Register     Login

 

За да можете да пишете във форумите , трябва да се регистрирате като потребител.  
Ако вече имате такъв можете да влезете от тук

Омегасофт Форум  

 
  ОмегаСофт Форум  ОмегаСофт  Омекс 2000  Изчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месеца
Previous Previous
 
Next Next
New Post 9/27/2011 12:13 PM
Resolved
User is offline Radoslav Eftimov
13 posts
Редник


Изчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месеца 

Здравейте!

Прави ми впечатление, че когато 1 лице излезе в платен отпуск /перо 2001/ в края на м. 08 и началото на м. 09, продуктът му определя 1 база /в случая от м. 07/  и така начислява сумата в м. 08 и м. 09, коригирано с коефицент на работни дни в месеца.

Но, в м. 08 лицето има и нощен труд в м. 08. В

Не е ли редно в този случай продукта отново да преизчисли частта от отпуската за м. 09, тъй като нощния труд следва да бъде добавен в базата.

В КТ и НСОРЗ се споменава, че за база се ползва предходния месец с минимум 10 отработени дни.

 

Моля за съдействие или да ми посочите аз ли греша в логиката на разсъждение!

 

Поздрави: Радослав

 
New Post 9/27/2011 12:29 PM
User is offline Свилен
864 posts
Подполковник


Re: Изчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месеца 

Под предходен месец се има предвид предходния месец на месеца, в който започва отсъствието.

Може да разделите отсъствието на две части - едната за месец август, която ще вземе база месец юли и една част за месец септември, която ще вземе за база месец август.

Ако нощния труд не е начисление с постоянен характер, както ми се струва поради неспоменаването му за месец юли, тогава не трябва да влиза в базата за платен отпуск.

Коректно е изчислението на Омекс2000, другият вариант използвайте на Ваша отговорност.


If u have stupid questions - ask google.
 
New Post 9/28/2011 10:44 AM
User is offline villy
432 posts
Старши Лейтенант
Re: Изчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месеца 

Нощният труд винаги влиза в базата за редовен отпуск, независимо че не е с постоянен характер. Щом отсъствието започва през август, базата, която е за август (в случая м.юли) се взема предвид и за септемврийското отсъствие, тъй като то е продължение на отсъствие от август. 

 
New Post 9/28/2011 12:01 PM
User is offline Свилен
864 posts
Подполковник


Re: Изчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месеца 

 villy написа

Нощният труд винаги влиза в базата за редовен отпуск, независимо че не е с постоянен характер. Щом отсъствието започва през август, базата, която е за август (в случая м.юли) се взема предвид и за септемврийското отсъствие, тъй като то е продължение на отсъствие от август. 

Виле, доколкото знам е било така до 2007 година. След 2007г. в НСОРЗ (чл.15) са определи само три доплащания с постоянен характер, които са за прослужено време, образователна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките". И тъй като знаем как се описва всичко в наредбите и законите, има издадени едни указани на МТСП №ПК 25/1/23.07.2007г. по прилагането на НСОРЗ, следва извадка:

Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер

Допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер са определени в член 15 от НСОРЗ - за образователна степен "доктор" и за научна степен "доктор на науките", както и за придобит трудов стаж и професионален опит.

С колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за организация на работната заплата в предприятието могат да се договарят и определят и други допълнителни трудови възнаграждения, които да се считат за допълнителни възнаграждения с постоянен характер. В обхвата им не могат да се включват допълнителни трудови възнаграждения за нощен труд и за извънреден труд, независимо от въведената организация на труда и отчитането на работното време, както и други допълнителни трудови възнаграждения с временен (инцидентен) характер.

Дори тук, виждаш, че е така написано, че пак не става ясно в обхвата на кое не могат да се включват доплащанията за нощен труд. Дали в обхвата на написаните в наредбата или в обхвата на доплащанията по КТД.


If u have stupid questions - ask google.
 
New Post 9/28/2011 5:11 PM
User is offline villy
432 posts
Старши Лейтенант
Re: Изчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месеца 

В случая става въпрос за постановление 133/14.07.1993 г. за наредбата за елементите на брутното трудово възнаграждение, които влизат в базата за редовен отпуск. От тогава не знам да има наредба, която да отменя нощния труд да влиза в базата за редовен отпуск. Той е изключение от постоянните възнаграждения, които влизат в базата за редовен отпуск.

 
New Post 9/28/2011 5:34 PM
User is offline Свилен
864 posts
Подполковник


Re: Изчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месеца 

Виле, като дойдеш тук ще си продължим спора. Може и да има постановление, но в цитираното никъде не видях да се споменава нощен труд.


If u have stupid questions - ask google.
 
New Post 9/28/2011 8:30 PM
User is offline villy
432 posts
Старши Лейтенант
Re: Изчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месеца 

Твърдо съм ЗА нощния труд да влиза в базата за редовен отпуск.

