Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че през 2015 година ОмегаСофт ООД няма да работи на следните дати:
- 24 януари
- 21 март
- 12 септември
- 12 декември

Новини  

Промените в ЗДДФЛ - във версия 3.71 на ОМЕКС® 2000
16 ноември 2015 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че нормативните промени, произтичащи от ЗДДФЛ (намаляване на годишната данъчна основа при отглеждане на деца, ненавършили пълнолетие и деца с увреждания), ще бъдат реализиране във версията на ОМЕКС® 2000, която ще публикуваме през месец декември.

Екипът на ОмегаСофт ООД  Още...

Затруднена комуникация и работа с ограничен ресурс на 18 ноември 2015г.
12 ноември 2015 г.

Уважаеми клиенти,
 
Поради планов ремонт на ЧЕЗ ЕАД, на 18.11.2015, сряда, офисът на ОмегаСофт ООД ще бъде без електрозахранване през целия работен ден.
 
Може да разчитате единствено на нашите дежурни консултанти и търговци, като за връзка с тях може да ползвате единствено електронна поща и/или форума на фирмения сайт www.omegasoft.bg.
 
Като се извиняваме за причиненото неудобство, искрено Ви благодарим за проявеното разбиране!  Още...

Омекс 2000, версия 3.70 от 12.11.2015 г.
12 ноември 2015 г.

Промени и новости във версия 3.70 на Омекс 2000 от 12.11.2015 г.

-    Отстранен проблем с нулеви стойности в служебна бележка  „Справка ДДФЛ 2015 г напускащ ”, в случаи, когато има отметка на „Възнаграждения облагаеми  в след. месец”  (меню „Общи параметри”);
-    Отстранен проблем в с удвоена сума за ДЗПО ППФ в Общо осчетводяване  в  редове:  120. Вн.ДЗПО-ППФ:остатък/ос-тел+ос.лица,  121. Вн.ДЗПО/ППФ-осигурени лица, 125. Вноски ДЗПО;
-    Коригирани бележки за доход (за кредит) в модул Хонорари ( в колона 2 -  обща сума,  вместо облагаем доход). Необхидмо е да се добавят ръчно, като от меню „Документи -> Разархивиране на образци”, се посочи файл с макети за версия 3.70 с наименование NEWTEMPLATES_370_12112015.ZIP. Файлът се намира в папка ORDERS на инсталацията Omeks2000.
-    Поправен проблем с блокиране на сървърното приложение, когато е включена опцията за изключване на потребители при определен период на неактивност. 

 Още...

Омекс 2000, версия 3.7.0 от 11.11.2015 г.
11 ноември 2015 г.

Промени и новости във версия 3.70 на Омекс 2000 от 11.11.2015 г.

Направени са корекции във връзка с проблеми, установени в определени ситуации:
    - Генериране на Д6 при инсталации в Program Files (x86) и Program Files,
    - Извеждаше се грешка Range check error при печат на документи за отделни служители,
    - Грешка при влизане в меню Общо осчетоводяване,
Моля обърнете внимание на забележката за инсталиране в Program Files (x86) и Program Files в "Какво ново" за версия 3.70.

 Още...

Нови обучения през декември, гр. София
10 ноември 2015 г.

09 - 10.12.2015г. Алфа

11.12.2015г. Омега

16.12.2015г.  Сумарно отчитане

17.12.2015г.  *Практически курс свързан с изготвяне на различни изходни данни.


За заявки за участие и допълнителна информация, моля използвайте следния контакт:

тел: 02 439 68 60, 02 439 68 13 – Диана Йорданова

e-mail: d.yordanova@omegasoft.bg  


 Още...

Омекс 2000, версия 3.70 от 05.11.2015 г.
05 ноември 2015 г.

Промени и новости във версия 3.70 на Омекс 2000 от 05.11.2015 г.

- Модул Заплати/Кадри/Хонорари – интерфейсно е променено меню „Общи параметри” (меню „Настройка).  Данните са разделени на три секции -  „Общи”, „Допълнителни” и „Номериране”;
- Модул Заплати – Импорт на данни – в импорт 2.17 „Банкови сметки” е добавена възможност за импорт на две и повече еднакви сметки;
- Модул Кадри – Щатно разписание - реализиран е механизъм за автоматично обновяване на заетите бройки за позицията при промяна на Трудов договор или Допълнително споразумение на служител;
- Модул Хонорари – добавени са нови образци на служебни бележки;

- и др.

 Още...

Семинар-дискусия , 04 ноември 2015 г. в град Пловдив
14 октомври 2015 г.

Уважаеми клиенти, имаме удоволствието да Ви поканим на семинар-дискусия на 04 ноември 2015 г. в град Пловдив на тема:

"Промени в трудовото законодателство за 2015 година. Приключване на 2015 г. Нови функционалности в Омекс® 2000. "

Повече информация може да намерите в ПОКАНАТА.

Ако желаете да заявите своето участие, може да го направите от ТУК.  Още...

Нови обучения през октомври, гр. София
05 октомври 2015 г.

22 - 23.10.2015г. Алфа

27.10.2015г. Омега

29.10.2015г.  Сумарно отчитане

Ако имате нужда от още информация, не се колебайте да ни потърсите!

 Още...

Относно удържане и внасяне на авансов данък за 4-то тримесечие на 2015 г.
28 септември 2015 г.

Във връзка с удържането и внасянето на авансов данък по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, за лица, които не са попълнили декларация по чл.65, ал.13 от ЗДДФЛ, че желаят платеца на доходa да им удържа и внася авансов данък, е необходимо да се добавят нови основания за плащане с нулев процент на ДДФЛ.  За целта от меню „Настройка” – „Номеклатури”- „Основания за плащане” могат да се копират всички основания, които ще се ползват , след което в новите (копирани) основания да се занули % на ДДФЛ и да се промени името (пример: „Извънтрудови правоотн.без авансов ДДФЛ). Така създадените основания  ще се ползват за лицата, които не са декларирали и не желаят платеца на дохода да удържа и внася авансов данък за четвърто тримесечие на годината.

 За останалите лица и по съществуващите основания  ДДФЛ ще се удържа както и до сега (само при писмено изявено желание от страна на физическото лице за удържане на данък).

Тук можете да намерите  образец  на Декларация по чл.65, ал.13 от ДДФЛ.  Файлът трябва да се запише в папка ORDERS на ОМЕКС, след което да се избере меню "Документи - > Разархивиране на образци".

 Още...

Обучение на тема "Сумарно отчитане" - 02.10.2015г
24 септември 2015 г.

Обучение на тема "Сумарно отчитане" на 02.10.2015г. в гр. София.

 Още...

Нова хонорар сметка и нови образци на документи по чл. 45 ЗДДФЛ
18 септември 2015 г.

Колеги,

тук можете да намерите новите образци на документи по чл. 45 ЗДДФЛ, както и новата хонорар-сметка, публикувани на страницата на НАП на 18.09.2015 г.

Файлът трябва да се запише в папка ORDERS на ОМЕКС, след което да се избере през меню "Документи", "Разархивиране на образци".

DDFL_NAP_18_09_2015.ZIP  Още...

Работно време на ОмегаСофт за 18 септемви 2015г
18 септември 2015 г.

Уважаеми клиенти,

Днес, 18 септември, работното време на ОмегаСофт приключва в 12:30 часа.

Пожелаваме Ви приятни почивни дни.

 

 Още...

Семинар - 16 октомври 2015 г. - София
17 септември 2015 г.

Уважаеми клиенти,

Щастливи сме да Ви поканим на първия изцяло трудово – правен семинар, който организираме:

Промени в трудовото законодателство от м.юли - август 2015 г.:

Кодекс на труда (ДВ бр.54/17.07.2015) 

Наредба за работното време, почивките и отпуските (ДВ, бр.63/18.08.2015)

Новости при подаването на документи и данни за изплащане на обезщетения от ДОО към НОИ от 01.01.2016 г.

