2000setup.exe за версия 3.58 на всяка клиентска машина поотделно, инсталирате върху сегашната инсталация и изберете "Обновяване на съществуващата инсталация". Конфигурирането трябва да се извърши по подразбиране.

 Благодарим за проявеното разбиране!
 

 read more ...

Омекс® 2000 версия 3.5.8
Wednesday, July 9, 2014

Публикувана е версия 3.5.8 на "Омекс2000". Основните новости в нея са:

 • Създаден е нов екран за промени за минал месец, отварящ се чрез бутон, намиращ се под „Проекти” в данните на служителя; 
 • Добавена е възможност за запис на Декларация 1 за един служител от меню “Суми”;
 • Отключени са за потребителя част от станадартните селекции и тези, които съдържат в условията си осигурителни конфигурации (1,2,3,4,5,6,7,8,9,23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 248 и 249);
 • Променени са условията на стандартни селекции „023.Трудов договор”, „025. Жени”, „029.Договор за управление” и „037. Мъже”, за да обхванат различното отчитане на ДУК в статистиката;
 • Модул Хонорари – добавена възможност за удържане на допълнителни суми,  след осигурителното и данъчно облагане – напр. Запори и др.доп.удръжки;
 • Декларация 6 в модул Заплати – добавена е възможност за избор на Д6 за предходен месец (и). При избор на месец, различен от текущия,  се извежда регистъра със създадените декларации 6 за избрания месец.

   
Инсталационният пакет на версията е достъпен в секция "Зареждане".

 read more ...

Нови обучения през юли, гр. София
Monday, June 23, 2014

4.07.2014         Омега

8.07.2014         Сумарно отчитане
28.07.2014       Сумарно отчитане

29-30.07.2014  Алфа

 read more ...

Важни новини от ОмегаСофт
Tuesday, June 3, 2014

Уважаеми клиенти,

С по-долу написаното бихме искали да Ви обърнем внимание към три важни промени, касаещи работата със системата Омекс® 2000, разработка на ОмегаСофт.

Първата промяна е с временен характер - на 5-ти и 6-ти юни (четвъртък и петък) 2014г, ОмегаСофт няма да работи с клиенти. Вашите въпроси, свързани с лицензирането на Омекс®2000 - активиране на инсталации и смяна на обработвани булстати  - очакваме на имейл: licensing@omegasoft.bg . Всички останали, адресирайте към електронната поща на Вашия обслужващ екип, за да Ви отговорим при първа възможност следващата работна седмица.

Втората промяна е следствие от множеството изменения в изискванията на НАП от миналата и началото на 2014 година. С тях се въведоха качествено нови принципи в администрирането на възнаграждения по граждански договори, което прави обработката им през Омекс®2000 Заплати все по-затруднена, а за някои обработвани безпроблемно досега ситуации - невъзможна. За да предпазим потребителите от грешки, както и да гарантираме, че Вие, нашите клиенти, работите без затруднения от началото до края на една данъчната година, считано от 1-ви януари 2015г. ОмегаСофт прекратява обработката на хонорари през Омекс®2000 Заплати. Всички начислени хонорари през 2014г. ще могат да бъдат изплатени през Омекс®2000 Заплати. За пълното администриране на гражданските договори през 2015г ще може да ползвате неограничените възможности на Омекс®2000 Хонорари.

Третата важна промяна касае поддръжката на операционната система Windows XP, която  Microsoft официално прекрати на 8-ми април 2014г. Освен поддръжката на самата операционна система, постепенно се спира възможността за поддръжка и ъпдейт на всички приложения, работещи под Windows XP, именно офис пакети, MS SQL бази данни и компоненти за разработчици. Като златен партньор на Microsoft за България ОмегаСофт използва Microsoft компоненти и технологии в своите приложения, както и интегрира продуктите от фамилията Омекс® с Microsoft приложения като MS Office, Wordpad, MS SQL бази данни. Доколкото възможностите за ъпдейт и поддръжка на тези приложения под Windows XP от страна на производителя Microsoft са с неясно бъдеще, то след 1-ви октомври 2014 година ОмегаСофт не може да гарантира правилната и надеждна работа на системата Омекс®2000, инсталирана на операционна система Windows XP. Клиентите, които продължат да използват излязлата от поддръжка операционна система Windows XP, правят това изцяло на собствена отговорност и при възникване на проблеми с инсталирането на нови версии на Омекс®2000, интеграцията с MS Excel, MS Word и/или MS SQL бази данни, те няма да могат да разчитат на съдействие от страна на ОмегаСофт.

За повече информация по тези или други важни въпроси, моля, свържете се с Вашия търговски представител.

С най-добри пожелания,

Екипът на ОмегаСофт ООД

 

 read more ...

Работно време на ОмегаСофт за 31 май 2014г
Saturday, May 31, 2014

Уважаеми клиенти,
Работното време на ОмегаСофт за 31 май 2014г. е до 14:00
Приятна почивка.  read more ...

