Login

 

За да можете да пишете във форумите , трябва да се регистрирате като потребител.  
Ако вече имате такъв можете да влезете от тук

Омегасофт Форум  

HomeHomeОмегаСофтОмегаСофтОмекс 2000Омекс 2000Изчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месецаИзчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месеца
Previous
 
Next
New Post
9/27/2011 11:13 AM
 

Здравейте!

Прави ми впечатление, че когато 1 лице излезе в платен отпуск /перо 2001/ в края на м. 08 и началото на м. 09, продуктът му определя 1 база /в случая от м. 07/  и така начислява сумата в м. 08 и м. 09, коригирано с коефицент на работни дни в месеца.

Но, в м. 08 лицето има и нощен труд в м. 08. В

Не е ли редно в този случай продукта отново да преизчисли частта от отпуската за м. 09, тъй като нощния труд следва да бъде добавен в базата.

В КТ и НСОРЗ се споменава, че за база се ползва предходния месец с минимум 10 отработени дни.

 

Моля за съдействие или да ми посочите аз ли греша в логиката на разсъждение!

 

Поздрави: Радослав

 
New Post
9/27/2011 11:29 AM
 

Под предходен месец се има предвид предходния месец на месеца, в който започва отсъствието.

Може да разделите отсъствието на две части - едната за месец август, която ще вземе база месец юли и една част за месец септември, която ще вземе за база месец август.

Ако нощния труд не е начисление с постоянен характер, както ми се струва поради неспоменаването му за месец юли, тогава не трябва да влиза в базата за платен отпуск.

Коректно е изчислението на Омекс2000, другият вариант използвайте на Ваша отговорност.


If u have stupid questions - ask google.
 
New Post
9/28/2011 9:44 AM
 

Нощният труд винаги влиза в базата за редовен отпуск, независимо че не е с постоянен характер. Щом отсъствието започва през август, базата, която е за август (в случая м.юли) се взема предвид и за септемврийското отсъствие, тъй като то е продължение на отсъствие от август. 

 
New Post
9/28/2011 11:01 AM
 

villy написа

Нощният труд винаги влиза в базата за редовен отпуск, независимо че не е с постоянен характер. Щом отсъствието започва през август, базата, която е за август (в случая м.юли) се взема предвид и за септемврийското отсъствие, тъй като то е продължение на отсъствие от август. 

Виле, доколкото знам е било така до 2007 година. След 2007г. в НСОРЗ (чл.15) са определи само три доплащания с постоянен характер, които са за прослужено време, образователна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките". И тъй като знаем как се описва всичко в наредбите и законите, има издадени едни указани на МТСП №ПК 25/1/23.07.2007г. по прилагането на НСОРЗ, следва извадка:

Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер

Допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер са определени в член 15 от НСОРЗ - за образователна степен "доктор" и за научна степен "доктор на науките", както и за придобит трудов стаж и професионален опит.

С колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за организация на работната заплата в предприятието могат да се договарят и определят и други допълнителни трудови възнаграждения, които да се считат за допълнителни възнаграждения с постоянен характер. В обхвата им не могат да се включват допълнителни трудови възнаграждения за нощен труд и за извънреден труд, независимо от въведената организация на труда и отчитането на работното време, както и други допълнителни трудови възнаграждения с временен (инцидентен) характер.

Дори тук, виждаш, че е така написано, че пак не става ясно в обхвата на кое не могат да се включват доплащанията за нощен труд. Дали в обхвата на написаните в наредбата или в обхвата на доплащанията по КТД.


If u have stupid questions - ask google.
 
New Post
9/28/2011 4:11 PM
 

В случая става въпрос за постановление 133/14.07.1993 г. за наредбата за елементите на брутното трудово възнаграждение, които влизат в базата за редовен отпуск. От тогава не знам да има наредба, която да отменя нощния труд да влиза в базата за редовен отпуск. Той е изключение от постоянните възнаграждения, които влизат в базата за редовен отпуск.

 
New Post
9/28/2011 4:34 PM
 

Виле, като дойдеш тук ще си продължим спора. Може и да има постановление, но в цитираното никъде не видях да се споменава нощен труд.


If u have stupid questions - ask google.
 
New Post
9/28/2011 7:30 PM
 

Твърдо съм ЗА нощния труд да влиза в базата за редовен отпуск.