Повече информация можете да намерите в ПОКАНАТА

Моля, при интерес попълнете регистрационната форма

Очакваме Ви!

 Още...

Нови обучения през септември, гр. София
24 август 2015 г.

17 - 18.09.2015г. Алфа

24.09.2015г. Омега

25.09.2015г.  Сумарно отчитане

29.09.2015г.  Опреснителен курс

 

Ако имате нужда от още информация, не се колебайте да ни потърсите!

Търговски отдел

e-mail: sales@omegasoft.bg

тел.: +359 2 439 68 62

 Още...

Омекс 2000, версия 3.6.9а от 24.08.2015 г.
24 август 2015 г.

Промени и новости във версия 3.6.9а от 24.08.2015 г.

- Модул Заплати - Добавенa новa осигурителна конфигурация  „Чл.114 а” (еднодневни трудови договори по чл. 4, ал.10 от КСО). За добавянето й е необходимо в меню „Настройка” – „Осигурителни конфигурации”, да се натисне бутон „Инициализация”.  
- Модул Заплати - Отстранени са проблеми в Декларация 1, в следните случаи:

 • При подаване на отработените часове в Декларация 1 в месеца на изравняване при сумарно отчитане, с  осигурителен код =16, година 2015 и прилагане на потребителско пресмятане тип 79 (Часове над графика-сум.отчитане>=2015);
 • В поле „Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя”, при  код НКИД 94.91 - за длъжностите в Българската православна църква;
 • При служители на сумирано отчитане (вид осигурен=16),  напускащи  в началото на месеца на изравняване,  в случаи  без ден в осигуряване  и  наличие на извънреден труд за периода.
 Още...

Омекс 2000, версия 3.6.9 от 31.07.2015 г.
31 юли 2015 г.

Промени и новости във версия 3.6.9 от 31.07.2015 г.

- Модул Заплати –  Добавена възможност за избор, дали въведените суми за друг ДОО и ЗО доход (от друг работодател) в меню „Осигурителни данни”, да се запазват или нулират след месечно приключване. 

- Модул Заплати – Добавена възможност при промени за минал месец от тип „Нова основна заплата”, новата заплата да влиза в сила от междинна дата (например от средата на месеца).

- Модул Заплати – Документи – Рекапитулация по стандартни селекции. Добавена е възможност за съхраняване на избора на селекции, чрез създаване на схеми преди генериране на рекапитулацията. 

- Модул Заплати – Документи – Таблици – за всички присъствени форми („Присъствена форма”, „Почасова присъствена форма”, „Предварителен график тек. месец”, „График минали месеци” и „График бъдещи месеци”)  е добавена възможност отделните дни от месеца да излизат в отделни колони, във връзка с извеждане на информацията в Excel.

 Още...

Промени и новости във версия 3.6.8а от 17.07.2015
17 юли 2015 г.

Промени и новости във версия 3.6.8а от 17.07.2015

 

Решени са следните проблеми, възникващи в специфични случаи:

- Отстранен проблем с неверен формат на Декларация 1, при служители само с две имена (Име и Фамилия);

Забележка: За правилното генериране на Декларация 1 е задължително служителите в базата да имат попълнено поле „Фамилия”.

 

- Отстранен проблем с генериране на фиш, при отсъствие Неплатен отпуск осиг.на друго основание за цял месец;

- Отстранен проблем със справки Болнични и Болнични през месеца;

- Отстранен проблем с формат на файл при експорти от тип  Бюджет и СЕБРА (Multi-Cash и др.);

- Отстранен проблем с визуализацията на някои служители във ведомости.  

 Още...

Промени и новости във версия 3.6.8 на Омекс 2000 от 09.07.2015 г.
09 юли 2015 г.

Промени и новости във версия 3.6.8 на Омекс 2000 от 09.07.2015 г.

 - Модул Заплати/Кадри – в списък „Неизползвани отпуски” е добавена възможност за избор - "Всички" и "Период от...до...", т.е. информацията може да се генерира за определена година,  година от – до, или за всички години общо.
- Модул Заплати - Прецизирано е изчислението на полагаемите дни платен отпуск на новоназначен служител според датата на назначаване в месеца.
- Модул Заплати – Добавенa новa осигурителна конфигурация  „Член кооператори”.
- Модул Заплати -  добавен нов експорт под номер 173. BULBANK Бюджет MT-101 v.2.
- Модул Заплати – Сервиз – Външни средства – „Сравняване на отсъствия” (от Геокон),  добавена  възможност сравнението да се извършва и по селекция.
- Модул Заплати/Кадри -  Импорт на отсъствия – добавена проверка за застъпване с въведено/импортирано вече отсъствие, както и допълнителна проверка при импортирането за начална и крайна дата на отсъствието - началната да не е след крайната дата.
- Модул Заплати/Кадри – Добавени са нови параметри на макрос [#ПЕРА].

 Още...

Нови обучения през юли, гр. София
24 юни 2015 г.

16 - 17.07.2015г. Алфа

21.07.2015г. Омега

22.07.2015г.  Сумарно отчитане

23.07.2015г.  Опреснителен курс

 Още...

Нови обучения през юни, гр. София
10 юни 2015 г.

16 - 17.06.2015гАлфа

18.06.2015гОмега

19.06.2015г.  Сумарно отчитане

 

Ако имате нужда от още информация, не се колебайте да ни потърсите!

Търговски отдел

e-mail: sales@omegasoft.bg

тел.: +359 2 439 68 62

 Още...

Телефонни консултации на 28 и 29 май
28 май 2015 г.

Уважаеми клиенти и партньори,

На 28-ми и 29-ти  май ОмегаСофт ООД няма да предлага телефонни консултации и посещение на място, тъй като имаме предвидено вътрешно мероприятие на отдела.

Ще Ви помолим да отправяте запитванията си към екипните e-mail-и, като ще Ви отговорим при първа възможност след 1-ви юни.

Поднасяме извиненията си за причиненото неудобство и благодарим за разбирането Ви!
 Още...

Семинар - обучение 04.06.2015г. - София
26 май 2015 г.

Вземете участие в следващия семинар – обучение и разберете повече за:

– Омекс® 2000 Хонорари - нововъведения и полезни практики
– Новости по Д1 и Д6 от 2015г. в Омекс® 2000 Заплати и Хонорари - администриране и подаване
– Сумарно изчисляване на работно време

За повече информация, моля, свържете се с нас на тел.: +359 2 439 68 60
Очакваме ви!

ПОКАНА


 Още...

Омекс 2000, версия 3.6.7б от 21.05.2015 г.
21 май 2015 г.

Промени и новости във версия 3.6.7б на Омекс 2000 от 21.05.2015 г.

-    допълнителен модул за генериране на форма ЕЕ 01089 за наблюдение на структурата на заплатите за 2014 г.

Уважаеми клиенти на Омегасофт ООД!

През 4 години НСИ извършва наблюдение на структурата на заплатите – форма ЕЕ 01089 за извадка от предприятия (фирми). Срокът за подаване на данните за 2014 г. е 15.06.2015 г.
В тази връзка е разработен допълнителен модул за генериране на необходимата информация за клиенти, работещи с продуктите ОМЕКС2000.

Информацията за ТСБ ще се генерира от консултантите и партньорите на Омегасофт ООД. Клиентите ще получат файл във формат на НСИ за част Б, който се подава в ТСБ на НСИ.

Цена за услугата:

 

 Брой служители
Цена в евро
 1-100        120
За всяка след-
ваща започната
стотица
+15

Към горната цена следва да се начисли 20% ДДС.
За повече информация натиснете бутон Още...” вляво на екрана.

 Още...

Омекс 2000, версия 3.6.7а от 14.05.2015 г.
14 май 2015 г.

Промени и новости във версия 3.6.7а на Омекс 2000 от 14.05.2015 г.