 
New Post 9/28/2011 10:00 PM
User is offline Свилен
864 posts
Подполковник


Re: Изчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месеца 

Може да не съм бил ясен какво точно имам предвид по-горе. Имам предвид, че нощният труд не е начисление с постоянен характер, освен ако не се изплаща постоянно. В противен случай както каза един колега "То така и Коледните са с постоянен характер, защото ги дават всяка година".


If u have stupid questions - ask google.
 
New Post 9/29/2011 6:20 PM
User is offline Martin
752 posts
www.sintez66.com
Майор
Re: Изчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месеца 

 Само и аз да вметна : нощния труд не е премия, за да бъде приравнявам към Коледните, а си е законово ДОПЛАЩАНЕ към ОСНОВНАТА заплата, което само по себе си говори, че ТРЯБВА да влиза в базата за платен отпуск. Нощният труд няма как да бъде с постоянен характер, поради простата причина, че не всеки месец човек дава нощни смени. Нощен труд се заплаща САМО, когато служителят е бил на работа през законоустановеното време, което се брои за нощен труд, та поради тази причина може и да не се плаща всеки месец, тъй като просто човека не е работил нощна смяна!

Поради, което съм съгласен с Вили, че нощния труд трябва винаги да влиза в базата за платен отпуск.

Със здраве и усмивки!


Когато над Зара се мръкне и тъмно Аязмото спи, тогава се раждат Беройци, кръвта им зелена кипи...
 1 Reports
New Post 10/1/2011 12:53 AM
User is offline Radoslav Eftimov
13 posts
Редник


Re: Изчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месеца 

Колеги, много интересна тема заформихме!
Първо, да отбележа, че в моя случай откривам нова фирма и м. 08 е първият месец за фирмата със РЗ.
И отпуските са м. 08.
Оттам имаше и напуснал човек, и пак проблем! Ако не знаеш, че има различни от стандартните пера за редовен отпуск и последствие създаденото от мен /с помощта на консултанта/ перо за Обезщетение по чл. 224 с база текущ месец.
Относно нощния труд и изчисляването му....аз разделих отпуска с начало за м. 08 и съответно за м. 09. И в М. 09, съответно ми добави нощния труд в базата от м. 08. И това го прави Омекс, така че колегата защо се чуди и казва, че "на моя отговорност го начислявам". Омекс има настройки и те ми подсказват, както и закона цитиран от Вили, че не грешим!

И още нещо...не спорете за дребни неща....макар, че трябва да знаем принципно истината!

Нощният труд е регламентиран като заплащане в НСОРЗ и там се казва, че се доплаща минимум по 25 ст. на час...в случая за 7 часа....това около 2 лв......смешна сума....:)

Поздрави: Радослав

 
New Post 10/1/2011 12:54 AM
User is offline Radoslav Eftimov
13 posts
Редник


Re: Изчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месеца 

Моля, да бъда извинен за правописните грешки и "изядени" букви! :)

 

 
New Post 10/3/2011 11:15 AM
User is offline Свилен
864 posts
Подполковник


Re: Изчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месеца 

Вярно, че малко изместихме темата, затова да припомня, че базата във Вашия случай трябва да е месеца, предхождащ началото на отсъствието и не е редно да се дели. Затова казвам, че е на Ваша отговорност. За да не звучи чак толкова тежко, да кажем, че може да си го направите както искате.


If u have stupid questions - ask google.
 
New Post 11/23/2011 2:15 PM
User is offline Благо
283 posts
Старшина
Re: Изчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месеца 
Modified By Благо  on 11/23/2011 2:16:13 PM)

Не знам, дали тук е мястото за водене на спор, дали нощният труд влизи или не влиза в базата за платен отпуск. Все пак думите в НСОРЗ са "начисления с постоянен характер", а не с постоянна сума. Доколкото нощен труд се изплаща всеки месец и е примерно по 1 лев на час, може да бъде изтълкувано, че е с постоянен характер за хора, работещи в непрекъснат цикъл на производство или в болница. А може и да не е - ако човекът по изключение е работил посред нощ - примерно за да изготви документация за кандидатстване по еврофондове.

Премията е за конкретни резултати, извънредният труд е инцидентен (или поне би трябвало според КТ), затова те явно не влизат в базата за РО. Както и да е, всяко потребителско пресмятане може да бъде маркирано като влизащо или невлизащо в базата за РО.

По-важно е, че един платен отпуск, продължаващ в няколко месеца, трябва да е на една и съща база, т.е - при един и същ начален месец. Разбира се, при платените отпуски се намесва и коефициентът с работните дни, но не е правилно част от един отпуск да е по брутното за юли, а друга част от същия отпуск - по брутното за август.

 
Previous Previous
 
Next Next
  ОмегаСофт Форум  ОмегаСофт  Омекс 2000  Изчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месеца

Text/HTML  

Minimize
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content

Text/HTML  

Minimize
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content

Text/HTML  

Minimize
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content

Text/HTML  

Minimize
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content

Text/HTML  

Minimize
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
Copyright 2007 OmegaSoft Ltd.