Register     Login

 

За да можете да пишете във форумите , трябва да се регистрирате като потребител.  
Ако вече имате такъв можете да влезете от тук

Омегасофт Форум  

 
  ОмегаСофт Форум  ОмегаСофт  Омекс 2000  обезщетение по чл.221 ал.2 от КТ
Previous Previous
 
Next Next
New Post 6/10/2011 10:30 AM
User is offline daf
1 posts
Редник


обезщетение по чл.221 ал.2 от КТ 

 

Здравейте!

Как да си настроя разплащателно перо за да начисля обезщетение по чл.221 ал.2 от КТ на дисциплинарно уволнен служител?

 

 
New Post 6/10/2011 4:23 PM
User is offline villy
432 posts
Старши Лейтенант
Re: обезщетение по чл.221 ал.2 от КТ 

Използвайте начислението Обезщетение по чл.220 с вход 100%. Резултатът е същия.

 
New Post 7/7/2011 3:33 PM
User is offline Благо
283 posts
Старшина
Re: обезщетение по чл.221 ал.2 от КТ 

Обезщетенията по КТ, дължими от бившите служители - за дисциплинарно уволнение или за неспазено предизвестие трябва да са в удръжки, а не със знак "минус" - в начисления. Никъде в ЗОДФЛ не е споменато, че сумите от тези обезщетения се приспадат от данъчната основа.

Спорен е въпросът, дали без знанието на служителя (бивш) трябва тези обезщетения да се удържат от заплатата му или да се търсят по ЗЗД.

Ето анотация на становище по въпроса, извлечена от "Сиела": 

БОГОМИЛОВА, ЖАНЕТ – "НЕПРАВИЛНИ УДРЪЖКИ ОТ ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ДОПУСКАНИ В ПРАКТИКАТА" /АНОТАЦИЯ/
Жанет Богомилова – юрист

В статията е разгледана темата за неправилни удръжки от трудовото възнаграждение, допускани в практиката.
Посочено е, че работодателят не може да извърши прихващане на дължима сума за трудово възнаграждение със сума, произтичаща от обезщетение, което работникът или служителят му дължи – като например обезщетение за неспазено предизвестие или при дисциплинарно уволнение по чл. 221, ал. 2 от КТ. Авторът указва, че в този смисъл е и практиката на съдилищата и посочва като пример решение от 31.10.2008 г. на Адм. Съд София град по КНАХД № 4839/2008 г.
Според решението работодателят е следвало да съобрази и с разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от КТ.

В-к "Актив", бр. 3, 2011 г., стр. 10 - 11
 
Previous Previous
 
Next Next
  ОмегаСофт Форум  ОмегаСофт  Омекс 2000  обезщетение по чл.221 ал.2 от КТ
Copyright 2007 OmegaSoft Ltd.