 

- Модул Заплатипремахната проверка за дублирани начални дати в данни за заплата в заключени бази.

- Модул Заплати – във връзка с въведената  проверка във версия 3.6.7 за дублирани начални дати в Данни за заплата, в меню Сервиз – Външни средства е добавено ново средство „Проверка за дублирани записи за заплати”. При стартирането му ще се изведе списък на всички служители с дублирани записи от  една и съща начална дата в Данни за заплата, на които трябва да бъде изтрит дублирания некоректен запис.

 Още...

Омекс 2000, версия 3.6.7. от 04.05.2015 г.
04 май 2015 г.

Промени и новости във версия 3.6.7 от 04.05.2015 г.

Отстранен проблем при отчитане остатък дни временна нетрудоспособност работодател, при болнични с период  в два месеца. 

 Още...

Семинар - обучение 19.05.2015г. - София
30 април 2015 г.

Вземете участие в следващия семинар – обучение и разберете повече за:

– Омекс® 2000 Хонорари - нововъведения и полезни практики
– Новости по Д1 и Д6 от 2015г. в Омекс® 2000 Заплати и Хонорари - администриране и подаване
– Сумарно изчисляване на работно време

За повече информация, моля, свържете се с нас на тел.: +359 2 439 68 60
Очакваме ви!

ПОКАНА

 Още...

Нови обучения през май, гр. София
29 април 2015 г.

19 - 20.05.2015г. Алфа

21.05.2015г. Омега

22.05.2015г.  Сумарно отчитане

 Още...

Работно време на ОмегаСофт за 9 април 2015г.
09 април 2015 г.

Уважаеми клиенти,

Днес, 9 април 2015г., работното време на ОмегаСофт ООД е до 12:30 часа.

Екипът на ОмегаСофт Ви желае светли Великденски празници!

 Още...

Версия 3.6.6 на Омекс 2000 от 02.04.2015 г.
02 април 2015 г.

Промени и новости във версия 3.6.6. на Омекс 2000 от 02.04.2015

Отстранен проблем в Декларация 1, когато отсъствията са за част от месеца:
- при Неплатен отпуск без тр.стаж;
-​ при Неплатен СЪС трудов стаж БЕЗ осигурителен стаж.

 Още...

Нови обучения през април, София 2015г.
30 март 2015 г.


Версия 3.6.6 на Омекс 2000 от 27.03.2015
27 март 2015 г.

Промени и новости – версия 3.6.6

- Модул Заплати - добавена възможност за участие на повече от едно разплащателно перо в допълнителните  суматори по отсъствия – меню Настройка-> Суматори->  Суматори по отсъствия.
- Модул Заплати - Променени са данни в рекапитулации и таблици за осчетоводяване:  вместо разлика по преработки от стари алгоритми се подават данни за:
    •    "Отраб.часове- Декл.1 без пл.отп." (без включени часове платен отпуск и вр.неработоспособност от работодателя);
    •    Сум.отчитане часове над графика (Извънредни часове по Декларация 1, вкл.часовете от разлики в графика плюс ръчно въведени извънредни часове);
    •    "Месечна разлика график часове"
    В меню Документи – Таблици, секция „Данни за заплата” е включена нова позиция  „Месечна разлика график часове”.
    Забележка:  При засичане с рекапитулации от стари версии да се има предвид заменените полета:  вместо "Преизчислени часове-преработка" - "Отработени часове Д1" и вместо "Надработени часове-преработка" - " Сум.отчитане часове над графика (извънредни часове Д1).
- Модул Хонорари ->  Документи->   Таблици – добавени са избор като елементи (графи)  следните данни -  „Други ДОО доходи (периоди)”,  „Други ЗО доходи (периоди)”,  „Държава”, „Чуждестранен адрес”. 

 Още...

Нови обучения през март, гр. София
10 март 2015 г.

17 - 18 .03.2015г. - Алфа

19.03.2015г. - Омега

20.03.2015г. - Сумарно отчитане

 Още...

Версия 3.6.5 на Омекс 2000 от 04.03.2015 г.
04 март 2015 г.

Промени и новости във версия 3.6.5 от 04.03.2015 г.

Отстранен е проблем при пресмятане на осигурителни прагове за минали месеци при стари отсъствия. 

 Още...

Работно време на ОмегаСофт за 27 февруари 2015г.
27 февруари 2015 г.

Уважаеми клиенти,

Работното време на ОмегаСофт на 27 февруари 2015г. (петък) , приключва в 15:30ч.

Пожелаваме Ви приятни почивни дни.

 Още...

Версия 3.6.5 на Омекс 2000 от 25.02.2015 г.
25 февруари 2015 г.

Промени и новости - версия 3.6.5 на Омекс 2000

- модул Хонорари - Декларация 6 - Добавена възможност Декларация 6 да се изготвя за 24 месеца – 12 месеца за минала година и 12 месеца за текуща година.
- Модул Хонорари – променен е интерфейсът и възможността за избор на  месеци за осигурителни вноски и бази - Общо осчетоводяване и Таблици.
- Модул Хонорари – добавен е образец на служебна бележка за доходи,  изплатени от началото на 2015 г.  – „Справка ДДФЛ 2015 хонорари” (INH2015N.rtf).
- Модул Заплати – отстранен проблем при закръгляването на дни при СИРВ от 2015 г.
- Модул Заплати – Документи - Списъци - Дневник болнични -  добавени са и перата за болничен без право на обезщетение (с характер “7. Врем.неработоспособност без право на обезщетение).
- Модул Заплати – Документи - Списъци - Невалидни данни – Невалидни данни за НОИ - при извикване на списъка е добавена възможност за избор на месец и година.

 Още...

Техническа профилактика, 20 февруари (петък)
18 февруари 2015 г.

Уважаеми клиенти, уважаеми партньори,

Поради техническа профилактика на телефонните услуги, предлагани от ОмегаСофт ООД, свързването по телефон с фирмата в петък, 20.02.2015, ще е затруднено след 16.30 часа.

Благодарим Ви за търпението и проявеното разбиране!


 Още...

Версия 3.6.4 на Омекс 2000 от 09.02.2015
09 февруари 2015 г.

Промени и новости във версия 3.6.4 от 09.02.2015 г.

- Декларация –формат 2015 г.  - отразени са последните промени считано от 01.01.2015 г.
   Особености в Декларация 1 за 2015г. при сумарно отчитане: Считано от 01.01.2015 г. при сумарно отчитане на работното време за периоди по-големи от 1 месец (НОИ код=16) е променен механизмът на поотделно изчисляване с корекция на отработените дни през месеците от периода.
- Модул Заплати - актуализиран е образецът на Декларация 1 от екран „Суми” на служителя, съгласно формат за 2015г.
- НКПД 2011 - отразени са промените в НКПД 2011 в сила от 01.01.2015 г.
- Модул Заплати – актуализирани са образците на служебни бележки „Справка ДДФЛ 2014 напускащ служител” и „Справка ДДФЛ 2014 напускащ морски лица”, които се ползват при напускане на служители през 2015 г.
- Омекс Директ – добавена е възможност за изключване на база от Омекс Директ при месечно приключване.
- Модули Заплати, Кадри, Хонорари - Добавена нова функционалност за управление на видимостта на базите в списъка с бази.
- Холдингова структура – направена е промяна в инициализацията на Осигурителни конфигурации  и минимални осигурителни прагове по класове професии за регистрираните поделения в холдингова структура.

 

 Още...

Нови обучения през февруари, гр. София
02 февруари 2015 г.

17 - 18 .02.2015г. - Алфа

19.02.2015г. - Омега

20.02.2015г. - Сумарно отчитане

 Още...

Версия 3.6.3 на Омекс 2000 от 29.01.2015
29 януари 2015 г.

Важно!