Омекс® 2000 версия 3.5.7
Tuesday, May 20, 2014

Публикувана е версия 3.5.7 на "Омекс2000". Основните новости в нея са:

 • Въведена е забрана за редактиране и промяна на условията на системните стандартни селекции (по класове професии, по осигурителни конфигурации и всички други, които участват при изготвяне на статистическата форма
 • При първо стартиране (след обновяване към версия 3.5.7) се преинициализират условията на споменатите системни стандартни селекции.
 • В стандартна рекапитулация и рекапитулация по селектори е добавена разбивка на осигурителни вноски по месеци, в случаите когато има такива (генерирани от стари отсъствия или от промени за минал месец)
 • Дните временна неработоспособност за сметка на работодателя не се закръгляват до цяло число при болничен при работа на график.

Инсталационния пакет на версията е достъпен в секция "Зареждане".

Във версията от 30.05.2014 има следните промени:

 • актуализиран документ "Импорт на данни в ОМЕКС 2000.pdf"
 • корекция по импорт на хонорари
 • корекция при прехвърляне на документ от вътрешния редактор в Excel с български екранен интерфейс

 

 read more ...

На 10 май 2014 г. ОмегаСофт ще работи до 12:30 часа
Saturday, May 10, 2014

Уважаеми клиенти и партньори,

Днес, 10 май 2014 г. ОмегаСофт ще работи до 12:30 часа.

Приятен уикенд!

 read more ...

Работно време на ОмегаСофт за 30 април 2014г
Wednesday, April 30, 2014

Уважаеми клиенти и партньори,

На 30 април 2014г ОмегаСофт ще работи до 15:00часа.

Весели празници!

 read more ...

Омекс® 2000 версия 3.5.6
Tuesday, April 8, 2014

Публикувана е версия 3.5.6 на  ПП "Омекс 2000", в която има следните промени:

  • Промяна при пресмятането на нетното възнаграждение. С ПМС 30/19.02.2014, публикувано в ДВ бр.17/28.02.2014 са приети промени в чл.17, ал.5 от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО, както следва: „5) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) При определяне на месечното нетно възнаграждение не се вземат предвид средствата, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи, както и определените върху тях със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица”До настоящия момент изчисленията се извършваха според указание № 91.01.123/23.05.2008 на НОИ, според което се приспадаха осигурителните вноски върху социалните разходи. Промяната влиза в сила от настоящата версия 3.5.6. и се отнася за месеците от 01.01.2014 г.                              

 • Промени в приложенията към болничните,  публикувани в ‘Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи  от ДОО’, ДВ, бр.17, в сила от 01.01.2014 г.

 

Във версията от 08.04 има следните корекции спрямо тази от 27.03:
 • оправено разместване на списък "Отсъствия от дата до дата" и "Групова заповед за отпуск"
 • корекция на липсващи настройки по подразбиране при нова инсталация
 • корекция при изчисляване на служител в база, приключена с версия 3.5.5 - не се налага да се отключва и заключва базата
 • изчисляване на дни от работодателя при болничен, започнал в предния месец и продължаващ в текущия

 

Във версията от 25.04.2014 има следните корекции:

 • Експорт на персонални данни. Добавени са нови експорти за Сити Банк с номера 163,164,165 и 166. За правилната настройка на експорта е необходимо в меню ‘Настройка->Банкови сметки’ на реда на банковата сметка на фирмата в поле ‘Счетоводна сметка’ да се въведе кодът на операцията. Допустимите кодове са: SERV PROC PROD HOL BUL и трябва да се уточни с обслужващата банка.
 • Промяна в алгоритъма на изчисление на трите дни болничен от работодателя когато имаме първичен болничен, продължаващ  от предходен месец и следващ нов болничен без прекъсване на временната неработоспособност.
 • Приложение 15. Отстранена е причината, поради която ако датата на прекратяване е точно след края на болничния лист, се показваше в Приложение 15.

 

 

 read more ...

Семинар - обучение 28.03.2014 (петък)
Wednesday, March 26, 2014

Остават още 5 свободни места за семинар - обучението в петък 28.03.2014г.

Детайлите можете да видите в ПОКАНАТА 

При интерес, свържете се с нас на тел. +359 2 439 68 62

 read more ...

Омекс® 2000 версия 3.5.5
Thursday, March 13, 2014

Публикувана е версия 3.5.5 на  ПП "Омекс 2000", в която има следните промени:

 • ВАЖНО! Съгласно решение на Конституционния съд и промените в ДОПК единната данъчноосигурителна сметка престава да съществува на 28.02.2014 г. Считано от 01.03.2014 г. вноските за ДДФЛ, ДОО, ДЗПО и ЗО ще се правят поотделно към новооткрити сметки по нови параграфи. В тази връзка е необходимо в 'Общо осчетоводяване' да се добавят съответните редове за ДОО, ДЗПО, ЗО и ДДФЛ. Новите кодове за вид плащане се извеждат автоматично от програмата. А нооткритите банкови сметки е необходимо да се вземат от сайта  на НАП и да се въведат в 'Настройка->Банкови сметки'.