 
New Post
9/28/2011 9:00 PM
 

Може да не съм бил ясен какво точно имам предвид по-горе. Имам предвид, че нощният труд не е начисление с постоянен характер, освен ако не се изплаща постоянно. В противен случай както каза един колега "То така и Коледните са с постоянен характер, защото ги дават всяка година".


If u have stupid questions - ask google.
 
New Post
9/29/2011 5:20 PM
 

 Само и аз да вметна : нощния труд не е премия, за да бъде приравнявам към Коледните, а си е законово ДОПЛАЩАНЕ към ОСНОВНАТА заплата, което само по себе си говори, че ТРЯБВА да влиза в базата за платен отпуск. Нощният труд няма как да бъде с постоянен характер, поради простата причина, че не всеки месец човек дава нощни смени. Нощен труд се заплаща САМО, когато служителят е бил на работа през законоустановеното време, което се брои за нощен труд, та поради тази причина може и да не се плаща всеки месец, тъй като просто човека не е работил нощна смяна!

Поради, което съм съгласен с Вили, че нощния труд трябва винаги да влиза в базата за платен отпуск.

Със здраве и усмивки!


Когато над Зара се мръкне и тъмно Аязмото спи, тогава се раждат Беройци, кръвта им зелена кипи...
 
New Post
9/30/2011 11:53 PM
 

Колеги, много интересна тема заформихме!
Първо, да отбележа, че в моя случай откривам нова фирма и м. 08 е първият месец за фирмата със РЗ.
И отпуските са м. 08.
Оттам имаше и напуснал човек, и пак проблем! Ако не знаеш, че има различни от стандартните пера за редовен отпуск и последствие създаденото от мен /с помощта на консултанта/ перо за Обезщетение по чл. 224 с база текущ месец.
Относно нощния труд и изчисляването му....аз разделих отпуска с начало за м. 08 и съответно за м. 09. И в М. 09, съответно ми добави нощния труд в базата от м. 08. И това го прави Омекс, така че колегата защо се чуди и казва, че "на моя отговорност го начислявам". Омекс има настройки и те ми подсказват, както и закона цитиран от Вили, че не грешим!

И още нещо...не спорете за дребни неща....макар, че трябва да знаем принципно истината!

Нощният труд е регламентиран като заплащане в НСОРЗ и там се казва, че се доплаща минимум по 25 ст. на час...в случая за 7 часа....това около 2 лв......смешна сума....:)

Поздрави: Радослав

 
New Post
9/30/2011 11:54 PM
 

Моля, да бъда извинен за правописните грешки и "изядени" букви! :)

 

 
New Post
10/3/2011 10:15 AM
 

Вярно, че малко изместихме темата, затова да припомня, че базата във Вашия случай трябва да е месеца, предхождащ началото на отсъствието и не е редно да се дели. Затова казвам, че е на Ваша отговорност. За да не звучи чак толкова тежко, да кажем, че може да си го направите както искате.


If u have stupid questions - ask google.
 
New Post
11/23/2011 1:15 PM
 

Не знам, дали тук е мястото за водене на спор, дали нощният труд влизи или не влиза в базата за платен отпуск. Все пак думите в НСОРЗ са "начисления с постоянен характер", а не с постоянна сума. Доколкото нощен труд се изплаща всеки месец и е примерно по 1 лев на час, може да бъде изтълкувано, че е с постоянен характер за хора, работещи в непрекъснат цикъл на производство или в болница. А може и да не е - ако човекът по изключение е работил посред нощ - примерно за да изготви документация за кандидатстване по еврофондове.

Премията е за конкретни резултати, извънредният труд е инцидентен (или поне би трябвало според КТ), затова те явно не влизат в базата за РО. Както и да е, всяко потребителско пресмятане може да бъде маркирано като влизащо или невлизащо в базата за РО.

По-важно е, че един платен отпуск, продължаващ в няколко месеца, трябва да е на една и съща база, т.е - при един и същ начален месец. Разбира се, при платените отпуски се намесва и коефициентът с работните дни, но не е правилно част от един отпуск да е по брутното за юли, а друга част от същия отпуск - по брутното за август.

 
Previous
 
Next
HomeHomeОмегаСофтОмегаСофтОмекс 2000Омекс 2000Изчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месецаИзчисляване на платен отпуск обхващаш 2 месеца


Copyright 2007 OmegaSoft Ltd.