Декларация  1  за 2015г ще може да се изготвя със следваща версия,  след като НАП публикуват  версия за подаване и тестване на данни от Декларация 1.

Промени и новости във версия 3.6.3

- Модул Заплати – Сумарно отчитане от 2015г.  Считано от 01.01.2015 г. информацията за служители на сумарно отчитане на работното време за периоди над 1 месец се подава по нов начин в Декларация 1 на НАП. За целта е създадено ново потребителско пресмятане "79. Разлика часове сумарно отчитане 2015 г.".

- Модул Заплати - В стари суми на на служителя, е добавен нов ред 85.”Сум.отчитане”. След месечно приключване, в това поле се записва броят месеци в периода и поредния месец в периода.

- Модул Заплати – добавена възможност в меню „Отсъствия” - Суматори по отсъствия в Статус да се вижда статуса на дните за новите суматори по отсъствия.

- Модул Заплати – Документи – Списъци -  в списък „Неизползвани отпуски” е добавена възможност за избор и извеждане на информация за допълнителните суматори по отсъствия.

 

 Още...

Генериране на заповеди за отпуск от модул Кадри
22 януари 2015 г.

Уважаеми клиенти,
във връзка със затруднението при генериране на заповеди за отпуск от модул Кадри, Ви информираме, че е необходимо на всички отсъствия за отпуски, да се махне отметката „Перото не се вижда в „Кадри”. Това се изпълнява от модул „Заплати”, меню Настройка – Разплащателни пера – Отсъствия.
 Още...

Нови обучения през януари, гр. София
15 януари 2015 г.

28 - 29 .01.2015г.. Алфа
30.01.2015г. Сумарно отчитане

 Още...

Версия 3.6.2 на Омекс 2000 от 15.01.2015 г.
15 януари 2015 г.

Промени и новости – версия 3.6.2

 

 • Промени в осигурителните параметри за 2015 г.
 • Модул ‘Хонорари’ – актуализирана е номенклатурата с основанията за плащане във връзка със справката по чл.73 от ЗДДФЛ.
 • Модул Хонорари – добавена служебна бележка по чл.45, ал. 4 от ЗДДФЛ – “Справка ДДФЛ 2014 хонорари”.
 • Модул Заплати – отразени са промените в приложенията към болничните.
 • Модул Заплати – добавена възможност за създаване на допълнителни потребителски суматори по отсъствия.
 • Модул Заплати – добавена служебна бележка за ползване на данъчна преференция по чл.22б ЗДДФЛ – „Справка ДДФЛ 2014 чл.22б”.
 • Модул Заплати – Документи -> Общо осчетоводяване – експорт към Ажур - нова настройка  - поле „Потребителско име”.
 Още...

Вторник, 30.12.2014 г.
30 декември 2014 г.

Уважаеми клиенти,

уважаеми партньори,

На 30.12.2014 г. (вторник) телефонни консултации ще се извършват до 12:30 часа.

Желаем весело посрещане на Новата година!

 Още...

29.12.2014 г., понеделник
29 декември 2014 г.

Уважаеми клиенти,

уважаеми партньори,

На 29.12.2014 г. (понеделник) телефонни консултации ще се извършват до 14:30 часа.

Благодарим ви за разбирането!

 Още...

Петък, 23.12.2014 г. - работа с клиенти до 16:30 часа
23 декември 2014 г.

Уважаеми клиенти,

уважаеми партньори,

работното време на ОмегаСофт приключва в14:30 часа.

Пожелаваме ви приятен ден.  Още...

Версия 3.6.1 на Омекс 2000 от 17.12.2014 г
17 декември 2014 г.

Публикувана е версия 3.6.1 на Омекс 2000 от 17.12.2014

В нея са отстранени следните проблеми:

- проблем при стартиране на Омекс 2000 под СУБД Microsoft SQL Server в средата на операционните системи Windows XP и Windows 2003 Server, свързан с промяна на комуникацията между Омекс 2000 и SQL Server.
НАПОМНЯМЕ, че Windows XP e спрян от поддръжка и предстои спиране на поддръжката на Windows 2003 Server от Microsoft на 14.07.2015.
- проблем с отчитане на минимални осигурителни прагове в бюджетни предприятия.
- Коригирани са макети "Справка ДДФЛ напуснал" и "Справка ДДФЛ напускащ" (оставен доход само в код 101). Трябва да се разархивират през меню Документи ->Разархивиране на образци и да се избере NEWTEMPLATES_361.ZIP.

 Още...

Версия 3.6.1 на Омекс 2000 от 16.12.2014
16 декември 2014 г.

Публикувана е версия 3.6.1 на Омекс 2000 на 16.12.2014 г.
 

В нея са отстранени следните проблеми:
- Съдържание и печат на платежни документи от меню Общо осчетоводяване;
- Извеждане на степента на завършено образование, учебното заведение и специалността в документите "Трудов договор и "Допълнително споразумение" на екран и при печат в модул Кадри.
- Добавяне на хонорари с Групова операция и избрана опция "осиг. конфигурация на служителя".
- Пресичане на период при въвеждане на отсъствие, започващо в предходния месец.
- Актуализиране на клиентска инсталация чрез инсталиращата програма (Omeks2000Setup.exe).
- Липсващи редове в генерираните файлове от експорти 16, 82 и 116.
- Грешка "The handle is invalid" при стартиране на Омекс 2000.

 

 Още...

Работното време на Омега Софт на 13.12.2014
15 декември 2014 г.

Уважаеми клиенти,

уважаеми партньори,

 на 13.12.2014 г. телефонни консултации ще се извършват до 14:30 часа.

Пожелаваме ви приятен ден.

 Още...

Версия 3.6.1 на Омекс 2000 от 13.12.2014
13 декември 2014 г.

Публикувана е версия 3.6.1 на Омекс 2000 на 13.12.2014 г.
В нея е отстранен проблем  във функционалността Компенсиране на данъци за пера.

 Още...

Омекс® 2000, версия 3.6.1 от 12.12.2014
11 декември 2014 г.

Промени и новости – версия 3.6.1

 • Модул Заплати/Документи - Добавени са образци на Справки ДДФЛ 2014 г. (служебни бележки по чл. 45, ал.1 и ал.2, т.4 и чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ), публикувани от НАП.
 • Модул Заплати – добавена е нова функционалност за фирми, които изплащат възнагражденията си в следващ месец, която обединява в една Декларация 6 осигурителните вноски за текущ месец и ДДФЛ от предходен месец.
 • Модул Заплати – В рекапитулациите преди формата „Отсъствия-дни” е добавена нова секция „Разплащателни пера – мерни единици”.
 • Модул Заплати - във връзка с приетите изменения в НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В НОИ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И РЕШЕНИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО ИМ (НРПНОИДИБЛРО), приета с ПМС № 241 от 4.08.2014 г., обн., ДВ, бр. 67 от 12.08.2014 г.,  след 01.01.2015 г, при изготвяне на файл за НОИ,  се генерерират два комплекта от файлове.
 • Модул Заплати – във връзка със спирането на обработката на Хонорари в модул Заплати от 1-ви януари 2015г., е необходимо потребителите, които са начислявали хонорари в модул Заплати след влизане в календарна година 2015 текущ месец Януари, задължително да напуснат тези служители и да не им начисляват суми.
 • Модул Заплати – Добавена „Таблична ведомост заплати” (меню Документи – Ведомости”).
 • Модул Заплати – Отстранени проблеми в УП-2 и УП-3

 

 Още...

Актуализация на ценовата листа
10 декември 2014 г.

Уважаеми клиенти,
Считано от 01 януари 2015г., в сила влиза нова ценова листа.
Промените са направени с цел повишаване качеството на продукта.  Още...

Сряда, 03-12-2014г. -Телефонни консултации до 16:30 часа
02 декември 2014 г.

Уважаеми клиенти,

На 3 декември 2014 г. (сряда), консултантите на ОмегаСофт ще са на Ваше разположение до 16:30 часа.