 • Променен е начинът на формиране на Декларация 6 при корекции за минал месец за случаите, когато в корекция има едновременно положителни и отрицателни суми. Генерира се една декларация с две колонки: едната е корекционна, с вид плащане 5 и с новите суми след приспадане на разликите със знак  '-' , а другата е с редовна с вид плащане 6 и само със сумите със знак '+'.

Във версията от 11.03 има корекция за параграф 551111 при плащане 142 и за извършване в текущ месец на промени минал месец за различни месеци.

Във версията от 13.03 има корекция за изготвяне на Уведомление по чл. 62 от "Кадри".

 read more ...

Семинар - обучение 26.03.2014г. - София
Thursday, March 13, 2014

Включете се в полудневния семинар - обучение и намерете решение на казусите си.
Темите на дискусията, както и останалите детайли ще намерите в ПОКАНАТА.
Очакваме ви!

 read more ...

Омекс® 2000 версия 3.5.4
Wednesday, February 26, 2014

Публикувана е версия 3.5.4 на  ПП "Омекс 2000", в която има следните промени:

 •  ВАЖНО! Във версия 3.5.4 е заложена вече новата методика на закръгление на осигурителните вноски. Необходимо е месец Февруари 2014 г. да бъде приключен именно с версия 3.5.4.

 •  Декларация 1 в модул хонорари се изготвя вече по хонорар-сметка, т.е. за всяка хонорар-сметка се генерира отделен запис. Промяната е продиктувана от въведената от НАП съпоставка между Декларация 1 и Декларация 6.

 • Прави се проверка за валидност на настройките перото - отсъствие "Непредставен болничен" за текущата база. Проверката не се прилага към заключените бази в ОМЕКС директ или в архив.

 read more ...

Минимални осигурителни прагове за медицинските заведения през 2014 г.
Wednesday, February 26, 2014

Поради зачестилите грешки при работа с минималните осигурителни доходи в медицинските заведения, прилагаме тази кратка инструкция.

Декларация_1_за_медицинските_заведения_2014.pdf

 read more ...

Омекс® 2000 версия 3.5.3
Thursday, February 6, 2014

Публикувана е версия 3.5.3 на "Омекс 2000", в която има следните промени:

 • ВАЖНО! При тестването със софтуера на НАП бяха установени разлики в методиката на закръгляване, които са изчистени. Във версия 3.5.3 осигурителните вноски се изчисляват по старата методика. Разликите между новата и старата методика се натрупват в нови разплащателни пера ненаръка (подобно примерно за „Разлика вноска ДОО-осигурител – месец **”). Рекапитулацията се запазва, с изключение на добавени други начисления ненаръка. Преводите към НАП се правят до 25 февруари, така че не е изпуснат срока и ще може да се пуснат платежните по НОВАТА Декларация 6 (или по съответните редове в таблицата за осчетоводяване).
 • Добавени са новите образци на Служебни бележки и Сметки за изплатени суми по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ.
 • Актуализирани са професиите в НКПД 2011, в сила от 01.01.2014 г.

Във версията от 10.02 е отстранен проблем с разплащателните пера на служителите след приключване на месец, в който са правени промени минал месец. Също така има корекция при обновяване на база данни, която е само за Хонорари. 

ВАЖНО!

Преди да започнете инсталацията, ако работите в конфигурация "Сървър", спрете Омекс Сървър през "Омекс Интегратор" ->"Управление на Омекс Сървър" и се убедете, че в Task Manager не е активен процес omekssrvs.exe при включена опция "Show processes from all users". Ако е необходимо, рестартирайте машината.

 read more ...

Четвъртък, 13.02.2014 г. - работа с клиенти до 16:00 часа.
Tuesday, February 4, 2014

Уважаеми клиенти,

В четвъртък, 13.02.2014 г., ОмегаСофт ООД няма да работи с клиенти след 16.00 часа. Благодарим ви за разбирането!

 

 read more ...

Нови Сметки за изплатени суми за 2014 г.
Friday, January 24, 2014

Направена е новата Сметка за изплатени суми за Омекс® 2000, модул 'Заплати' и модул 'Хонорари'.
За целта, свалете и съхранете файлът Honorar-smetka-2014 (без да го разархивирате!) в папка \Omeks2000\bin\orders на сървъра. След това го разархивирайте от меню 'Документи->Разархивиране на образци'. 
За модул 'Заплати' документът се казва "Хонорар-сметка 2014 г.Word формат заплати",
а за модул 'Хонорари' - "Хонорар-сметка 2014 г.Word формат хонорари".
 
 read more ...

Нови служебни бележки по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ
Wednesday, January 22, 2014

Направени са нови годишни служебни бележки по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ за Омекс 2000, модул 'Заплати' и модул 'Хонорари', в които сумата на облагаемия доход е заменен с брутната сума на придобития доход. Промяната е продиктувана поради недомислие от страна на НАП и с цел улеснение при попълване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ.  В тази връзка, за модул 'Хонорари', са добавени и нови макети само за доходите от възнаграждения по извънтрудови правоотношения и само за доходите от авторски възнаграждения.
За целта, свалете файлът Бележки_Хонорари_2013_Придобит_Доход в папка \omeks2000\bin\orders\ на сървъра и го разархивирайте от меню Документи->Разрахивиране на образци.
 read more ...

