Login

 

За да можете да пишете във форумите , трябва да се регистрирате като потребител.  
Ако вече имате такъв можете да влезете от тук

Омегасофт Форум  

HomeHomeОмегаСофтОмегаСофтОмекс 2000Омекс 2000Осигурителен доход при болнични и други осиг.доходиОсигурителен доход при болнични и други осиг.доходи
Previous
 
Next
New Post
2/15/2008 2:54 PM
 

Неправилно изчисление на База НОИ, База ЗО и База ЗО върху болничните при болничен в текущ месец и задаване на други осигурителни доходи.

Пример: Лице по Дог.за управление с основна заплата - 220 лв. и мин.осиг. доход – 607 лв. Работни дни за месеца 22 дни, 1 ден – код.213, 4 дни – код.209. Друг осигурителен доход  - 1366,79 лв. Според мен Макс.осиг.доход е 2000/22 = 90,91*18 дни = 1636,36 лв. От тук 1636,36 – 1366,79 = 269,57 лв. в/у тази сума трябва да бъде до осигурено лицето. Изчислява обаче База НОИ и База ЗО в размер на 496,64 лв. което е за 22 дни.

За да се получи осигурителен доход от 269,57 лв. в други осигурителни доходи залагам сумата от 1730,43 лв. но се получава друг проблем База ЗО в/у болничните вместо 43,64 лв. става 0,00 лв. и не се начислява ЗО вн.в/у болнични.

 

Моля за съдействие и съвет.

 
New Post
2/15/2008 3:44 PM
Accepted Answer 

Програма е изчислили ПРАВИЛНО осигурителния доход.

Максималният осигурителен доход не зависи от отработените дни в дадения месец - за 2008 г. той е твърдо 2000 лв на месец. Това означава, че даже и да имате 2 отработени дни, таванът Ви ще е 2000 лв, а не 2000/22*2. Методологията е последователно изчерпване на източниците, върху които се дължат осиг.вноски. От 2005 г. този ред е: ФРЗ, социална програма, болнични, извънтрудови правоотношения. Справка - писмо № 91-01-307/29.12.2004 г. - изтеглете го от сайта на НОИ www.noi.bg

За разлика от тавана, минималният праг е пропорционален на дните ФРЗ (отработени дни+дни платен отпуск+1-ви ден болнични от работодателя) към работните дни за месеца.

Във Вашия случай от други източници имате 1366.79 лв, т.е. остатък до 2000 лв 633.21 лв. Минималният праг за 18 дни е 607/22*18=496.64 лв. Т.е. вноски върху ФРЗ дължите за не повече от 633.21 лв и не по-малко от 496.64 лв.

Базата ЗО болнични е 240/22*4 = 43.64 лв. Тъй като 1366.79+496.64+43.64 не надвишава 2000 лв, Вие дължите ЗО внъска върху цялата сума.

Затова НЕ ТРЯБВА да променяте осигурителния доход от други източници. ТОВА БИ ДОВЕЛО ДО НЕПРАВИЛНО ПРЕСМЯТАНЕ И НЕПРАВИЛНО ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ 1 ДО НАП с всички произтичащи от отва последствия.

 
Previous
 
Next
HomeHomeОмегаСофтОмегаСофтОмекс 2000Омекс 2000Осигурителен доход при болнични и други осиг.доходиОсигурителен доход при болнични и други осиг.доходи


Copyright 2007 OmegaSoft Ltd.