Благодарим Ви за разбирането.  Още...

Омекс® 2000, версия 3.60b от 19.11.2014 г.
19 ноември 2014 г.

Промени и новости – версия 3.6.0b от 19.11.2014

Отразена е промяната в разместването на почивните дни през 2015 г., приета с Решение № 748 от 5 ноември 2014г. (ДВ 94/14.11.2014г) както следва:
 

 • 2 януари (петък) -  почивен ден, а 24 януари (събота) -  работен ден.
 • 2 март (понеделник) -  почивен ден, а 21 март (събота) -  работен ден.
 • 21 септември (понеделник) -  почивен ден, а 12 септември (събота) -  работен ден.
 • 31 декември (четвъртък) - почивен ден, а 12 декември (събота) -  работен ден.
 Още...

Нови обучения през декември, гр. София
18 ноември 2014 г.

4 - 5.12.2014г..  Алфа

15.12.2014г.      Омега

17.12.2014г.      Сумарно отчитане

 

 

 Още...

Омекс® 2000, версия 3.6.0a от 16.10.2014
16 октомври 2014 г.

Уважаеми клиенти,

на 16.10.2014 г. е публикувана версия 3.6.0а на Омекс 2000.

Промените в нея са следните:

 

 • Отстранен проблем при печат на платежни нареждания.
 • Отстранен проблем с невалидни символи (буква „Ч”) при печат на Документи по образец – Заповед за отпуск, Болнични и Болнични през месеца (OTPUSK2.rtf, SICK.rtf и ALLABS.rtf).
 • Отстранен проблем при Групови операции с Документи за НОИ.
   
 Още...

Вторник, 14.10.2014 г. - Телефонни консултации до 17:00 часа
14 октомври 2014 г.

Уважаеми клиенти,

На 14 октомври 2014 г. (вторник), консултантите на ОмегаСофт ще са на Ваше разположение до 17:00 часа.

Благодарим Ви за разбирането.

 Още...

Нови обучения през октомври, гр. София
13 октомври 2014 г.

16-17.10.2014г.  Алфа

21.10.2014г.       Омега

23-24.10.2014г.  Алфа

23.10.2014г.       Сумарно отчитане
 Още...

Омекс® 2000, версия 3.6.0a
13 октомври 2014 г.

Уважаеми клиенти,

на 13.10.2014 г. е публикувана версия 3.6.0а на Омекс 2000.

Промените в нея са следните:

 • Отстранен проблем при групова операция върху данни за заплата - задаване на нова заплата.
 • Отстранен проблем при отчитане на часове работа на официален празник.
 • Отстранен проблем с разлика между Д1 и Д6, появяваща се при промени минал месец в случаи, когато за месеца на промяната служителите имат и суми по социална програма.
 • Отстранен проблем, проявяащ се при случаи, когато промяната за минал месец върху ФРЗ променя и базата за неплатен отпуск поради достигане на осигурителния таван.
 Още...

Четвъртък, 09.10.2014 г. - Телефонни консултации до 16:00 часа
09 октомври 2014 г.

Уважаеми клиенти,

На 09 октомври 2014 г. (четвъртък), консултантите на ОмегаСофт ще са на Ваше разположение до 16:00 часа.

Благодарим Ви за разбирането.

 Още...

Петък, 03.10.2014 г. - работа с клиенти до 16:30 часа
03 октомври 2014 г.

Уважаеми клиенти,

В петък, 03.10.2014 г., ОмегаСофт ООД няма да работи с клиенти след 16.30 часа.

Благодарим ви за разбирането!

 Още...

Семинар - обучение 17.10.2014г. - София
02 октомври 2014 г.

Вземете участие в следващия семинар - обучение и разберете повече за:

 • Годишен график отпуски за 2015 година
 • Провизиране на отпуски
 • Изплащане на хонорари през четвърто тримесечие
 • Годишно преизчисление на ДДФЛ
 • Видове корекции на Д1 и Д6 в Омекс® 2000 Заплати и Хoнорари - администриране и подаване
 • Сумирано изчисляване на работното време

За повече информация, моля, свържете се с нас на тел.: 02 439 68 60
Очакваме ви!

 Още...

Омекс® 2000, версия 3.6.0
30 септември 2014 г.

 Уважаеми клиенти,

 
на 30.09.2014г е публикувана версия 3.60 на Омекс 2000.
 
Промени и новости:
 
• Модул Кадри / Заплати - Отстранен проблем при групови операции с Документи (Трудов договор и Допълнително споразумение).
• Модул Хонорари – При изплащане на хонорари през четвърто тримесечие на годината, програмата не начислява и удържа авансов данък от лицата.
• Модул Производство - Отстранени проблеми свързани с дневно задаване на сума за бригада, в меню „Бригади”.
• Отстранени проблеми свързани с бутон „Пренос” в меню „Бригадни карти”.
• Модул B-ling – Отстранен проблем при извеждане на информацията от допълнителни полета от тип „Избор” и „Списък” на втори език в документи и таблици.
• Модул B-ling – Добавена възможност за попълване на информация за степен и вид образование и специалност по диплома на втори език.
 Още...

Хонорари през четвърто тримесечие
25 септември 2014 г.

Уважаеми клиенти,
до края на месец септември, ще бъде публикувана версия, във връзка с изплащането на хонорари през четвърто тримесечие на годината. Задължително е всички клиенти, изплащащи хонорари, да обновят инсталацията си с новата версия.

Благодарим за разбирането!

 Още...

Омекс® 2000, версия 3.5.9
05 септември 2014 г.

На 05.09.2014 е публикувана версия 3.5.9 на Омекс 2000.

Промени и новости:

 • Модул Заплати -  Отстранен проблем при групови операции с допълнителни полета.
 • Модул Заплати - меню Документи -  Отстранен проблем при използване на поле „Специфичен календар” в меню „Таблици”.
 • Модул Заплати - Отстранена е неправилната визуализация на дата на напускане в календарите с отсътвията на служителите (екран Отсъствия, бутон „Календар”).
 • Модул Производство:
  • Отстранени проблеми  свързани с бутон „Пренос” и редактиране на служител в меню „Бригади”.
  • Отстранени проблеми  свързани с добавяне на операция към детайл в меню „Детайли”.
  • В меню „Бригади”, е добавена възможност за задаване на идентификатор на Бригади.
 Още...

Важно за в. 3.5.9
04 септември 2014 г.

Уважаеми клиенти,
Във версия 3.59 беше установен проблем с групови операции върху допълнителните полета на служителите. Моля не използвайте тази функционалност до публикуване на версия на Омекс® 2000 с отстранен проблем утре сутрин.
Благодарим за разбирането!

 Още...

Омекс® 2000, версия 3.5.9
25 август 2014 г.

Публикувана е версия 3.5.9 от 25.08.2014 г.

Във версията от 25.08.2014 г. е отстранен проблем при визуализация на текущо избрания месец в модул Омекс® 2000 Хонорари при генериране на Декларация 6 в случаи, когато хонорарите обхващат период от няколко месеца.

 Още...

Омекс® 2000, версия 3.5.9
22 август 2014 г.

Публикувана е версия 3.5.9 от 22.08.2014 г.

Нанесени са корекции в групови операции "Добавяне на персонални пера" и "Добавяне или промяна на персонални пера".

 Още...

Омекс® 2000, версия 3.5.9
21 август 2014 г.

Публикувана е версия 3.5.9 от 21.08.2014 г.

Във версия 3.5.9. от 21.08.2014 е поправен проблем с липсваща запетайка за код на плащане 8 във файла на Декларация 6.

 Още...

Омекс® 2000, версия 3.5.9
14 август 2014 г.