Омекс® 2000 версия 3.5.2
Monday, January 20, 2014

Публикувана е версия 3.5.2 на "Омекс 2000", в която има следните промени:


Важно! Променен е механизма на изчисляване и закръгление на осигурителните вноски, във връзка с новото изискване за едновременно подаване на Декларации 1 и 6 в НАП и въведената съпоставка между тях. Съветваме ви, ако вече сте изплатили заплатите, да приключите месеца преди да качите новата верия.
- При изготвяне на Декларации 1 и 6 се създават вече отделни файлове за всеки месец с корекция.
В Декларация 6 в отделни колони се попълват данъкът по чл.42 с нов вид плащане '8' и данъкът по чл.49, ал.5 с вид плащане "9". Молим Ви да имате в предвид, че ако заплатите за Декември 2013 г. са изплатени през Януари 2014 г., данъкът за 12'2013 не можете да го подадете в НАП преди 01.02.2014 г. 
- Добавени са новите Служебни бележки по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ.
- Променен е формата на Справката по чл.73 от ЗДДФЛ във връзка с новата номенклатура за видове доходи.
- Добавена е проверка за липсващи пера за задължителни лични осигурителни вноски.
- Добавена е възможност за обединяване на старите суми за клонирани служители.
 read more ...

Всеки четвъртък телефонните консултации започват в 09:30 часа
Wednesday, January 15, 2014

Уважаеми клиенти,

Напомняме Ви, ОмегаСофт е със следното работно време:

от 08:30 до 12:30;

от 13:30 до 17:30.

Всеки четвъртък телефонните консултации ще започват в 09:30 часа.

 read more ...

Промяна в попълване на Деклараця 6 от 01'2014 г.
Wednesday, January 15, 2014

Данъкът по чл.42 от ЗДДФЛ върху изплатените възнаграждения от 01'2014 г. не се попълва вече в една колона (декларация) заедно с осигуровките. За него е добавен нов вид плащане - 8, като за месец се посочва месеца, през който са платени възнагражденията, а за дата на плащане  - последната дата на месеца, през който са платени възнагражденията. Или, ако заплатите за месец 12'2013 г. са платени на 07.01.2014 г,. декларация 6 трябва да бъде попълнена по следния начин:
  - за дължимите осигурителни вноски:
месец: 12
година: 2013
вид плащане: 5
дата на плащане: 07.01.2014
Срок за подаване на Деклараци 6: 25.01.2014 г.

 - за данъка по чл.42 от ЗДДФЛ:
месец: 01
година: 2014
вид плащане: 8
дата на плащане: 31.01.2014
срок за подаване на Декларация 6: от 1 до 25 Февруари 2014 г.

За целта при изготвяне на Декларация 6 е необходимо да занулите сумата на данъка в колоната с осигуровките.

 read more ...

Семинар 24.01.2014г., гр. Пловдив
Wednesday, January 8, 2014

Уважаеми клиенти, имаме удоволствието да ви поканим на семинар-дискусия на 24.01.2014г. в град Пловдив на тема:

“Промени в социалното осигуряване за 2014 г. Изменения в изготвянето и подаването на Д1 и Д6. Реализация на новостите в програмни продукти ОМЕКС”

Повече информация за регистрацията ще намерите в Поканата.

 

 read more ...

Семинар 22.01.2014г., гр. Враца
Tuesday, January 7, 2014

Уважаеми клиенти,

Имаме удоволствието да ви поканим на семинар-презентация в град Враца на 22.1.2014г на тема:

„Промени в социалното и здравно осигуряване за 2014 г. Изготвяне и подаване на Д1 и Д6 за НАП."

Повече информация можете да намерите в ПОКАНАТА.

 read more ...

Семинар 24.01.2014г., гр. Бургас
Tuesday, January 7, 2014

Уважаеми клиенти,
на 24.01.2013г в град Бургас ви каним на СЕМИНАР-ДИСКУСИЯ на тема:

 „ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 2014 И РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ В ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ ОМЕКС”

 Повече информация за събитието има в Поканата

 read more ...

Семинар 28.01.2014г., гр. Стара Загора
Tuesday, January 7, 2014

Уважаеми клиенти,
Имаме удоволствието да ви поканим на семинар-дискусия на тема:
Промени в подаването на Декларация обр.1 и Декларация обр.6. Прилагане на измененията в социалното и здравното законодателство в Омекс® 2000. Нови модул и функционалности в Омекс® 2000.
Повече информация ще намерите в ПОКАНАТА.

 read more ...

Семинар за Омекс 2000 във Варна
Monday, January 6, 2014

Уважаеми клиенти,
Имаме удоволствието да ви поканим на семинар  в град Варна на 14.1.2014г на тема:

Актуални промени, проблеми и решения в социалното осигуряване за 2014 година. Нови моменти в ПП Омекс® 2000. Обучение по ключови функционалности на продукта."

Повече информация можете да намерите в ПОКАНАТА.

 read more ...

