Login

 

За да можете да пишете във форумите , трябва да се регистрирате като потребител.  
Ако вече имате такъв можете да влезете от тук

Омегасофт Форум  

HomeHomeОмегаСофтОмегаСофтОмекс 2000Омекс 2000обезщетение по чл.221 ал.2 от КТобезщетение по чл.221 ал.2 от КТ
Previous
 
Next
New Post
6/10/2011 9:30 AM
 

 

Здравейте!

Как да си настроя разплащателно перо за да начисля обезщетение по чл.221 ал.2 от КТ на дисциплинарно уволнен служител?

 

 
New Post
6/10/2011 3:23 PM
 

Използвайте начислението Обезщетение по чл.220 с вход 100%. Резултатът е същия.

 
New Post
7/7/2011 2:33 PM
 

Обезщетенията по КТ, дължими от бившите служители - за дисциплинарно уволнение или за неспазено предизвестие трябва да са в удръжки, а не със знак "минус" - в начисления. Никъде в ЗОДФЛ не е споменато, че сумите от тези обезщетения се приспадат от данъчната основа.

Спорен е въпросът, дали без знанието на служителя (бивш) трябва тези обезщетения да се удържат от заплатата му или да се търсят по ЗЗД.

Ето анотация на становище по въпроса, извлечена от "Сиела": 

БОГОМИЛОВА, ЖАНЕТ – "НЕПРАВИЛНИ УДРЪЖКИ ОТ ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ДОПУСКАНИ В ПРАКТИКАТА" /АНОТАЦИЯ/
Жанет Богомилова – юрист

В статията е разгледана темата за неправилни удръжки от трудовото възнаграждение, допускани в практиката.
Посочено е, че работодателят не може да извърши прихващане на дължима сума за трудово възнаграждение със сума, произтичаща от обезщетение, което работникът или служителят му дължи – като например обезщетение за неспазено предизвестие или при дисциплинарно уволнение по чл. 221, ал. 2 от КТ. Авторът указва, че в този смисъл е и практиката на съдилищата и посочва като пример решение от 31.10.2008 г. на Адм. Съд София град по КНАХД № 4839/2008 г.
Според решението работодателят е следвало да съобрази и с разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от КТ.

В-к "Актив", бр. 3, 2011 г., стр. 10 - 11
 
Previous
 
Next
HomeHomeОмегаСофтОмегаСофтОмекс 2000Омекс 2000обезщетение по чл.221 ал.2 от КТобезщетение по чл.221 ал.2 от КТ


Copyright 2007 OmegaSoft Ltd.