 Публикувана е версия 3.5.9 на "Омекс2000". Основните новости в нея са:

 • Импорт на данни (прост) работи и по персонален номер.
 • Добавен импорт 2.1.2 Персонални: Основни данни 2-ри език.  Импортният файл трябва да съдържа следните полета: ЕГН, Първо име, Второ име, Трето име, Адрес, Паспорт МВР.
 • Добавен нов импорт 2.5.2 ”Производство - импорт от GeoCon”. Импортният файл трябва да съдържа следните полета: ЕГН, дата, Бригада (идентификатор), отработени часове.
 • Нови таблици в рекапитулациите за помесечни осигурителни вноски и бази - В стандартна рекапитулация и рекапитулация по селектори е добавена разбивка на осигурителните бази по месеци, в случаите когато има такива (генерирани от стари отсъствия или от промени за минал месец).
 • При генериране на файловете за болнични към НОИ се генерира приложение 9 с попълнен опис на болничните.

Инсталационният пакет на версията е достъпен в секция "Зареждане".

 Още...

Семинар - обучение 22.08.2014г. - София
05 август 2014 г.

Включете се в полудневния семинар - обучение и намерете решение на казусите си.
Темите на дискусията, както и останалите детайли ще намерите в ПОКАНАТА.
Очакваме ви!

 Още...

Нови обучения през септември, гр. София
28 юли 2014 г.

5.09.2014г.          Сумарно отчитане
12.09.2014г.        Сумарно отчитане

17.09.2014г.        Омега
18-19.09.2014г.  Алфа

 Още...

Понеделник, 28.07.2014 г. - работа с клиенти до 16:30 часа
28 юли 2014 г.

Уважаеми клиенти,

В понеделник, 28.07.2014 г., ОмегаСофт ООД няма да работи с клиенти след 16.30 часа.

Благодарим ви за разбирането!

 Още...

Омекс® 2000, версия 3.5.8
21 юли 2014 г.

Уважаеми клиенти,

във версия 3.5.8 на Омекс 2000 от 21.07.2014 е отстранен проблем в модул Хонорари, проявяващ се при генериране на Декларация 6 за месец, различен от текущия.

 Още...

Омекс®2000, версия 3.5.8
10 юли 2014 г.

Уважаеми клиенти,

 
ако обновявате сървърна инсталация на Омекс®2000 от версия 3.57 към в.3.58, трябва да  извършите ръчно обновяване на програмата и на клиентските машини. То се извършва, като стартирате Omeks2000setup.exe за версия 3.58 на всяка клиентска машина поотделно, инсталирате върху сегашната инсталация и изберете "Обновяване на съществуващата инсталация". Конфигурирането трябва да се извърши по подразбиране.

 Благодарим за проявеното разбиране!
 

 Още...

Омекс® 2000 версия 3.5.8
09 юли 2014 г.

Публикувана е версия 3.5.8 на "Омекс2000". Основните новости в нея са:

 • Създаден е нов екран за промени за минал месец, отварящ се чрез бутон, намиращ се под „Проекти” в данните на служителя; 
 • Добавена е възможност за запис на Декларация 1 за един служител от меню “Суми”;
 • Отключени са за потребителя част от станадартните селекции и тези, които съдържат в условията си осигурителни конфигурации (1,2,3,4,5,6,7,8,9,23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 248 и 249);
 • Променени са условията на стандартни селекции „023.Трудов договор”, „025. Жени”, „029.Договор за управление” и „037. Мъже”, за да обхванат различното отчитане на ДУК в статистиката;
 • Модул Хонорари – добавена възможност за удържане на допълнителни суми,  след осигурителното и данъчно облагане – напр. Запори и др.доп.удръжки;
 • Декларация 6 в модул Заплати – добавена е възможност за избор на Д6 за предходен месец (и). При избор на месец, различен от текущия,  се извежда регистъра със създадените декларации 6 за избрания месец.

   
Инсталационният пакет на версията е достъпен в секция "Зареждане".

 Още...

Нови обучения през юли, гр. София
23 юни 2014 г.

4.07.2014         Омега

8.07.2014         Сумарно отчитане
28.07.2014       Сумарно отчитане

29-30.07.2014  Алфа

 Още...

Важни новини от ОмегаСофт
03 юни 2014 г.

Уважаеми клиенти,

С по-долу написаното бихме искали да Ви обърнем внимание към три важни промени, касаещи работата със системата Омекс® 2000, разработка на ОмегаСофт.

Първата промяна е с временен характер - на 5-ти и 6-ти юни (четвъртък и петък) 2014г, ОмегаСофт няма да работи с клиенти. Вашите въпроси, свързани с лицензирането на Омекс®2000 - активиране на инсталации и смяна на обработвани булстати  - очакваме на имейл: licensing@omegasoft.bg . Всички останали, адресирайте към електронната поща на Вашия обслужващ екип, за да Ви отговорим при първа възможност следващата работна седмица.

Втората промяна е следствие от множеството изменения в изискванията на НАП от миналата и началото на 2014 година. С тях се въведоха качествено нови принципи в администрирането на възнаграждения по граждански договори, което прави обработката им през Омекс®2000 Заплати все по-затруднена, а за някои обработвани безпроблемно досега ситуации - невъзможна. За да предпазим потребителите от грешки, както и да гарантираме, че Вие, нашите клиенти, работите без затруднения от началото до края на една данъчната година, считано от 1-ви януари 2015г. ОмегаСофт прекратява обработката на хонорари през Омекс®2000 Заплати. Всички начислени хонорари през 2014г. ще могат да бъдат изплатени през Омекс®2000 Заплати. За пълното администриране на гражданските договори през 2015г ще може да ползвате неограничените възможности на Омекс®2000 Хонорари.

Третата важна промяна касае поддръжката на операционната система Windows XP, която  Microsoft официално прекрати на 8-ми април 2014г. Освен поддръжката на самата операционна система, постепенно се спира възможността за поддръжка и ъпдейт на всички приложения, работещи под Windows XP, именно офис пакети, MS SQL бази данни и компоненти за разработчици. Като златен партньор на Microsoft за България ОмегаСофт използва Microsoft компоненти и технологии в своите приложения, както и интегрира продуктите от фамилията Омекс® с Microsoft приложения като MS Office, Wordpad, MS SQL бази данни. Доколкото възможностите за ъпдейт и поддръжка на тези приложения под Windows XP от страна на производителя Microsoft са с неясно бъдеще, то след 1-ви октомври 2014 година ОмегаСофт не може да гарантира правилната и надеждна работа на системата Омекс®2000, инсталирана на операционна система Windows XP. Клиентите, които продължат да използват излязлата от поддръжка операционна система Windows XP, правят това изцяло на собствена отговорност и при възникване на проблеми с инсталирането на нови версии на Омекс®2000, интеграцията с MS Excel, MS Word и/или MS SQL бази данни, те няма да могат да разчитат на съдействие от страна на ОмегаСофт.

За повече информация по тези или други важни въпроси, моля, свържете се с Вашия търговски представител.

С най-добри пожелания,

Екипът на ОмегаСофт ООД

 

 Още...

Работно време на ОмегаСофт за 31 май 2014г
31 май 2014 г.

Уважаеми клиенти,
Работното време на ОмегаСофт за 31 май 2014г. е до 14:00
Приятна почивка.  Още...

Омекс® 2000 версия 3.5.7
20 май 2014 г.

Публикувана е версия 3.5.7 на "Омекс2000". Основните новости в нея са:

 • Въведена е забрана за редактиране и промяна на условията на системните стандартни селекции (по класове професии, по осигурителни конфигурации и всички други, които участват при изготвяне на статистическата форма
 • При първо стартиране (след обновяване към версия 3.5.7) се преинициализират условията на споменатите системни стандартни селекции.
 • В стандартна рекапитулация и рекапитулация по селектори е добавена разбивка на осигурителни вноски по месеци, в случаите когато има такива (генерирани от стари отсъствия или от промени за минал месец)
 • Дните временна неработоспособност за сметка на работодателя не се закръгляват до цяло число при болничен при работа на график.