Работно време на ОмегаСофт за 27.12.2013 г.
Friday, December 27, 2013

Уважаеми клиенти,

На 27.12.2013г. (петък) , работното време на ОмегаСофт е до 15:00 часа.

Екипът ни ви пожелава весели празници!

 read more ...

Омекс® 2000 версия 3.5.1
Monday, December 16, 2013

Публикуване е верия 3.5.1 на "Омекс 2000". Основните новости в нея са свързани с приключване на 2013 и работа в 2014 година, както следва:

 • добавени средста и инструкция за годишно преизчисляване на ДДФЛ за 2013 г.
 • макети на годишните служебните бележки за ДДФЛ за 2013 г и др.
 • автоматично попълване на номенклатурата ‘Видове изплатени доходи’ е  с новите доходи и кодов
 • отразени са новите стойности на общите параметри, осигурителните прагове и процентите за 2014 г.

Версията е достъпна в секция "Зареждане" или направо от тук.

 read more ...

Семинар ОмегаСофт - 17.01.2014г, гр. София
Thursday, December 12, 2013

Уважаеми клиенти,
Каним ви на семинар, който ще се проведе на 17.01.2014г. на тема:
Промени в социалното и здравното осигуряване през 2014г. реализацията им в Омекс® 2000.

Повече информация можете да намерите в ПОКАНАТА.
Моля, при интерес попълнете регистрационната форма

 read more ...

Омекс® 2000 версия 3.5.0b
Friday, November 22, 2013

Публикувана е версия 3.5.0b на "Омекс 2000", в която има следните промени:

 • разместване на почивните дни през 2013 г.
 • отстранен проблем при запис на личната здравна осигуровка на ред 35 в Стари суми при промени минал месец – сумата се записваше и в текущия (месеца на промяната) и в миналия месец (месеца, закойто се отнася промяната).
  Важно! За клиенти, които вече са извършвали промени за минали месеци с версия 3.5.0, при приключване на месеца, вноските ще се преизчислят автоматично, така че на ред 35 ще стоят верните суми
 • в "Производство" -> "Бригади" е оправен проблем с изчисляване на часови и дневни ставки
 • корекции във връзка с появата на съобщението Access Violation ... на излизане от "Омекс 2000"
 • оправен е проблем с визуализиране на личните осигуровки във фишовете в заключена база
 • отстранена е причината, свързана с грешна инициализация на схема при промени минал месец.

Подробности може да видите тук.

Версията е достъпна за зареждане от тук.

 read more ...

Нови обучения за работа с Омекс® 2000 през ноември, гр. София
Monday, November 4, 2013

21 - 22.11.2013           Алфа
26.11.2013                Омега

Курсове и обучения

 read more ...

Омекс® 2000 версия 3.5.0
Friday, October 18, 2013

Публикувана е версия 3.5.0 на "Омекс® 2000".

Промените в нея са свързани както с изчисляването на ДДФЛ за хонорари, така и по отношение на други пресмятания в продукта. Има и промени в екранния интерфейс, добавени са елементи за осчетоводяване, редове в "Стари суми".

Във версията от 18.10 има следните промени:

 • нови макети за хонорари - ДДФЛ и 4-то тримесечие
 • корекции по формули в статистическата форма (графа "Средна работна заплата" за м.9)
 • корекции по бутоните в екрана с лични данни на служителя в "Кадри"
 • корекции по пресмятане на брой дни в бъдещи месеци
 • корекции по селекции с условия по трудов стаж от "Заплати"

Инсталационният пакет е достъпен от секция "Зареждане".

 read more ...

Ново работно време на ОмегаСофт
Wednesday, October 16, 2013

Уважаеми клиенти и партньори,
С цел подобряване качеството на обслужване, от понеделник, 28.10.2013г. ще сме на ваше разположение всеки делничен ден от 08:30 до 17:30.

 read more ...

Телефонни консултации - 16.10.2013г
Wednesday, October 16, 2013

Уважаеми клиенти,

Днес (16.10.2013г.), няма да има телефонни консултации след 17:00 часа.

 read more ...

Семинар - обучение 21.11.2013г. и 22.11.2013г. - София
Monday, October 14, 2013

Включете се в полудневния семинар - обучение, като можете да научите кои са най-новите аспекти в Омекс® 2000 и как бихте могли да се справите с ежедневните казуси.
Темите на дискусията, както и останалите детайли ще намерите в  ПОКАНАТА за 21.11.2013 г. (четвъртък) и ПОКАНАТА за 22.11.2013 г. (петък).

За да осигурим участието ви, моля, свържете сe търговски отдел на телефон 02/ 439 68 62 или e-mail: sales@omegasoft.bg
Очакваме ви!

 read more ...

Предвидените места за 17.10.2013 и 18.10.2013 са изчерпани
Friday, October 11, 2013

Благодарим на всички проявили интерес към събитието. Ще имате възможността да посетите следващия семинар - обучение през ноември.

 read more ...

Експорт формат Биохим за БУЛБАНК трябва да бъде с Windows кирилица
Thursday, October 10, 2013

От 09.10.2013 г. БУЛБАНК изисква експортът във формат Биохим да бъде с кирилица за Windows 1251.

