Login

 

За да можете да пишете във форумите , трябва да се регистрирате като потребител.  
Ако вече имате такъв можете да влезете от тук

Уважаеми клиенти,
 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума.

ОмегаСофт Форум  

HomeHomeОмегаСофтОмегаСофтОмекс 2000Омекс 2000Отчет за статистиката първо тримесечие 2012Отчет за статистиката първо тримесечие 2012
Previous
 
Next
New Post
4/10/2012 4:26 PM
 

Здравейте имам няколко въпроса относно отчета за статистиката за първото тримесечие.

Защо управленският договор ( имаме един такъв) се отчита във формата по код 5200 , а не по код 1000 и по код 4000 ?

Защо се генерират данни раздел 3, таблица Справка за наетите лица в бюджетните предприятия по код 6101 и 6200  при положение, че ние нямаме служители наети по ЗДС и ЗНС?

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
4/11/2012 11:51 AM
 

Здравейте ,

и още един въпрос , при положение че код 1300 за трети месец (списъчен брой в края на месеца) е 165 ( вкключват и лицата в отпуск по майчинство), защо в код 1001 ( зети работни места в края на месеца) цифрата е 164 . По принцип код 1001 не би трябвало да включва лицата в отпуск по майчинство?

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
4/11/2012 5:01 PM
 

Здравейте.

На въпросите от първия Ви пост - вижте указанията за попълване на стат. форма (сайта на НСИ) и ако намерите несъответствие относно договорите за управление и кода, под който те излизат във Вашата статистическата форма, изложете съображенията си и грешката, която трябва да бъде поправена.

В справката за бюджетни предприятия, раздел 3, ще има данни, ако 32-ра селекция на стандартните селектори във Вашата програма има служители. Това може да се получи, ако сте записали под номер 32 селекция с различни условия от тези на стандартната.

 

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
4/11/2012 5:05 PM
 

Относно въпроса Ви във втория пост:

Този въпрос не ми е ясен - щом с включени майки списъчният брой е по-голям, а с изключени от бройката майки списъчният брой е по-малък, не виждам никакъв проблем.

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
4/11/2012 5:40 PM
 

Относно майките : 

по код 1300 ( списъчен брой в края на месеца) имам 165 служители.

по код 1320 ( лица в отпуск по майчинство) имам 5 служители .

Според указанието код 1001 трябва да изключва лицата в отпуск по майчинство, т. е. бройката трябва да бъде 160, а при мен е 164..Явно ,че програмата намалява бройката , но с 1 ....а не с 5.

Въпросът ми е дали при вас енастройката на код 1001 изключва лицата по майчинство ?

 

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
4/11/2012 5:46 PM
 

Според указанията управленският договор влиза в код 1000 , когато основното работно място на управителя е в отчетната единица, когото това не е така управленксият договор отива в код 5200. Не знам дали омекс отчита тези 2 възможности, за да разпредели към кой код да бъде управленксия договор.

Относно 32 селекция , прегледах я - там няма служители, но в крайна сметка изтрих от раздел 3 данните и с това си реших проблема.

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
4/12/2012 12:24 PM
 

Здравейте.

Относно майките: Влезте в данните за заплата на всяка майка (бутон ЗАПЛАТА в екран Трудови договори) и променете стойността на полето "ЩАТ" от "В щата" на "В майч.". Така бройките ще отговарят на действителната ситуация.

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
4/12/2012 12:48 PM
 

Здравейте,

 

Точно така са при мен майките , и в справката по код 1320 имам бройката - 5 майки. Но проблемът е, че в края на справката по код 1001 програмата явно не маха майките от там , а те не трябва да бъдат включени в този код. Затова попитах дали настройките за код 1001 изключват майките .

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
4/12/2012 3:34 PM
 

При тестването при мен код 1001 излиза коректно - майките са изключени. Ако имате възможност, изпратете архив на база, за да видим какво се случва. Е-мейл: b.petkova@omegasoft.bg. Напишете и относно какво пращате базата, за да зная и да не се чудя на празни мейлове.

Весели празници!

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
6/20/2012 10:57 AM
 

Раздел 2. Начислени средства      
               
Наети лица по трудово или служебно правоотношение Код  За месец За месец За месец От началото
а б 1 2 3 от 1 до 6
Начисляни средства през месеца (лв.) Работна заплата (код 4000=к.4010+к.4020+к.4030+к.4040) 4000 19871 0 0 41887
в т.ч. основна заплата за отработено време 4010 18990 0 0 39988
  премии и еднократни възнаграждения(мес. тримес) 4020 0 0 0 0
  от тях месечни премии 4021 0 0 0 0
  платен отпуск 4030 33 0 0 33
  допълн. и др възнагр. по КТ ,ЗДС и др норм. акт. 4040 848 0 0 1866
  от тях за извънреден труд 4050 0 0 0 0
от код 4000 на жени   4001 2053 0 0 4153
от код 4000 на мъже   4012 17117 0 0 34934
От код 4000 кол.4 Начислени годишни премии, извънредни заплати, награди и други възнаграждения с годишен характер 4002 X X X  
 в т.ч. жени 4003 X X X  
Разходи за сметка на работодателя (лв.) Обезщетения по КТ, КЗОО и ЗДС   4100 0 0 0 1123
Социални и здравни осигуровки   4200 3698 0 0 8023
Други социални разходи и надбавки   4300 0 0 0 0
Данък върху социалните разходи   4400 0 0 0 0
Здравейте.

При формиране на справката за статистика 2012 в файла за м.Май в начислени средства няма суми.

 

Благодаря предварително за отговора.

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
6/26/2012 4:13 PM
 

Проблемът с липсващи суми или полупразна статистическа форма идва от приложението EXCEL, инсталирано на компютъра, на който генерирате документа. Ако сте с версии на EXCEL, по-високи от 2003, трябва да укажете изрично в настройките му мястото на съхраняване на генерираните от него файлове - Excel Options ->Trust Center ->Trust Center settings ->Trusted locations. Трябва също така да направите update на офис пакета от сайта на Майкрософт, ако скоро не сте го правили и не заложена автоматична актуализация на Windows и MS Office.

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
7/11/2012 12:05 PM
 

Здравейте, имаме същият проблем със статистическата форма, всъщност проблемът е във  всички универсални рекапитулации. Направихме съответните настройки в  Excel 2010, така както сте ги описали, но формата пак е празна. Пропускаме ли нещо? 

 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
New Post
7/11/2012 5:10 PM
 

Тишо написа

Здравейте, имаме същият проблем със статистическата форма, всъщност проблемът е във  всички универсални рекапитулации. Направихме съответните настройки в  Excel 2010, така както сте ги описали, но формата пак е празна. Пропускаме ли нещо? 

Изтеглете си версията от 04.07, там са отстранени проблемите с Универсалните форми.


Когато над Зара се мръкне и тъмно Аязмото спи, тогава се раждат Беройци, кръвта им зелена кипи...
 
Уведомяваме Ви, че съобщенията, съдържащи лични данни ще бъдат своевременно изтривани. При повторно нарушение, авторите на такива съобщения ще бъдат изключени от форума
Previous
 
Next
HomeHomeОмегаСофтОмегаСофтОмекс 2000Омекс 2000Отчет за статистиката първо тримесечие 2012Отчет за статистиката първо тримесечие 2012


Copyright 2007 OmegaSoft Ltd.