Инсталационния пакет на версията е достъпен в секция "Зареждане".

Във версията от 30.05.2014 има следните промени:

 • актуализиран документ "Импорт на данни в ОМЕКС 2000.pdf"
 • корекция по импорт на хонорари
 • корекция при прехвърляне на документ от вътрешния редактор в Excel с български екранен интерфейс

 

 Още...

На 10 май 2014 г. ОмегаСофт ще работи до 12:30 часа
10 май 2014 г.

Уважаеми клиенти и партньори,

Днес, 10 май 2014 г. ОмегаСофт ще работи до 12:30 часа.

Приятен уикенд!

 Още...

Работно време на ОмегаСофт за 30 април 2014г
30 април 2014 г.

Уважаеми клиенти и партньори,

На 30 април 2014г ОмегаСофт ще работи до 15:00часа.

Весели празници!

 Още...

Омекс® 2000 версия 3.5.6
08 април 2014 г.

Публикувана е версия 3.5.6 на  ПП "Омекс 2000", в която има следните промени:

  • Промяна при пресмятането на нетното възнаграждение. С ПМС 30/19.02.2014, публикувано в ДВ бр.17/28.02.2014 са приети промени в чл.17, ал.5 от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО, както следва: „5) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) При определяне на месечното нетно възнаграждение не се вземат предвид средствата, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи, както и определените върху тях със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица”До настоящия момент изчисленията се извършваха според указание № 91.01.123/23.05.2008 на НОИ, според което се приспадаха осигурителните вноски върху социалните разходи. Промяната влиза в сила от настоящата версия 3.5.6. и се отнася за месеците от 01.01.2014 г.                              

 • Промени в приложенията към болничните,  публикувани в ‘Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи  от ДОО’, ДВ, бр.17, в сила от 01.01.2014 г.

 

Във версията от 08.04 има следните корекции спрямо тази от 27.03:
 • оправено разместване на списък "Отсъствия от дата до дата" и "Групова заповед за отпуск"
 • корекция на липсващи настройки по подразбиране при нова инсталация
 • корекция при изчисляване на служител в база, приключена с версия 3.5.5 - не се налага да се отключва и заключва базата
 • изчисляване на дни от работодателя при болничен, започнал в предния месец и продължаващ в текущия

 

Във версията от 25.04.2014 има следните корекции:

 • Експорт на персонални данни. Добавени са нови експорти за Сити Банк с номера 163,164,165 и 166. За правилната настройка на експорта е необходимо в меню ‘Настройка->Банкови сметки’ на реда на банковата сметка на фирмата в поле ‘Счетоводна сметка’ да се въведе кодът на операцията. Допустимите кодове са: SERV PROC PROD HOL BUL и трябва да се уточни с обслужващата банка.
 • Промяна в алгоритъма на изчисление на трите дни болничен от работодателя когато имаме първичен болничен, продължаващ  от предходен месец и следващ нов болничен без прекъсване на временната неработоспособност.
 • Приложение 15. Отстранена е причината, поради която ако датата на прекратяване е точно след края на болничния лист, се показваше в Приложение 15.

 

 

 Още...

Семинар - обучение 28.03.2014 (петък)
26 март 2014 г.

Остават още 5 свободни места за семинар - обучението в петък 28.03.2014г.

Детайлите можете да видите в ПОКАНАТА 

При интерес, свържете се с нас на тел. +359 2 439 68 62

 Още...

Омекс® 2000 версия 3.5.5
13 март 2014 г.

Публикувана е версия 3.5.5 на  ПП "Омекс 2000", в която има следните промени:

 • ВАЖНО! Съгласно решение на Конституционния съд и промените в ДОПК единната данъчноосигурителна сметка престава да съществува на 28.02.2014 г. Считано от 01.03.2014 г. вноските за ДДФЛ, ДОО, ДЗПО и ЗО ще се правят поотделно към новооткрити сметки по нови параграфи. В тази връзка е необходимо в 'Общо осчетоводяване' да се добавят съответните редове за ДОО, ДЗПО, ЗО и ДДФЛ. Новите кодове за вид плащане се извеждат автоматично от програмата. А нооткритите банкови сметки е необходимо да се вземат от сайта  на НАП и да се въведат в 'Настройка->Банкови сметки'.

 • Променен е начинът на формиране на Декларация 6 при корекции за минал месец за случаите, когато в корекция има едновременно положителни и отрицателни суми. Генерира се една декларация с две колонки: едната е корекционна, с вид плащане 5 и с новите суми след приспадане на разликите със знак  '-' , а другата е с редовна с вид плащане 6 и само със сумите със знак '+'.

Във версията от 11.03 има корекция за параграф 551111 при плащане 142 и за извършване в текущ месец на промени минал месец за различни месеци.

Във версията от 13.03 има корекция за изготвяне на Уведомление по чл. 62 от "Кадри".

 Още...

Семинар - обучение 26.03.2014г. - София
13 март 2014 г.

Включете се в полудневния семинар - обучение и намерете решение на казусите си.
Темите на дискусията, както и останалите детайли ще намерите в ПОКАНАТА.
Очакваме ви!

 Още...

Омекс® 2000 версия 3.5.4
26 февруари 2014 г.

Публикувана е версия 3.5.4 на  ПП "Омекс 2000", в която има следните промени:

 •  ВАЖНО! Във версия 3.5.4 е заложена вече новата методика на закръгление на осигурителните вноски. Необходимо е месец Февруари 2014 г. да бъде приключен именно с версия 3.5.4.

 •  Декларация 1 в модул хонорари се изготвя вече по хонорар-сметка, т.е. за всяка хонорар-сметка се генерира отделен запис. Промяната е продиктувана от въведената от НАП съпоставка между Декларация 1 и Декларация 6.

 • Прави се проверка за валидност на настройките перото - отсъствие "Непредставен болничен" за текущата база. Проверката не се прилага към заключените бази в ОМЕКС директ или в архив.

 Още...

Минимални осигурителни прагове за медицинските заведения през 2014 г.
26 февруари 2014 г.

Поради зачестилите грешки при работа с минималните осигурителни доходи в медицинските заведения, прилагаме тази кратка инструкция.

Декларация_1_за_медицинските_заведения_2014.pdf

 Още...

Омекс® 2000 версия 3.5.3
06 февруари 2014 г.

Публикувана е версия 3.5.3 на "Омекс 2000", в която има следните промени:

 • ВАЖНО! При тестването със софтуера на НАП бяха установени разлики в методиката на закръгляване, които са изчистени. Във версия 3.5.3 осигурителните вноски се изчисляват по старата методика. Разликите между новата и старата методика се натрупват в нови разплащателни пера ненаръка (подобно примерно за „Разлика вноска ДОО-осигурител – месец **”). Рекапитулацията се запазва, с изключение на добавени други начисления ненаръка. Преводите към НАП се правят до 25 февруари, така че не е изпуснат срока и ще може да се пуснат платежните по НОВАТА Декларация 6 (или по съответните редове в таблицата за осчетоводяване).
 • Добавени са новите образци на Служебни бележки и Сметки за изплатени суми по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ.
 • Актуализирани са професиите в НКПД 2011, в сила от 01.01.2014 г.

Във версията от 10.02 е отстранен проблем с разплащателните пера на служителите след приключване на месец, в който са правени промени минал месец. Също така има корекция при обновяване на база данни, която е само за Хонорари. 

ВАЖНО!

Преди да започнете инсталацията, ако работите в конфигурация "Сървър", спрете Омекс Сървър през "Омекс Интегратор" ->"Управление на Омекс Сървър" и се убедете, че в Task Manager не е активен процес omekssrvs.exe при включена опция "Show processes from all users". Ако е необходимо, рестартирайте машината.

 Още...

Четвъртък, 13.02.2014 г. - работа с клиенти до 16:00 часа.
04 февруари 2014 г.