За целта трябва да се подмени файла EXPIBAN.TYP в директория (папка) BIN на ОМЕКС 2000 с приложения в ZIP-а ТУК

 read more ...

Телефонни консултации на 10.10.2013 г.
Thursday, October 10, 2013

Днес консултациите по телефона ще бъдат до 17:00 часа, поради вътрешно - фирмено обучение на екипите.

Молим да ни извините за неудобството.

 read more ...

Хонорар-сметки за IV-то тримесечие
Wednesday, October 9, 2013

За хонорар-сметките за IV-то тримесечие на 2013 г. е необходимо да работите с версия на ОМЕКС 3.5.0 или по-висока.

Тук има готови макети с нули в съответните редове на хонорар-сметката.

Записвате файла в поддиректория ...\BIN\ORDERS на ОМЕКС 2000
От меню "Документи", "Разархивиране на образци", избирате файл Honorar_Smetki_2013_IV.ZIP и готово.
Ще Ви се появят документите за IV-то тримесечие.

 read more ...

Семинар 16.10.2013г. - гр. Пловдив
Monday, October 7, 2013

Уважаеми клиенти, ОмегаСофт ООД и Адванс ООД ви канят на 16.10.2013г. на семинар-дискусия на тема „Нови функционалности и реализацията им в Омекс®2000”. За повече информация прилагаме ПОКАНАТА.

 read more ...

Семинар - обучение 18.10.2013г. - София
Monday, October 7, 2013

Заповядайте на полудневен семинар - обучение и намерете решение на казусите си.
Темите на дискусията, както и останалите детайли ще намерите в ПОКАНАТА.
Очакваме ви!

 read more ...

Нови обучения за работа с Омекс® 2000 през октомври, гр. София
Wednesday, October 2, 2013

23 - 24.10.2013           Алфа

25.10.2013                  Омега

29.10.2013                  Опреснителен курс

Курсове и обучения

 read more ...

Нови обучения за работа с Омекс® 2000 през септември, гр. София
Wednesday, September 18, 2013

25 - 26.09.2013           Алфа

27.09.2013                  Омега
 

Курсове и обучения

 read more ...

Работно време на ОмегаСофт за 05.09.2013г
Thursday, September 5, 2013

Уважаеми клиенти,

Работното време на ОмегаСофт за 05.09.2013г. е до 15:30 часа.

Екипът ни ви пожелава приятна почивка!

 read more ...

Семинар 19-21.09.2013г. - гр. Созопол
Thursday, August 1, 2013

ОмегаСофт ООД Има удоволствието да Ви покани на летен семинар на тема: "Актуални моменти в здравното и социално осигуряване"  и новости в Омекс ®2000

Мероприятието ще се проведе от 19 септември 2013г (четвъртък) до 21 септември 2013г (събота) в гр. Созопол, хотелски комплекс "Лагуна Биич"

Повече информация можете да намерите в приложетата ПОКАНА

Моля, при проявен интерес да ни изпратите попълнена РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА на e-mail: sales@omegasoft.bg

 

Очакваме ви!

 read more ...

Нови обучения за работа с Омекс® 2000 през август, гр. София
Tuesday, July 23, 2013

15 - 16.08.2013           Алфа

20 - 21.08.2013           Алфа

23.08.2013                  Омега

Курсове и обучения

 read more ...

Нови обучения за работа с Омекс® 2000 през юли, гр. София
Tuesday, July 16, 2013

Обучения през Юли, гр. София

29 - 30.07.2013           Алфа

31.07.2013                  Омега

 read more ...

По-изгодни условия през лятото
Monday, July 1, 2013

Само за 95 евро:
Омекс® Директ + 2 часа услуги;
Омекс® 2000 Хонорари + 2 часа услуги;
Изпращане на електронни документи + 2 часа услуги.


С 33% по-ниска цена за 1 час услуги – 20 евро, като „Помощ сега” може да се оказва 30 минути за 10 евро.

За най-активно участвалите в нашата лятна кампания ще направим и подарък – избран от вас модул, безжична мишка или дигитална фоторамка.
Печелившите ще бъдат изтеглени в края на кампанията.

Всички цени в кампанията са без включен ДДС.

Повече информация тук.

 read more ...

Работно време на ОмегаСофт за 18.05.2013г
Saturday, May 18, 2013

Уважаеми клиенти,

Работното време на ОмегаСофт за 18.05.2013г. е до 14:00h.

Екипът ни ви пожелава приятна почивка!

 read more ...

Телефонни консултации - 16.05.2013г
Thursday, May 16, 2013

Днес (16.05.2013г.), няма да има телефонни консултации след 16:30 часа.

 read more ...

Нови обучения за работа с Омекс® 2000 през Май, гр. София
Tuesday, April 30, 2013

16 - 17.05.2013           Алфа

29 - 30.05.2013           Алфа

22.05.2013                  Омега

28.05.2013                  Опреснителен курс

Курсове и обучения

 read more ...

Омекс® 2000 версия 3.4.2
Tuesday, April 30, 2013

Публикувана е версия 3.4.2 на "Омекс® 2000". Новостите в нея са:

 • променен текст в приложението към болничните и към Декларация обр.6
 • нови макети за служебни бележки към болничните - NewTemplates_342.zip
 • блокирана работа с несъвместими версии на Firebird (2.1 и по-нови), несъвместими версии на GDS32.DLL и с MS SQL Server версии преди 2005
 • оправен проблем със скриващи се служители с попълнена дата на напускане в Хонорари

Инсталационният пакет е достъпен в секция "Зареждане".

 read more ...

Работно време на ОмегаСофт за 30.04.2013г
Monday, April 29, 2013

Уважаеми клиенти,
Поради настъпващите Великденски празници на 30.04 - петък ще сме на разположение до 15 часа.
Благодарим за разбирането.

 read more ...

19 април (петък) – можете да зададете вашите въпроси в офиса на ОмегаСофт
Friday, April 12, 2013

Уважаеми клиенти,

На 19 април (петък) ще отпразнуваме 19-та си годишнина с "Ден на отворените врати" в нашия офис. По тази причина консултантите ще са на разположение за въпроси само на място, в офиса.

 read more ...

Днес (11.04.2013г.), няма да има телефонни консултации след 16:00 часа.
Thursday, April 11, 2013

Уважаеми клиенти,

Днес (11.04.2013г.), няма да има телефонни консултации след 16:00 часа.

Благодарим ви за разбирането.

 read more ...

19 април (петък) – „Ден на отворените врати” в ОмегаСофт
Monday, April 8, 2013

Уважаеми клиенти,

За втори път организираме „Ден на отворените врати” в нашия офис по случай рожден ден.

Този път е 19-я. Ще сме щастливи да бъдете наши гости, защото празникът не е само наш, той е и ваш.

Очакваме ви!

 

Покана и форма за записване .

 

 read more ...

Омекс® 2000 версия 3.4.1c
Wednesday, April 3, 2013

В секция "Зареждане" е достъпен нов инсталационен пакет на "Омекс 2000", в който е отразена промяната на 18.05 като работен ден на мястото на 11.05.

 read more ...

Нови обучения за работа с Омекс® 2000 през Април, гр. София
Monday, April 1, 2013

18 - 19.04.2013           Алфа

23.04.2013                  Омега

30.04.2013                  Опреснителен курс

 

Курсове и обучения

 read more ...

Нови обучения за работа с Омекс® 2000 през Март, гр. София
Monday, March 4, 2013

14.03.2013                 Опреснителен курс 

20-21.03.2013           Алфа

27.03.2013                 Омега

Курсове и обучения

 read more ...

Омекс® 2000 версия 3.4.1
Monday, February 25, 2013

Публикувана е версия 3.4.1 на "Омекс 2000".
Съществените функционални промени в нея са свързани с частичните плащания до 25-то число на месеца - осчетоводяване, декларации 1 и 6 и т.н.
Направени са и важни оптимизации за подобряване бързодействието, както и някои подобрения във функционалността и екранния интерфейс.

Инсталационният пакет е достъпен от секция "Зареждане".

 read more ...

Важно
Thursday, February 21, 2013

Уважаеми клиенти,
По технически причини, независещи от ОмегаСофт, връзката с дежурните консултанти е затруднена. За търговски въпроси, моля пишете на sales@omegasoft.bg
Извиняваме се за причиненото неудобство.

 read more ...

Нови обучения за работа с Омекс® 2000 през Февруари, гр. София
Monday, February 11, 2013

  19-20.02.2013           Алфа
  22.02.2013                 Омега
  27.02.2013                 Опреснителен курс
  28.02-01.03                Алфa

Курсове и обучения

 read more ...

Семинар 01.03.2013г. - гр. София
Thursday, February 7, 2013

Уважаеми клиенти,
Поради големия интерес към изминалия семинар в град София, организираме втори, със същата програма.
Можете да разгледате поканата ТУК и при интерес да попълните БЛАНКАТА за записване.
Датата е 01.03.2013г. (петък)

Крайният срок за записвания е 25.02.2013г. (понеделник)

Очакваме ви!

 read more ...

Омекс® 2000 версия 3.4.0
Friday, January 25, 2013

Публикувана е версия 3.4.0 на Омекс® 2000.

Основните новости в нея са свързани с преминаване в 2013 г. и промените в нормативната база.
Увеличен е броя на годините за следене на статуса на платения отпуск от 4 на 8.
Отразени са промените по НКПД 2011в сила от 1.1.2013 г. и има нови служебни бележки за доход за 2012 г. в режим "Хонорари".
Отразени са и промените в параграфите за платежните нареждания.

Във версията от 25.01 са направени корекции по списък неизползвани отпуски, служебните бележки и Декларация 1 за Хонорари, както и за правилно извеждане на главното меню на кирилица. Ако и с нея имате проблем с шрифта, моля прочетете този документ.
 

Новите макети за служебните бележки, пубкувани от НАП на 25.01.2013, може да изтеглите от тук. Запишете файла ...\Omeks2000\Bin\Orders\ и ги инсталирайте от "Документи" -> "Разархивиране на образци".