Уважаеми клиенти,

В четвъртък, 13.02.2014 г., ОмегаСофт ООД няма да работи с клиенти след 16.00 часа. Благодарим ви за разбирането!

 

 Още...

Нови Сметки за изплатени суми за 2014 г.
24 януари 2014 г.

Направена е новата Сметка за изплатени суми за Омекс® 2000, модул 'Заплати' и модул 'Хонорари'.
За целта, свалете и съхранете файлът Honorar-smetka-2014 (без да го разархивирате!) в папка \Omeks2000\bin\orders на сървъра. След това го разархивирайте от меню 'Документи->Разархивиране на образци'. 
За модул 'Заплати' документът се казва "Хонорар-сметка 2014 г.Word формат заплати",
а за модул 'Хонорари' - "Хонорар-сметка 2014 г.Word формат хонорари".
 
 Още...

Нови служебни бележки по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ
22 януари 2014 г.

Направени са нови годишни служебни бележки по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ за Омекс 2000, модул 'Заплати' и модул 'Хонорари', в които сумата на облагаемия доход е заменен с брутната сума на придобития доход. Промяната е продиктувана поради недомислие от страна на НАП и с цел улеснение при попълване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ.  В тази връзка, за модул 'Хонорари', са добавени и нови макети само за доходите от възнаграждения по извънтрудови правоотношения и само за доходите от авторски възнаграждения.
За целта, свалете файлът Бележки_Хонорари_2013_Придобит_Доход в папка \omeks2000\bin\orders\ на сървъра и го разархивирайте от меню Документи->Разрахивиране на образци.
 Още...

Омекс® 2000 версия 3.5.2
20 януари 2014 г.

Публикувана е версия 3.5.2 на "Омекс 2000", в която има следните промени:


Важно! Променен е механизма на изчисляване и закръгление на осигурителните вноски, във връзка с новото изискване за едновременно подаване на Декларации 1 и 6 в НАП и въведената съпоставка между тях. Съветваме ви, ако вече сте изплатили заплатите, да приключите месеца преди да качите новата верия.
- При изготвяне на Декларации 1 и 6 се създават вече отделни файлове за всеки месец с корекция.
В Декларация 6 в отделни колони се попълват данъкът по чл.42 с нов вид плащане '8' и данъкът по чл.49, ал.5 с вид плащане "9". Молим Ви да имате в предвид, че ако заплатите за Декември 2013 г. са изплатени през Януари 2014 г., данъкът за 12'2013 не можете да го подадете в НАП преди 01.02.2014 г. 
- Добавени са новите Служебни бележки по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ.
- Променен е формата на Справката по чл.73 от ЗДДФЛ във връзка с новата номенклатура за видове доходи.
- Добавена е проверка за липсващи пера за задължителни лични осигурителни вноски.
- Добавена е възможност за обединяване на старите суми за клонирани служители.
 Още...

Всеки четвъртък телефонните консултации започват в 09:30 часа
15 януари 2014 г.

Уважаеми клиенти,

Напомняме Ви, ОмегаСофт е със следното работно време:

от 08:30 до 12:30;

от 13:30 до 17:30.

Всеки четвъртък телефонните консултации ще започват в 09:30 часа.

 Още...

Промяна в попълване на Деклараця 6 от 01'2014 г.
15 януари 2014 г.

Данъкът по чл.42 от ЗДДФЛ върху изплатените възнаграждения от 01'2014 г. не се попълва вече в една колона (декларация) заедно с осигуровките. За него е добавен нов вид плащане - 8, като за месец се посочва месеца, през който са платени възнагражденията, а за дата на плащане  - последната дата на месеца, през който са платени възнагражденията. Или, ако заплатите за месец 12'2013 г. са платени на 07.01.2014 г,. декларация 6 трябва да бъде попълнена по следния начин:
  - за дължимите осигурителни вноски:
месец: 12
година: 2013
вид плащане: 5
дата на плащане: 07.01.2014
Срок за подаване на Деклараци 6: 25.01.2014 г.

 - за данъка по чл.42 от ЗДДФЛ:
месец: 01
година: 2014
вид плащане: 8
дата на плащане: 31.01.2014
срок за подаване на Декларация 6: от 1 до 25 Февруари 2014 г.

За целта при изготвяне на Декларация 6 е необходимо да занулите сумата на данъка в колоната с осигуровките.

 Още...

Семинар 24.01.2014г., гр. Пловдив
08 януари 2014 г.

Уважаеми клиенти, имаме удоволствието да ви поканим на семинар-дискусия на 24.01.2014г. в град Пловдив на тема:

“Промени в социалното осигуряване за 2014 г. Изменения в изготвянето и подаването на Д1 и Д6. Реализация на новостите в програмни продукти ОМЕКС”

Повече информация за регистрацията ще намерите в Поканата.

 

 Още...

Семинар 22.01.2014г., гр. Враца
07 януари 2014 г.

Уважаеми клиенти,

Имаме удоволствието да ви поканим на семинар-презентация в град Враца на 22.1.2014г на тема:

„Промени в социалното и здравно осигуряване за 2014 г. Изготвяне и подаване на Д1 и Д6 за НАП."

Повече информация можете да намерите в ПОКАНАТА.

 Още...

Семинар 24.01.2014г., гр. Бургас
07 януари 2014 г.

Уважаеми клиенти,
на 24.01.2013г в град Бургас ви каним на СЕМИНАР-ДИСКУСИЯ на тема:

 „ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 2014 И РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ В ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ ОМЕКС”

 Повече информация за събитието има в Поканата

 Още...

Семинар 28.01.2014г., гр. Стара Загора
07 януари 2014 г.

Уважаеми клиенти,
Имаме удоволствието да ви поканим на семинар-дискусия на тема:
Промени в подаването на Декларация обр.1 и Декларация обр.6. Прилагане на измененията в социалното и здравното законодателство в Омекс® 2000. Нови модул и функционалности в Омекс® 2000.
Повече информация ще намерите в ПОКАНАТА.

 Още...

Семинар за Омекс 2000 във Варна
06 януари 2014 г.

Уважаеми клиенти,
Имаме удоволствието да ви поканим на семинар  в град Варна на 14.1.2014г на тема:

Актуални промени, проблеми и решения в социалното осигуряване за 2014 година. Нови моменти в ПП Омекс® 2000. Обучение по ключови функционалности на продукта."

Повече информация можете да намерите в ПОКАНАТА.

 Още...

Работно време на ОмегаСофт за 27.12.2013 г.
27 декември 2013 г.

Уважаеми клиенти,

На 27.12.2013г. (петък) , работното време на ОмегаСофт е до 15:00 часа.

Екипът ни ви пожелава весели празници!

 Още...

Омекс® 2000 версия 3.5.1
16 декември 2013 г.

Публикуване е верия 3.5.1 на "Омекс 2000". Основните новости в нея са свързани с приключване на 2013 и работа в 2014 година, както следва:

 • добавени средста и инструкция за годишно преизчисляване на ДДФЛ за 2013 г.
 • макети на годишните служебните бележки за ДДФЛ за 2013 г и др.
 • автоматично попълване на номенклатурата ‘Видове изплатени доходи’ е  с новите доходи и кодов
 • отразени са новите стойности на общите параметри, осигурителните прагове и процентите за 2014 г.

Версията е достъпна в секция "Зареждане" или направо от тук.

 Още...

Семинар ОмегаСофт - 17.01.2014г, гр. София
12 декември 2013 г.

Уважаеми клиенти,
Каним ви на семинар, който ще се проведе на 17.01.2014г. на тема:
Промени в социалното и здравното осигуряване през 2014г. реализацията им в Омекс® 2000.

Повече информация можете да намерите в ПОКАНАТА.
Моля, при интерес попълнете регистрационната форма

 Още...
Copyright 2007 OmegaSoft Ltd.