Версията е достъпна в секция "Зареждане"

 read more ...

За нетърпеливите да тестват декларации 1 и 6
Friday, January 25, 2013

НАП днес публикуваха софтуер, който вече може да тества данни за 2013 г. на декларации 1 и 6

http://www.nap.bg/document?id=3924

 

 read more ...

Промяна в семинарна програма - 25.01.2013 гр.София
Tuesday, January 22, 2013

Уважаеми клиенти,
Нанесохме корекция в програмата за софийския семинар, който ще се проведе на 25.01.2013 г.
За ваше удобство, увеличихме лекционните блокове при гостуващите лектори, представители на НОИ и НАП.
Актуализирана покана може да изтеглите от ТУК.


Екипът на ОмегаСофт

 read more ...

Семинар 25.01.2013г. - гр. София
Tuesday, January 8, 2013

Уважаеми клиенти,
 
Организираме семинар на 25.01.2013г. (петък) в „ Шератон - София Хотел Балкан” на тема "Промени в социалното и здравното осигуряване през 2013г. и реализацията им в Омекс® 2000".

Повече информация ще намерите тук.
За записване моля попълнете следната форма: Бланка за регистрация
 

За връзка с търговски отдел: sales@omegasoft.bg и тел. + 359 2 439 68 62

 read more ...

Семинар 18.01.2013г. - гр. Стара Загора
Thursday, January 3, 2013

Уважаеми клиенти,

Синтез ООД и ОмегаСофт ООД имат удоволствието да ви поканят на семинар на тема "Промени в социалното и здравното законодатество за 2013 и прилагането им в Омекс® 2000", който ще се проведе на 18.01.2013 година в град Стара Загора.

Повече информация ще намерите тук.

 read more ...

Поради зачестилите въпроси за осигуровките върху аванси и за останалите от 2009 г. отпуски
Thursday, January 3, 2013

За осигуровките през 2013 г.

1.      За 2013 г. осигуровките и данъците се дължат веднъж месечно 3 платежни – едно за ДЗПО УПФ, второ за ДЗПО ППФ и трето, общо платежно, за всичко останало, до 25-то число на месеца следващ счетоводния месец.

2.      Осигуровките върху допълнителни доходи (премии за постигнати резултати, социални средства и т.н.) след този срок се внасят до 25 число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането им.

3.      Осигуровките и данъците върху заплатите за месец януари 2013 г. се дължат до 25 февруари 2013 г.

4.      Пример 1 - осигуровките върху премиите за м. 01.2013, изплатени на 20.02.2013 се дължат до 25.02.2013 г.

5.      Пример 1 - осигуровките върху премиите за м. 01.2013, изплатени на 26.02.2013 се дължат до 25.03.2013 г.

6.      Осигуровки върху авансовите плащания няма.

7.      Декларация за внесени осигуровки при теглене на пари от банка няма.

8.      Декларация 1 се подава до 25-то число на месеца следващ счетоводния месец.

9.      Декларация 6 се подава до 25-то число на месеца следващ счетоводния месец.

10.   За подаването на болничните не се изисква да е подадена декларация 1

11.   Болничните се подават до 15-то число на месеца следващ месеца на представянето им пред работодателя.

12.   Данъците по граждански договори, наеми и т.н се дължат на тримесечна база до края на месеца следващ тримесечието, за което са дължими. За четвърто тримесечие не се дължат. За тези данъци се подава декларация по чл.55 от ЗДДФЛ. Срокът за подаването ѝ съвпада със срока за плащане на данъците – края на месеца следващ тримесечието.

За отпуските през 2013 г.

1.      Статусите на отпуските се помнят до безкрайност, освен ако не е изпълнена ръчно операцията по пренос от предходни години от меню „Сервиз“, „Външни средства“

2.      От версия 3.3.8 се поддържат статуси на отпуските за 8 години.

3.      Всички спокойно могат да приключат 2012 г. и с текущата версия, ако много бързат.

4.      След инсталиране на 3.3.8 ОМЕКС ще започне да работи с данните за 2009 и по-ранните години, ако те са в базата.

5.      Версия 3.3.8 се очаква да бъде готова през следващата седмица

 

 read more ...

Семинар 07.02.2013г. - гр. Пловдив
Wednesday, January 2, 2013

Уважаеми клиенти,

Имаме удоволствоето да ви поканим на семинар в град Пловдив на 07.02.2013г на тема „Промени в социалното осигуряване за 2013 година и реализацията им в програмните продукти ОМЕКС®” .

Повече информация може да намерите ТУК.

 read more ...

Семинар 25.01.2013г. - гр. Бургас
Wednesday, January 2, 2013

Уважаеми клиенти,
На 25.01.2013г (петък) ви каним на семинар в град Бургас на тема: Промени в социалното и здравното осигуряване 2013 и реализацията им в програмните продукти Омекс®2000.

Повече информация за програмата и регистрацията ще намерите тук

 read more ...
Copyright 2007 OmegaSoft Ltd.